Powrót


  

 

Descendants of Mikołaj Dzierżyñski (Derzinskis)

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

Generation No. 1

 

1.  MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS) died 1703.

       

Child of MIKO£AJ DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS) is:

2.                i.    JAKUB2 DZIERŻYÑSKI.

 

 

Generation No. 2

 

2.  JAKUB2 DZIERŻYÑSKI (MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS))  He married (2) BARBARA TALMONTOWNA.    He married (3) SYRTOWTÓWNA

       

Child of JAKUB DZIERŻYÑSKI is:

3.                i.    ANTONI JAKUBOWICZ3 DZIERŻYÑSKI, b. 1755; d. 1816.

 

       

Children of JAKUB DZIERŻYÑSKI and BARBARA TALMONTOWNA are:

                  ii.    WAWRZYNIEC3 DZIERŻYÑSKI.

                 iii.    ROCH DZIERŻYÑSKI.

                 iv.    MARIANNA DZIERŻYÑSKA.

 

 

Generation No. 3

 

3.  ANTONI JAKUBOWICZ3 DZIERŻYÑSKI (JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1755, and died 1816.  He married KONSTANCJA ADAMOWICZ

       

Children of ANTONI DZIERŻYÑSKI and KONSTANCJA ADAMOWICZ are:

                   i.    IGNACY JAN4 DZIERŻYÑSKI.

4.               ii.    JÓZEF JAN H. SULIMA DZIERŻYÑSKI, b. 1788; d. 1854.

 

 

Generation No. 4

 

4.  JÓZEF JAN H. SULIMA4 DZIERŻYÑSKI (ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1788, and died 1854.  He married ANTONINA OZIEMB£OWSKA

       

Children of JÓZEF DZIERŻYÑSKI and ANTONINA OZIEMB£OWSKA are:

5.                i.    RYSZARD EDWARD WINCENTY5 DZIERŻYÑSKI, b. 1817.

                  ii.    ONUFRY ANTONI MODEST DZIERŻYÑSKI, b. 1818; m. MAZURKIEWICZÓWNA.

                 iii.    BERNARD LEONARD DZIERŻYÑSKI, b. 1819; d. 1879.

                 iv.    TOMASZ JUSTYN DZIERŻYÑSKI, b. 1822; d. 1859; m. PAULINA SKIBICKA.

                  v.    ANTONI MIKO£AJ DZIERŻYÑSKI, b. 1823; d. 1865.

                 vi.    ANNA DZIERŻYÑSKA, b. 1827.

6.             vii.    EDMUND DZIERŻYÑSKI, b. 1829, Dzierżynowo; d. 1872.

7.            viii.    FELICJAN JAN DZIERŻYÑSKI, b. 1830; d. 1904.

                  ix.    JÓZEFAT DZIERŻYÑSKI, b. 1831; d. 1954.

                   x.    LEOKADIA DZIERŻYÑSKA, b. 1833.

                  xi.    RÓŻA DZIERŻYÑSKA, b. 1835; m. BURZYÑSKI.

 

 

Generation No. 5

 

5.  RYSZARD EDWARD WINCENTY5 DZIERŻYÑSKI (JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1817.  He married COLETTE OSTROWSKA

       

Child of RYSZARD DZIERŻYÑSKI and COLETTE OSTROWSKA is:

                   i.    EUSTACHY6 DZIERŻYÑSKI.

 

 

6.  EDMUND5 DZIERŻYÑSKI (JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1829 in Dzierżynowo, and died 1872.  He married HELENA JANUSZEWSKA, daughter of JANUSZEWSKI and KAZIMIERA JANUSZEWSKA

       

Children of EDMUND DZIERŻYÑSKI and HELENA JANUSZEWSKA are:

                   i.    WITOLD6 DZIERŻYÑSKI, b. 1867; d. 1868.

8.               ii.    ALDONA DZIERŻYÑSKA, b. 1869, Kojdanów (Dzierżynowo); d. 1966.

                 iii.    JADWIGA DZIERŻYÑSKA, b. 1871, Kojdanów (Dzierżynowo); d. 1949; m. KUSZELEWSKI.

                 iv.    STANIS£AW KAROL DZIERŻYÑSKI, b. 1872, Kojdanów (Dzierżynowo); d. 1917, Kojdanów (Dzierżynowo).

                  v.    KAZIMIERZ DZIERŻYÑSKI, b. 1875, Dzierżynowo; d. 1943, Dzierżynowo; m. LUCY SCHIATTI.

9.              vi.    FELIKS DZIERŻYÑSKI, b. wrzesieñ 11, 1877, Kojdanów (Dzierżynowo); d. lipiec 20, 1926, Moskwa.

                vii.    WANDA DZIERŻYÑSKA, b. 1878, Kojdanów (Dzierżynowo); d. 1892.

