Powrót


  

 

Descendants of Błoński

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 B£OÑSKI

       

Children of PRA B£OÑSKI are:

2.                i.    MARCIN2 B£OÑSKI.

3.               ii.    JAKUB B£OÑSKI.

4.              iii.    B£OÑSKI.

 

 

Generation No. 2

 

2.  MARCIN2 B£OÑSKI (PRA1)

       

Child of MARCIN B£OÑSKI is:

5.                i.    MARIA3 B£OÑSKA.

 

 

3.  JAKUB2 B£OÑSKI (PRA1)  He married MARIA BUCIOR, daughter of MICHA£ BUCIOR

       

Children of JAKUB B£OÑSKI and MARIA BUCIOR are:

                   i.    AGATA3 B£OÑSKA, b. luty 3, 1864; d. 1-3 XI; m. (1) ANTONI SO£EK; m. (2) ANTONI SO£EK.

 

More About AGATA B£OÑSKA:

Occupation: Kuryłówka 45

 

6.               ii.    MARCIN B£OÑSKI, b. lipiec 1, 1870; d. marzec 16, 1944, Kuryłówka. Lat 74. Marasm.

7.              iii.    MARIA B£OÑSKA, b. luty 16, 1874, Kuryłówka.

 

 

4.  B£OÑSKI2 (PRA1)

       

Child of B£OÑSKI is:

8.                i.    B£OÑSKI3.

 

 

Generation No. 3

 

5.  MARIA3 B£OÑSKA (MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1)  She married JAN KYCIA, son of PRA KYCIA

       

Children of MARIA B£OÑSKA and JAN KYCIA are:

9.                i.    MARIA4 KYCIA.

10.             ii.    KATARZYNA KYCIA, b. 1882; d. 1961, Kuryłówka.

11.            iii.    WOJCIECH KYCIA, b. marzec 4, 1892; d. marzec 2, 1938.

                 iv.    ANNA KYCIA1, b. grudzieñ 29, 1896, Kuryłówka; d. kwiecieñ 9, 1986, Kuryłówka; m. ANDRZEJ KOBA, lipiec 12, 1922, Kuryłówka; b. styczeñ 5, 1897.

12.             v.    ANIELA KYCIA, b. grudzieñ 19, 1900, Kuryłówka; d. styczeñ 30, 2008, Kuryłówka.

 

 

6.  MARCIN3 B£OÑSKI (JAKUB2, PRA1) was born lipiec 1, 1870, and died marzec 16, 1944 in Kuryłówka. Lat 74. Marasm.  He married ANNA GÓRAL lipiec 11, 1904 in Kuryłówka, daughter of JAKUB GÓRAL and EWA CHUDY

       

Child of MARCIN B£OÑSKI and ANNA GÓRAL is:

                   i.    MARIA4 B£OÑSKA, b. 27 kwietnia; d. 2 grudnia 1911?.

 

 

7.  MARIA3 B£OÑSKA (JAKUB2 B£OÑSKI, PRA1)2 was born luty 16, 1874 in Kuryłówka.  She married MICHA£ ŻÓ£TOBRZUCH3 czerwiec 30, 1904 in Kuryłówka, par. Tarnawiec, son of WALENTY ŻÓ£TOBRZUCH and KATARZYNA GAGOSZHe was born sierpieñ 5, 1880 in Kuryłówka.

 

More About MICHA£ ŻÓ£TOBRZUCH:

Occupation: Kuryłówka 25

       

Child of MARIA B£OÑSKA and MICHA£ ŻÓ£TOBRZUCH is:

                   i.    JAKUB4 ŻÓ£TOBRZUCH, b. lipiec 25, 1923; d. luty 13, 1995, Kuryłówka, par. Tarnawiec; m. WERONIKA LORENC, paZdziernik 27, 1945, Kuryłówka; b. luty 14, 1922, Kuryłówka.

 

More About JAKUB ŻÓ£TOBRZUCH:

Occupation: Kuryłówka 25 - 319

 

 

8.  B£OÑSKI3 (B£OÑSKI2, PRA1)

       

Child of B£OÑSKI is:

13.              i.    JAN4 B£OÑSKI.

 

 

Generation No. 4

 

9.  MARIA4 KYCIA (MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1)  She married MIKO£AJ KYCIA

       

Children of MARIA KYCIA and MIKO£AJ KYCIA are:

                   i.    HELENA5 KYCIA.

                  ii.    FRANCISZEK KYCIA.

                 iii.    MARIA KYCIA.

14.            iv.    JÓZEFA KYCIA, b. marzec 15, 1927.

 

 

10.  KATARZYNA4 KYCIA (MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born 1882, and died 1961 in Kuryłówka.  She married FRANCISZEK OLESZKIEWICZ, son of SZYMON OLESZKIEWICZ and ZOFIA WOJNAROWICZHe was born 1882, and died 1955 in Kuryłówka. Zmarł na atak serca.

