Home

 


MENU

 Linki


 


http://www.deklaracja.genealodzy.pl/


 

http://www.deklaracja.genealodzy.pl/


http://www.deklaracja.genealodzy.pl/


Lista absolwentów Państwowego Gimnazjum . Roczniki 1932-33 i 1933-34


 


Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych
 

 

Spis stron www


Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States is a presentation of the first 13 manuscript volumes of a larger collection of 111 volumes compiled in Poland in 1926 and delivered to President Calvin Coolidge at the White House to honor the 150th anniversary of the Declaration of Independence. Richly illustrated with original works by prominent Polish graphic artists, the collection includes the greetings and signatures of national, provincial, and local government officials, representatives of religious, social, business, academic, and military institutions, and approximately 5 ½ million school children. This searchable online presentation is a complete facsimile of the six oversized presentation volumes and the seven volumes of secondary school signatures. Digitization of the 96 elementary school volumes totaling some 28,000 pages was not undertaken at this time because of staffing and budgetary considerations. There is a searchable index that has been created for the 96 volumes not digitized.
 


W 1926 roku, Stany Zjednoczone świętowały swoje 150 - lecie niepodległości. W Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzono akcję przygotowania księgi pamiątkowej, którą sprezentowano Amerykanom. Przez osiem miesięcy ok 5,5 milionów obywateli II Rzeczpospolitej podpisywało się pod życzeniami dla USA. Oprócz podpisów najważniejszych osób w państwie, przywódców politycznych i kulturalnych Polski znalazły się także podpisy zwykłych ludzi, zwłaszcza uczniów i nauczycieli polskich szkół. W Bibliotece Kongresu USA znajduje się 111 tomów polskich Deklaracji. Po 91 latach ten gigantyczny prezent z życzeniami został zdigitalizowany i udostępniony w ramach projektu "Class of 1926"

Polskie Towarzystwo Genealogiczne, który koordynuje Wiktor Tyburski tyburski@wp.pl  opracowało projekt indeksacji Księgi Pamiątkowej. Zindeksowano już prawie 250 000 nazwisk

http://www.deklaracja.genealodzy.pl/index.php?req=index&osoba=leżajsk&tom=001&strona=0001&size=&opcja=nazwisko

W tomie 12 (str 359), 13 (str 17) na kilku stronach, znalazły się wpisy uczniów ze szkoły w Leżajsku.

SZKOLNICTWO POLSKIE W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU NA PAMIĄTKĘ 150-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Państwowe Gimnazjum w Leżajsku. 20 V 1926r.

ks. Piotr Szpila - dyrektor

Grono nauczycielskie: Adam Pelc, T. Błocki, Józef Depowski, A. Klimaszewski, Józef Gröger , Zygmunt Szewera, Julian Gossler

Lista uczniów Pisownia oryginału

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV
Ataman Stefan Ataman Jan Baj Stanisław Bauer Jan
Baj Józef Baj Kazimierz Błaszczyna Jan Bogdanowicz Antoni
Bemben Edward Bak Mikołaj Błocki Janusz Chrzan Feliks
Burek Michał Baran Wincenty Chmura Z. Danys Marcin
Cisło Ignacy Baran Zbigniew Cieśla Leon Dołomisiewicz Roman
Czapla Michał Barycki Teofan Danyło Jan Dręga Zygmunt
Danyło Bronisław Buczaga Włodzimierz Dąbrowski Bronisław Dubiel Szczepan
Dec Józef Dec Augustyn Dziurzyński Michał Gęślak Jan
Dolecki Czesław Dereń Franciszek Filip Jan Grab Andrzej
Domański Eugeniusz Duda Józef Grabowiec Władysław Gramatyka Łukasz
Dręga Józef Dziuba Władysław Hordyński Stanisław Kiełboń Stanisław
Dull Zenon Falendysz Wiktor Kaczurba Tadeusz Kisielewicz Jan
Góral Stanisław Gdula Kazimierz Kisielewski Józef Kostek Michał
Holicki Karol Górak Antoni Kreszczuk Michał Kozub Michał
Jakubiec Henryk Grum Franciszek Krzyżak Wojciech Leja Stanisław
Juśko Jan Izrael ? Henryk Kuczek Michał Lewicki Juljan
Kojder Stanisław Jabłoński Bronisław Kunz Zygmunt Moskal Walenty
Kozyra Marian Jakubowski Leon Kwieciński Roman Niezgoda Stanisław
Kupras Franciszek Jaszowski Rudolf Larędowicz Jan Ożga Stefan
Kogut Zbigniew Kądzioła Władysław Mrzygłód Kazimierz Piciura Mikołaj
Larędowicz Eugeniusz Kisielewski Jan Mirek Mieczysław Walerian Półćwiartek Sebastjan
Leśko Michał Kojder Sebastian Reński Mikołaj Reichard Andrzej
Majder Stefan Kołodziej Ignacy Rzeczyca Władysław Rudnicki Władysław
Pawul Marcin Konarski Mieczysław Rydz Kazimierz Satała Władysław
Pelc Alfons Kostek Franciszek Peitler Zygmunt Selwa Józef
Przybylski Kazimierz Łysikowski Stanisław Pietruszka Antoni Stefański Zygmunt
Pysz Józef Malec Władysław Piziak Józef Traczewski Zbigniew
Rzeczyca Jan Markiewicz Adam Potaczała Michał Tuczyński Józef
Serafin Michał Mrozek Bronisław Przytuła Stanisław Urbański Julian
Tomaka Marjan Myłek Józef Siuzdak Józef Witek Bronisław
Traczewski Kazimierz Olko Józef Trociuk Wilhelm Wojnar Antoni
Walawender Antoni Pyrz Franciszek Urban Wincenty Wiszniewski Stanisław
Wańczyk Mikołaj Szegda Miron Verständig Leopold Zubówka Roman
Wróbel Jan Szeliga Bronisław Wilk Michał Żuraw Ignacy
Wróbel Józef Szkodziński Józef Wojciechowski Tadeusz Bauer Helena
Zawadzlo Piotr Ślanda Stanisław Bauerówna Jadwiga Bródówna Helena
Zawilski Albin Tomaka Eugeniusz Dołęga Stefania Hirschfeld Etla ?
Zygmunt Wojciech Toth Jan Gdulówna Walerja Kiszakiewiczówna Janina
Verständig Edmund Werfel Ludwik Heleniakówna Cecylja Makosik Władysława
  Wołczko Stanisław Klusówna Zdzisława Naróg Józefa
  Zabłotni Jan Koroszka? Marja Pomianowska Stefanja
  Zawilski Mieczysław Schultisówma Marja Puderbeitel Ella
  Furdynówna Zofia Szeliga Wanda Romańska Marja
  Grembowska Janina Szepelakówna Emilja Welter Ita
  Naróg Władysława Szczepkowska Czesława Zabówka Helena
  Kuczek Ludmiła Trociukówna Janina  
    Zawilska Irena  
       