10.          viii.    IGNACY DZIERŻYÑSKI, b. 1879, Dzierżynowo; d. 1953.

                  ix.    W£ADYS£AW DZIERŻYÑSKI, b. 1881, Stołpce na Wileñszczyźnie; d. marzec 22, 1942, Zgierz pod £odzią.

 

 

7.  FELICJAN JAN5 DZIERŻYÑSKI (JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1830, and died 1904.  He married RÓŻA £UCJA SZEMBEL

       

Children of FELICJAN DZIERŻYÑSKI and RÓŻA SZEMBEL are:

                   i.    ANTONINA6 DZIERŻYÑSKA.

                  ii.    MICHA£ DZIERŻYÑSKI, b. 1862; d. 1867.

                 iii.    ADAM DZIERŻYÑSKI, b. 1871; d. 1932; m. WANDA NEKANDA-TREPKA.

                 iv.    EWA WIKTORYNA DZIERŻYÑSKA, b. 1872; d. 1928.

                  v.    ANTONI DZIERŻYÑSKI, b. 1874; d. 1942.

11.            vi.    JAN ALBIN DZIERŻYÑSKI, b. 1877; d. 1958.

                vii.    FELICJAN BONIFACY DZIERŻYÑSKI, b. 1878; d. 1927.

               viii.    JÓZEF BERNARD DZIERŻYÑSKI, b. 1963; d. 1910.

 

 

Generation No. 6

 

8.  ALDONA6 DZIERŻYÑSKA (EDMUND5 DZIERŻYÑSKI, JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1869 in Kojdanów (Dzierżynowo), and died 1966.  She married (1) GEDYMIN JERZY BU£HAK, son of RUDOLF BU£HAK and ANIELA OSTROMÊCKA.  He was born luty 4, 1856, and died styczeñ 2, 1908.  She married (2) ARTUR KOJA££OWICZ

 

More About GEDYMIN JERZY BU£HAK:

Occupation: właœciciel Mickiewicz

       

Children of ALDONA DZIERŻYÑSKA and GEDYMIN BU£HAK are:

                   i.    EDMUND7 BU£HAK, b. czerwiec 20, 1894; d. listopad 15, 1896.

                  ii.    RUDOLF BU£HAK, b. sierpieñ 19, 1895; d. odebrał sobie życie w Miñsku.

                 iii.    HELENA BU£HAK, b. czerwiec 19, 1896; d. wrzesieñ 19, 1896.

                 iv.    ANTONI JERZY BU£HAK, b. 1898; m. JUCHNIEWICZÓWNA.

 

More About JUCHNIEWICZÓWNA:

Occupation: Siostrzenica Piłsudskiego

 

                  v.    MARIA BU£HAK, b. 1900; m. (1) MIECZYS£AW HARYSZEWSKI; m. (2) JERZY STASZEWSKI.

                 vi.    HELENA BU£HAK, b. 1901; d. 1904.

 

       

Child of ALDONA DZIERŻYÑSKA and ARTUR KOJA££OWICZ is:

                vii.    RUDOLF7 KOJA££OWICZ.

 

 

9.  FELIKS6 DZIERŻYÑSKI (EDMUND5, JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born wrzesieñ 11, 1877 in Kojdanów (Dzierżynowo), and died lipiec 20, 1926 in Moskwa.  He married ZOFIA ZYGMUNTÓWNA MUSZKAT.  She was born 1882 in Warszawa, and died luty 27, 1968 in Moskwa.

       

Child of FELIKS DZIERŻYÑSKI and ZOFIA MUSZKAT is:

12.              i.    JAN7 DZIERŻYÑSKI, b. czerwiec 23, 1911.

 

 

10.  IGNACY6 DZIERŻYÑSKI (EDMUND5, JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1879 in Dzierżynowo, and died 1953.  He married STANIS£AWA SI£A-NOWICKA, daughter of PRA SI£A-NOWICKI

       

Children of IGNACY DZIERŻYÑSKI and STANIS£AWA SI£A-NOWICKA are:

                   i.    OLGIERD7 DZIERŻYÑSKI.

                  ii.    WANDA JÓZEFA DZIERŻYÑSKA.

 

 

11.  JAN ALBIN6 DZIERŻYÑSKI (FELICJAN JAN5, JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born 1877, and died 1958.

       

Children of JAN ALBIN DZIERŻYÑSKI are:

                   i.    JANINA7 DZIERŻYÑSKA.

                  ii.    JERZY WITOLD DZIERŻYÑSKI.

 

 

Generation No. 7

 

12.  JAN7 DZIERŻYÑSKI (FELIKS6, EDMUND5, JÓZEF JAN H. SULIMA4, ANTONI JAKUBOWICZ3, JAKUB2, MIKO£AJ1 DZIERŻYÑSKI (DERZINSKIS)) was born czerwiec 23, 1911.

       

Children of JAN DZIERŻYÑSKI are:

                   i.    TEODOR8 DZIERŻYÑSKI.

                  ii.    FELIKS DZIERŻYÑSKI.

 

 


 

Powrót

Aktualizacja strony: 2007-05-09