       

Children of KATARZYNA KYCIA and FRANCISZEK OLESZKIEWICZ are:

                   i.    BRONIS£AWA5 OLESZKIEWICZ, d. lipiec 15, 1917, lat 9. Phlisis.

                  ii.    STANIS£AW OLESZKIEWICZ, d. styczeñ 21, 1924.

15.            iii.    MARIA OLESZKIEWICZ, b. sierpieñ 25, 1905; d. Wrocław.

                 iv.    JANINA OLESZKIEWICZ, b. 1922, Kuryłówka; d. marzec 31, 1945, Kuryłówka; m. JAN FRANCISZEK PRZYSIÊŻNIAK; b. wrzesieñ 22, 1909, w Krupem k. Krasnegostawu; d. wrzesieñ 30, 1975, Jarosław.

16.             v.    MARIAN JÓZEF OLESZKIEWICZ, b. 1924, Kuryłówka.

 

 

11.  WOJCIECH4 KYCIA (MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born marzec 4, 1892, and died marzec 2, 1938.  He married KAROLINA CHLEBOWICZ, daughter of JUSTYN CHLEBOWICZ and MARIA KURY£O.  She was born maj 23, 1900, and died kwiecieñ 17, 1982 in Kuryłówka.

 

More About WOJCIECH KYCIA:

Occupation: Kuryłówka

       

Children of WOJCIECH KYCIA and KAROLINA CHLEBOWICZ are:

                   i.    KAZIMIERZ5 KYCIA, d. kwiecieñ 14, 1925.

17.             ii.    W£ADYS£AW KYCIA, b. czerwiec 4, 1921; d. lipiec 7, 1995, Kuryłówka.

 

 

12.  ANIELA4 KYCIA (MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born grudzieñ 19, 1900 in Kuryłówka, and died styczeñ 30, 2008 in Kuryłówka.  She married ANTONI BAJ, son of BAJ

       

Children of ANIELA KYCIA and ANTONI BAJ are:

                   i.    W£ADYS£AW5 BAJ.

                  ii.    MICHA£ BAJ, m. ANNA WILKOS.

 

More About MICHA£ BAJ:

Occupation: Kuryłówka

 

 

13.  JAN4 B£OÑSKI (B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  He married (1) MARIA KYCIA

       

Children of JAN B£OÑSKI and MARIA KYCIA are:

18.              i.    EMILIA5 B£OÑSKA.

19.             ii.    MICHA£ B£OÑSKI.

                 iii.    WERONIKA B£OÑSKA, d. maj 22, 1974, Leżajsk; m. FRANCISZEK GDULA, listopad 12, 1931, Kuryłówka; b. wrzesieñ 8, 1905.

 

More About FRANCISZEK GDULA:

Occupation: Kuryłówka 424

 

                 iv.    KATARZYNA B£OÑSKA, m. MAKARA.

20.             v.    BRONIS£AW B£OÑSKI, b. marzec 28, 1914; d. czerwiec 23, 1987, Kuryłówka.

 

       

Child of JAN B£OÑSKI is:

                 vi.    STANIS£AW5 B£OÑSKI.

 

 

Generation No. 5

 

14.  JÓZEFA5 KYCIA (MARIA4, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born marzec 15, 1927.  She married MICHA£ PĄCZKA, son of JAN PĄCZKA and ANNA NOWAK.  He was born wrzesieñ 14, 1923.

 

More About JÓZEFA KYCIA:

Occupation: Kuryłówka 14

       

Children of JÓZEFA KYCIA and MICHA£ PĄCZKA are:

                   i.    W£ADYS£AW6 PĄCZKA.

                  ii.    JAN PĄCZKA, d. listopad 21, 2008, Kuryłówka.

                 iii.    STANIS£AW PĄCZKA.

 

 

15.  MARIA5 OLESZKIEWICZ (KATARZYNA4 KYCIA, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born sierpieñ 25, 1905, and died in Wrocław.  She married JAN DOLNY.  He was born sierpieñ 26, 1898.

 

More About MARIA OLESZKIEWICZ:

Occupation: Kuryłówka, Leżajsk, Wrocław

       

Children of MARIA OLESZKIEWICZ and JAN DOLNY are:

21.              i.    DANUTA6 DOLNA, b. Leżajsk.

                  ii.    RYSZARD DOLNY, m. RENATA DOLNY.

 

More About RENATA DOLNY:

Occupation: USA

 

                 iii.    JANUSZ FRANCISZEK DOLNY, b. grudzieñ 3, 1927, Kuryłówka; d. kwiecieñ 16, 2008, Kraków.