 

Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII
Bąk Franciszek Baczmaga Wawrzyniec Ciesielski Kazimierz Adamus Franciszek
Ciągło Franciszek Baran Ludomił C? Dudziński Stanisław
Czapla Michał Bejster Stanisław Ćwikła Piotr Gdula Janina
Czyż Stanisław Bień Jan Drozgowski Władysław Gielecińska Bronisława
Dołomisiewicz Józef Błoński Ludwik Kargol Wiktor Grembowski Zbigniew
Dubiel Ludwik Dziurzyński Edward Kupiszewski Jan Horn Siba
Dziurzyński Tadeusz Falandysz Józef Ostrowski Kisielewicz Adam
Furdyna Kazimierz Gdula Bronisław Piekło Władysław Klimaszewski Zbigniew
Gdula Kazimierz Gryzicki Mieczysław Sudoł Franciszek Laufer Regina
Gdula Wacław Hajduk Michał Kudowski ? Marchut Franciszek
Grabowski Tadeusz Hordyński Jerzy Wańczyk Matuszko Gabryel
Karasiński Tadeusz Horoszko Józef Wziątka Jan Niezgoda Kazimierz
Kasperski Władysław Jagusztyn Franciszek Jaroszówna Marja Osada Henryk
Kisielewicz Bronisław Kiełbowicz Władysław Karasińska Jadwiga Pieniążek Jan
Kulpa Jan Kisielewicz Władysław Konarska Zofja Przybylska Michalina
Kulpa Stanisłąw Kula Wojciech Reichardówna Kazimiera Puderbeitel Etla
Larwiński Michał Larędowicz Włodzimierz Serafinówna Emilja Reichard Zofja
Lekki Włodzimierz Miłocznik Stanisław   Rybowicz Janina
Marchut Czesław Obara Franciszek   Sokal Jan
Markiewicz Kazimierz Ordyczyński Wincenty   Wanio Stefania
Maruszak Leopold Piziak Leon   Zawilska Kazimiera
Mrzygłód Jan Preisner Władysław    
Niemczyk Jan Werfel Aleksander    
Opałka Stanisław Zawilski Witołd    
Opiat Józef Grębowska Kazimiera    
Osip Bronisław Kasperska Marja    
Pawul Wojciech Krukówna Janina    
P... Franciszek Reichardówna Anna    
Piekło? Antoni Sierpniewska Helena    
Pracoń Dymitr Zawilska Zofja    
Raźnikiewicz Kazimierz Rękas Maciej    
Rut Henryk      
Sajdłowski Tomasz      
Serafin Bronisław      
Sitkowski Bolesław      
Szabat Józef      
Szpila Franciszek      
Trociuk Edward      
Wańczyk Witold      
Wnuk Piotr      
Dudzińska Jadwiga      
Jabłońska Stefanja      
Kuczkówna Zofja      
Mosiewiczówna Marja      
Olszcze?anka Salomea      
Osadówna Jadwiga      
Pomianowska Kazimiera      
Rybowiczówna Pelagia      
Schulbikówna Zbigniewa      
Stefańska Henryka      

Proszę przesyłać informacje o występujących osobach na adres:

 aord@aordycz.com


Absolwenci i poszczególne klasy  Wspomnienia Leżajszczan o swoim mieście 
 


Księga Gości-przeglądanie 


Zjazdy absolwentów LO


Biografie nauczycieli LO


Biografie znanych absolwentów


 

Strona utworzona: 2010-10-12

Aktualizacja: 2017-07-07