Powrót


  

 

Descendants of Chodziński

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

Generation No. 1

 

1.  SZYMON1 CHODZIÑSKI1 was born in lata 50 XVIII w, and died 1840.  He married WIKTORIA CHODZIÑSKA.  She was born 1757, and died kwiecieñ 6, 1817 in Liber mortuorum pag.161(106).

 

More About SZYMON CHODZIÑSKI:

Occupation: sygnatura SHML, najwczesniejsza wzmianka 1776

 

More About WIKTORIA CHODZIÑSKA:

Occupation: Leżajsk, nr domu 434

       

Children of SZYMON CHODZIÑSKI and WIKTORIA CHODZIÑSKA are:

                   i.    JUSTYNA2 CHODZIÑSKA, m. JAN SZELIGA2; b. maj 21, 1786, Liber metricis nataritatis pag.1; d. maj 5, 1829, Leżajsk, nr domu 480, pogrz: 7.5., Liber mortuorum pag. 120.

 

More About JAN SZELIGA:

Occupation: LEŻAJSK, nr domu 73.miał duż¹ połać ziemi, lecz piasków;1819-Klasztor wynagrodził wiernš pracê przy r

 

2.               ii.    ZACHARIASZ CHODZIÑSKI, b. 1777; d. grudzieñ 30, 1844, lat 67.

 

 

Generation No. 2

 

2.  ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI (SZYMON1)3 was born 1777, and died grudzieñ 30, 1844 in lat 67.  He married WERONIKA HARTLEBEN (CHARTLEBEN)

 

More About ZACHARIASZ CHODZIÑSKI:

Occupation: malarz, organista, sygnatura ZHML

 

More About WERONIKA HARTLEBEN (CHARTLEBEN):

Occupation: z kolonii Dornbach - Tarnawiec

       

Children of ZACHARIASZ CHODZIÑSKI and WERONIKA HARTLEBEN (CHARTLEBEN) are:

3.                i.    KAROL3 CHODZIÑSKI, b. kwiecieñ 14, 1815, Leżajsk, Siedlanka.

4.               ii.    KATARZYNA CHODZIÑSKA, b. 1843.

 

 

Generation No. 3

 

3.  KAROL3 CHODZIÑSKI (ZACHARIASZ2, SZYMON1)4 was born kwiecieñ 14, 1815 in Leżajsk, Siedlanka.  He married ZOFIA DUBIELOWSKA

 

More About KAROL CHODZIÑSKI:

Occupation: malarz; Na zamku w £añcucie od Gab. Lustrzanego intarsjowane posadzki wyk. 1830 wg jego projektów

       

Children of KAROL CHODZIÑSKI and ZOFIA DUBIELOWSKA are:

                   i.    ROMAN ALEKSANDER4 CHODZIÑSKI, b. luty 21, 1840, Leżajsk.

                  ii.    W£ADYS£AW KAROL CHODZIÑSKI, b. maj 10, 1851, £añcut.

 

 

4.  KATARZYNA3 CHODZIÑSKA (ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI, SZYMON1) was born 1843.  She married JÓZEF SZELIGA5, son of WOJCIECH SZELIGA and FRANCISZKA MICHOÑSKAHe was born 1815, and died 1843.

 

More About KATARZYNA CHODZIÑSKA:

Occupation: właściclele domostwa tam gdzie obecnie buda Niemczyka

 

More About JÓZEF SZELIGA:

Occupation: tam ob.buda Niemczyka; radny 1875-79, 82-86, pełnom. negocj. z Potock. po 1901, u córki w Jarosławiu

       

Children of KATARZYNA CHODZIÑSKA and JÓZEF SZELIGA are:

                   i.    WANDA4 SZELIGA.

 

More About WANDA SZELIGA:

Occupation: bezdzietna

 

5.               ii.    NATALIA SZELIGA, d. Jarosław / lub Puławy.

                 iii.    MIECZYS£AW SZELIGA6, b. 1840.

 

More About MIECZYS£AW SZELIGA:

Occupation: bezdzietny, kontroler skarbowy w Leżajsku, urzêdnik skarbowy w Tarnowie

 

6.              iv.    W£ADYS£AW SATURNIN SZELIGA, b. 1841, Leżajsk; d. 1924, Lwów, poch. na Górce Powstañców, XVII rz¹d, 2-gi grób od lewej.

 

 

Generation No. 4

 

5.  NATALIA4 SZELIGA (KATARZYNA3 CHODZIÑSKA, ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI, SZYMON1)7 died in Jarosław / lub Puławy.  She married JÓZEF TARCZYÑSKI8.  He died in lata miêdzywoj, Puławy, tam poch. na starym cmentarzu.

 

More About NATALIA SZELIGA:

Occupation: Jarosław / lub Puławy

 

More About JÓZEF TARCZYÑSKI:

Occupation: Jarosław, nauczyciel, później w Puławach, II żona Helena, młodsza 50 lat, poch. w Puławach

       

Children of NATALIA SZELIGA and JÓZEF TARCZYÑSKI are:

7.                i.    JAN5 TARCZYÑSKI.

                  ii.    STANIS£AW TARCZYÑSKI9.

 

More About STANIS£AW TARCZYÑSKI:

Occupation: prac. Kolei Karola Ludwika, dyr. Dyrekcji Kolei Pañstwowych w Stanisławowie

 

                 iii.    MARIA TARCZYÑSKA, d. 1960, lata 1960 70, poch. w Ostrowie Wielkopolskim; m. MICHA£ HECK10; d. poch. w Ostrowie Wielkopolskim.