 

More About JANUSZ FRANCISZEK DOLNY:

Occupation: Kraków

 

 

16.  MARIAN JÓZEF5 OLESZKIEWICZ (KATARZYNA4 KYCIA, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born 1924 in Kuryłówka.  He married ANNA KAZIMIERA NOWACKA lipiec 18, 1953, daughter of NOWACKI and MATKA NOWACKA

 

More About MARIAN JÓZEF OLESZKIEWICZ:

Occupation: Wrocław

 

More About ANNA KAZIMIERA NOWACKA:

Occupation: Wrocław

       

Children of MARIAN OLESZKIEWICZ and ANNA NOWACKA are:

22.              i.    BOGUMI£6 OLESZKIEWICZ.

                  ii.    JACEK OLESZKIEWICZ, m. BEATA OLESZKIEWICZ.

 

 

17.  W£ADYS£AW5 KYCIA (WOJCIECH4, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born czerwiec 4, 1921, and died lipiec 7, 1995 in Kuryłówka.  He married EMILIA B£OÑSKA, daughter of JAN B£OÑSKI and MARIA KYCIA

 

More About W£ADYS£AW KYCIA:

Occupation: Kuryłówka

       

Children of W£ADYS£AW KYCIA and EMILIA B£OÑSKA are:

                   i.    WOJCIECH6 KYCIA.

 

More About WOJCIECH KYCIA:

Occupation: Kuryłówka

 

                  ii.    KAZIMIERZ KYCIA.

 

More About KAZIMIERZ KYCIA:

Occupation: wojskowy

 

                 iii.    MARCEL KYCIA.

                 iv.    TERESA KYCIA, b. 1953.

 

More About TERESA KYCIA:

Occupation: Kuryłówka

 

 

18.  EMILIA5 B£OÑSKA (JAN4 B£OÑSKI, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  She married W£ADYS£AW KYCIA, son of WOJCIECH KYCIA and KAROLINA CHLEBOWICZ.  He was born czerwiec 4, 1921, and died lipiec 7, 1995 in Kuryłówka.

 

More About W£ADYS£AW KYCIA:

Occupation: Kuryłówka

       

Children are listed above under (17) Władysław Kycia.

 

19.  MICHA£5 B£OÑSKI (JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  He married KLEMENTYNA BAJ, daughter of X BAJ.  She was born in Przychojec.

       

Children of MICHA£ B£OÑSKI and KLEMENTYNA BAJ are:

23.              i.    MARIA6 B£OÑSKA.

                  ii.    HENRYK B£OÑSKI.

                 iii.    STANIS£AW B£OÑSKI.

 

 

20.  BRONIS£AW5 B£OÑSKI (JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)4 was born marzec 28, 1914, and died czerwiec 23, 1987 in Kuryłówka.  He married ALBINA ĆWIK£A4 listopad 4, 1943 in Kuryłówka, daughter of JÓZEF ĆWIK£A and MARIA WNUK.  She was born marzec 26, 1920, and died lipiec 6, 1991 in Kuryłówka.

 

More About ALBINA ĆWIK£A:

Occupation: Kuryłówka 296

       

Children of BRONIS£AW B£OÑSKI and ALBINA ĆWIK£A are:

24.              i.    TADEUSZ6 B£OÑSKI.

25.             ii.    JÓZEF B£OÑSKI, b. 1950.

 

 

Generation No. 6

 

21.  DANUTA6 DOLNA (MARIA5 OLESZKIEWICZ, KATARZYNA4 KYCIA, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1) was born in Leżajsk.  She married W£ADYS£AW MALEC 1955 in Wrocław, son of MILEK MALEC and ?? KISIELEWICZ

 

More About DANUTA DOLNA:

Occupation: Wrocław

       

Child of DANUTA DOLNA and W£ADYS£AW MALEC is:

26.              i.    MACIEJ7 MALEC.

 

 

22.  BOGUMI£6 OLESZKIEWICZ (MARIAN JÓZEF5, KATARZYNA4 KYCIA, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1)  He married EWA OLESZKIEWICZ

 

More About BOGUMI£ OLESZKIEWICZ:

Occupation: Wrocław

       

Child of BOGUMI£ OLESZKIEWICZ and EWA OLESZKIEWICZ is:

                   i.    KATARZYNA7 OLESZKIEWICZ.

 

More About KATARZYNA OLESZKIEWICZ:

Occupation: Wrocław

 

 

23.  MARIA6 B£OÑSKA (MICHA£5 B£OÑSKI, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  She married MICHA£ KASZYCKI

       

Children of MARIA B£OÑSKA and MICHA£ KASZYCKI are:

                   i.    ADAM7 KASZYCKI, m. BEATA KOSTECKA.

