Powrót


  

 

Descendants of Karol Gdula

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

 

Generation No. 1

 

1.  JAN2 GDULA  (PRA1)  He married M. GDULOWA

       

Children of JAN GDULA and M. GDULOWA are:

                   i.    FRANCISZKA3 GDULA, m. (1) KAZIMIERZ BÊTKOWSKI; m. (2) TETERWACH.

 

More About KAZIMIERZ BÊTKOWSKI:

Occupation: nauczyciel szkoły mêskiej oraz skarbnik Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Leżajsku

 

2.               ii.    KAROL GDULA, b. listopad 4, 1874; d. styczeñ 21, 1940, Leżajsk.

 

 

Generation No. 2

 

2.  KAROL3 GDULA (JAN2, PRA1) was born listopad 4, 1874, and died styczeñ 21, 1940 in Leżajsk.  He married ANIELA NATKOWSKA, daughter of FRANCISZEK NATKOWSKI and NATKOWSKA

 

More About KAROL GDULA:

Occupation: Leżajsk. Organista w leżajskiej Farze

       

Children of KAROL GDULA and ANIELA NATKOWSKA are:

                   i.    MARIA4 GDULA, d. styczeñ 29, 1968.

3.               ii.    JADWIGA GDULA, b. 1902; d. 1990.

                 iii.    ZYGMUNT GDULA1, b. paŸdziernik 8, 1907; d. marzec 1, 1937, Leżajsk.

4.              iv.    WAC£AW GDULA, b. wrzesieñ 12, 1909; d. czerwiec 18, 1990, Kêdzierzyn-Kozle.

5.               v.    KAZIMIERZ GDULA, b. wrzesieñ 11, 1912; d. lipiec 26, 1966, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

3.  JADWIGA4 GDULA (KAROL3, JAN2, PRA1) was born 1902, and died 1990.  She married DOMICZEK

       

Child of JADWIGA GDULA and DOMICZEK is:

                   i.    BOGUS£AW5 DOMICZEK.

 

 

4.  WAC£AW4 GDULA (KAROL3, JAN2, PRA1) was born wrzesieñ 12, 1909, and died czerwiec 18, 1990 in Kêdzierzyn-Kozle.  He married (1) MARIA PIENI¥¯EK.    He married (2) WANDA LATOÑ.  She was born luty 8, 1917 in Detroit.

 

More About WANDA LATOÑ:

Occupation: Sułkowice, Kedzierzyn-Kozle

       

Child of WAC£AW GDULA and MARIA PIENI¥¯EK is:

                   i.    JERZY5 GDULA.

 

       

Child of WAC£AW GDULA and WANDA LATOÑ is:

6.               ii.    LESZEK5 GDULA.

 

 

5.  KAZIMIERZ4 GDULA (KAROL3, JAN2, PRA1) was born wrzesieñ 11, 1912, and died lipiec 26, 1966 in Leżajsk.  He married HELENA PIECHUTA, daughter of JÓZEF PIECHUTA and MARIA OBSZARNY.  She was born paŸdziernik 25, 1919 in Leżajsk, and died maj 16, 1989 in Leżajsk.

       

Children of KAZIMIERZ GDULA and HELENA PIECHUTA are:

7.                i.    MARTA DANUTA5 GDULA.

8.               ii.    BARBARA GDULA.

 

 

Generation No. 4

 

6.  LESZEK5 GDULA (WAC£AW4, KAROL3, JAN2, PRA1)  He married JANINA DANIELCZUK

       

Child of LESZEK GDULA and JANINA DANIELCZUK is:

9.                i.    TOMASZ6 GDULA.

 

 

7.  MARTA DANUTA5 GDULA (KAZIMIERZ4, KAROL3, JAN2, PRA1)  She married STANIS£AW DERY£O

       

Child of MARTA GDULA and STANIS£AW DERY£O is:

10.              i.    MICHA£6 DERY£O.

 

 

8.  BARBARA5 GDULA (KAZIMIERZ4, KAROL3, JAN2, PRA1)  She married CZES£AW KA£AMARZ, son of KA£AMARZ

       

Child of BARBARA GDULA and CZES£AW KA£AMARZ is:

                   i.    MARTA6 KA£AMARZ, m. DANIEL KRZYSZTOF FIMIARZ.

 

 

Generation No. 5

 

9.  TOMASZ6 GDULA (LESZEK5, WAC£AW4, KAROL3, JAN2, PRA1)  He married SYLWIA CESARZ

       

Child of TOMASZ GDULA and SYLWIA CESARZ is:

                   i.    KAROL7 GDULA, b. maj 23, 2000.

 

 

10.  MICHA£6 DERY£O (MARTA DANUTA5 GDULA, KAZIMIERZ4, KAROL3, JAN2, PRA1)  He married DOROTA KUBIK

       

Children of MICHA£ DERY£O and DOROTA KUBIK are:

                   i.    £UCJA7 DERY£O.

11.             ii.    ANNA DERY£O.

 

 

Generation No. 6

 

11.  ANNA7 DERY£O (MICHA£6, MARTA DANUTA5 GDULA, KAZIMIERZ4, KAROL3, JAN2, PRA1)  She married GRZEGORZ MATUSZ

       

Child of ANNA DERY£O and GRZEGORZ MATUSZ is:

                   i.    NATALIA8 MATUSZ.

 

 

 

Endnotes

 

1.  kawaler

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-02-18

Aktualizacja strony: 2008-02-23