 

More About MARIA TARCZYÑSKA:

Occupation: Jarosław, Ostrów Wlkp., Wrocław. na koniec mieszkała w domu starców na Helclów w Krakowie

 

More About MICHA£ HECK:

Occupation: Jarosław, urzêdnik kolejowy za Austrii i II RP, w 1919 - przeniósł siê z Galicji do Ostrowa Wlkp.

 

                 iv.    ADOLF KS. TARCZYÑSKI11, b. 1883; d. luty 1964, Leżajsk.

 

More About ADOLF KS. TARCZYÑSKI:

Occupation: bernardyn, pózniej ks. diecezjalny, m.in. w Kolonii Polskiej - kapelan oddz. Wołyniaka

 

 

6.  W£ADYS£AW SATURNIN4 SZELIGA (KATARZYNA3 CHODZIÑSKA, ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI, SZYMON1)12 was born 1841 in Leżajsk, and died 1924 in Lwów, poch. na Górce Powstañców, XVII rz¹d, 2-gi grób od lewej.  He married MARIA 'MINCIA' GO£KOWSKA.  She died in Grodzisko Dolne.

 

More About W£ADYS£AW SATURNIN SZELIGA:

Occupation: Powstaniec 1863, nauczyciel szkół powsz. od lat 60. XIXw, kierownik Szkoły Mêskej w Leżajsku od 1884

 

More About MARIA 'MINCIA' GO£KOWSKA:

Occupation: szlachta z Gołkowa koło Warszawy

       

Children of W£ADYS£AW SZELIGA and MARIA GO£KOWSKA are:

8.                i.    ZOFIA5 SZELIGA, b. 1872; d. 1958, Grodzisko Dolne 268.

                  ii.    W£ADYS£AWA "DUSIA" SZELIGA, b. 1877; d. październik 5, 1893, Leżajsk-pochowana na starym Cmentarzu.

 

More About W£ADYS£AWA "DUSIA" SZELIGA:

Occupation: pomnik wraz z Marcelim Szelig¹, zm 1908

 

 

Generation No. 5

 

7.  JAN5 TARCZYÑSKI (NATALIA4 SZELIGA, KATARZYNA3 CHODZIÑSKA, ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI, SZYMON1)13.  He married (1) I ŻONA SK£ADZIEÑ in lata pocz I wojny Św, Radomyśl.  She died in lata I wojny Św, Radomyśl n.Sanem.  He married (2) II ŻONA TARCZYÑSKA in Czortków.  She died in lata 50, Rzeszów, poch. na Pobitnem.  He married (3) III ŻONA TARCZYÑSKA 1950 in Rzeszów. 

 

More About JAN TARCZYÑSKI:

Occupation: 3razy zonaty, 2krotny wdowiec, dyr. w Monopolu Spiryt za Austrii i w II RP (Radomyśl, Czortków, Rz)

 

More About II ŻONA TARCZYÑSKA:

Occupation: Czortków, Rzeszów

 

More About III ŻONA TARCZYÑSKA:

Occupation: młodsza 20 lat

       

Child of JAN TARCZYÑSKI and I SK£ADZIEÑ is:

                   i.    TARCZYÑSKI6, d. zmarłe w dzieciñstwie.

 

More About TARCZYÑSKI:

Occupation: lata I wojny Św, Radomyśl n.Sanem

 

 

8.  ZOFIA5 SZELIGA (W£ADYS£AW SATURNIN4, KATARZYNA3 CHODZIÑSKA, ZACHARIASZ2 CHODZIÑSKI, SZYMON1)14 was born 1872, and died 1958 in Grodzisko Dolne 268.  She married BOLES£AW TRYNIECKI, son of SZYMON TRYNIECKI and FEBRONELA SZELIGA.  He was born in Wola Zarczycka, and died 1918.

 

More About ZOFIA SZELIGA:

Occupation: nauczycielka w Szkole Powszechnej Żeñskiej, działaczka Drużyn Bartoszowych w Grodzisku

       

Child of ZOFIA SZELIGA and BOLES£AW TRYNIECKI is:

                   i.    TADEUSZ6 TRYNIECKI, m. KAZIMIERA £AZUKA.

 

 

 

Endnotes

 

1.  malarz, takze organista, jeden z pierwszych członków Bractwa Szkaplerza Św. w klasztorze

2.  buduj¹c własnym kosztem drewniany i dzierżawi¹c plac, który spadkobiercy w l.40 2-krotnie poszerzyli

3.  podskarbi, później senior (1826-1844) Bractwa św. Szkaplerza w kosciele OOBernardynów

4.  w 1861 odnowił polichromiê Fary w Lezajsku

5.  spiskowiec z lat 40 XIX w., mechanik stolarski, rzemieślnik, tokarz, stolarz, działacz społeczny

6.  Zastêpca CK Prokuratoryi Pañstwa do pełnienia funkcji oskarżycieli publ. w okr. krakowskim (Bochnia)

7.  zamêżna za Tarczyñskim, zbiegłym ksiêdzem z konwentu leżajskiego

8.  zbiegły ksi¹dz z konwentu leżajskiego

9.  żon¹ i dziecmi siê rozstali - pojechali do Bydgoszczy

10.  przodkowie w Jarosławiu z poch. Austriacy

11.  przed wojn¹ proboszcz w Galicji Wsch, po wojnie - także na Opolszczyznie

12.  kierownik w Gorlicach, Grzêsce, inspektor szkolny we Lwowie; na £yczakowie data.ur 1841(błêdna)

13.  najbardziej podobny do dziadka Józefa Szeligi

14.  zamêżna za swego kuzyna lekarza

 

 

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-08-02

Aktualizacja strony: 2007-08-02