 

More About ADAM KASZYCKI:

Occupation: Leżajsk

 

More About BEATA KOSTECKA:

Occupation: Leżajsk

 

27.             ii.    KRYSTYNA KASZYCKA.

 

 

24.  TADEUSZ6 B£OÑSKI (BRONIS£AW5, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  He married ZOFIA B£OÑSKA

       

Children of TADEUSZ B£OÑSKI and ZOFIA B£OÑSKA are:

28.              i.    RENATA7 B£OÑSKA.

                  ii.    MIRELA B£OÑSKA.

 

More About MIRELA B£OÑSKA:

Occupation: Hiszpania

 

 

25.  JÓZEF6 B£OÑSKI (BRONIS£AW5, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1) was born 1950.  He married ALICJA SKIBA, daughter of JULIAN SKIBA and IRENA OLECHOWSKA.  She was born 1953.

       

Children of JÓZEF B£OÑSKI and ALICJA SKIBA are:

29.              i.    JOANNA7 B£OÑSKA, b. 1974.

30.             ii.    KRYSTIAN B£OÑSKI, b. 1976.

                 iii.    BOGUS£AW B£OÑSKI, b. 1983; m. MA£GORZATA GALA.

 

More About MA£GORZATA GALA:

Occupation: Leżajsk

 

 

Generation No. 7

 

26.  MACIEJ7 MALEC (DANUTA6 DOLNA, MARIA5 OLESZKIEWICZ, KATARZYNA4 KYCIA, MARIA3 B£OÑSKA, MARCIN2 B£OÑSKI, PRA1)  He married ELŻBIETA MALEC

 

More About MACIEJ MALEC:

Occupation: Wrocław

       

Child of MACIEJ MALEC and ELŻBIETA MALEC is:

                   i.    BART£OMIEJ8 MALEC.

 

More About BART£OMIEJ MALEC:

Occupation: Wrocław

 

 

27.  KRYSTYNA7 KASZYCKA (MARIA6 B£OÑSKA, MICHA£5 B£OÑSKI, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  She married WLODZIMIERZ NIEZNAJKO

 

More About KRYSTYNA KASZYCKA:

Occupation: Leżajsk

 

More About WLODZIMIERZ NIEZNAJKO:

Occupation: Leżajsk

       

Child of KRYSTYNA KASZYCKA and WLODZIMIERZ NIEZNAJKO is:

                   i.    KRYSTIAN8 NIEZNAJKO.

 

More About KRYSTIAN NIEZNAJKO:

Occupation: Leżajsk

 

 

28.  RENATA7 B£OÑSKA (TADEUSZ6 B£OÑSKI, BRONIS£AW5, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1)  She married MIECZYS£AW ĆWIK£A, son of MICHA£ ĆWIK£A and ELŻBIETA ĆWIK£A

       

Children of RENATA B£OÑSKA and MIECZYS£AW ĆWIK£A are:

                   i.    GABRIELA8 ĆWIK£A, b. 1988.

                  ii.    DOMINIKA ĆWIK£A, b. 1989.

 

 

29.  JOANNA7 B£OÑSKA (JÓZEF6 B£OÑSKI, BRONIS£AW5, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1) was born 1974.  She married ROBERT BUDZYÑSKI 1997, son of JAN BUDZYÑSKI

 

More About JOANNA B£OÑSKA:

Occupation: Rzeszów

 

More About ROBERT BUDZYÑSKI:

Occupation: Rzeszów

       

Children of JOANNA B£OÑSKA and ROBERT BUDZYÑSKI are:

                   i.    WITOLD8 BUDZYÑSKI, b. 1999.

 

More About WITOLD BUDZYÑSKI:

Occupation: Rzeszów

 

                  ii.    BLANKA BUDZYÑSKA, b. 2004.

 

More About BLANKA BUDZYÑSKA:

Occupation: Rzeszów

 

 

30.  KRYSTIAN7 B£OÑSKI (JÓZEF6, BRONIS£AW5, JAN4, B£OÑSKI3, B£OÑSKI2, PRA1) was born 1976.  He married ALFREDA GRABOWSKA

 

More About KRYSTIAN B£OÑSKI:

Occupation: Kuryłówka

       

Children of KRYSTIAN B£OÑSKI and ALFREDA GRABOWSKA are:

                   i.    KORNELIA8 B£OÑSKA, b. 1998.

                  ii.    AMELIA B£OÑSKA, b. 2005.

 

 

 

Endnotes

 

1.  slub lat 25, swiadkowie: Jan Czyż, Katarzyna Kycia

2.  slub lat 29. Swiadek: Michał Makara, Andrzej Borek

3.  slub lat 23, Swiadek: Michał Makara, Andrzej Borek

4.  Swiadkowie: Janina Feldman, Julian Kycia. Ks. £askawski

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-02-14

Aktualizacja strony: 2008-11-23