Powrót


  

 

Descendants of Gdula Józef

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 GDULA

       

Child of PRA GDULA is:

2.                i.    JÓZEF2 GDULA.

 

 

Generation No. 2

 

2.  JÓZEF2 GDULA (PRA1)  He married MAGDALENA PIZIAK

       

Children of JÓZEF GDULA and MAGDALENA PIZIAK are:

3.                i.    ANTONI3 GDULA, b. sierpieñ 15, 1874; d. 1953, Le¿ajsk. ¯y³ 79 lat. Poch. z synem Kazimierzem i synow¹ W³adys³aw¹ z d. Matuszko.

4.               ii.    MICHA£ GDULA, b. wrzesieñ 17, 1875, Lezajsk; d. 1923, USA.

 

 

Generation No. 3

 

3.  ANTONI3 GDULA (JÓZEF2, PRA1) was born sierpieñ 15, 1874, and died 1953 in Le¿ajsk. ¯y³ 79 lat. Poch. z synem Kazimierzem i synow¹ W³adys³aw¹ z d. Matuszko.  He married MARIA ATAMAN, daughter of ANTONI ATAMAN and KONSTANCJA KIMLOWSKA.  She was born paŸdziernik 12, 1877.

       

Children of ANTONI GDULA and MARIA ATAMAN are:

5.                i.    EDWARD4 GDULA, d. paŸdziernik 1945, Le¿ajsk.

6.               ii.    WALERIAN GDULA.

                 iii.    MICHA£ GDULA, d. Zmar³ na serce; m. ANTONINA KOSTEK.

                 iv.    WICEK GDULA, d. Le¿ajsk.

7.               v.    JAN GDULA, b. 1901; d. 1949, Le¿ajsk. Zmar³ na serce..

8.              vi.    KAZIMIERZ GDULA, b. kwiecieñ 15, 1908; d. wrzesieñ 2, 1986, Le¿ajsk.

                vii.    POLDEK GDULA, b. paŸdziernik 20, 1912, Le¿ajsk; d. maj 24, 1948, Le¿ajsk.

9.            viii.    ZOFIA GDULA, b. styczeñ 1, 1922, Le¿ajsk; d. grudzieñ 18, 1986, Le¿ajsk.

 

 

4.  MICHA£3 GDULA (JÓZEF2, PRA1) was born wrzesieñ 17, 1875 in Lezajsk, and died 1923 in USA.  She married (1) MA£GORZATA ATAMAN styczeñ 30, 1901 in Lezajsk, daughter of ANTONI ATAMAN and KONSTANCJA KIMLOWSKA.  She was born lipiec 13, 1881 in Lezajsk, and died styczeñ 20, 1952 in Lezajsk.  She married (2) MA£GORZATA ATAMAN styczeñ 30, 1901 in Lezajsk, daughter of ANTONI ATAMAN and KONSTANCJA KIMLOWSKA.  She was born lipiec 13, 1881 in Lezajsk, and died styczeñ 20, 1952 in Lezajsk.

       

Children of MICHA£ GDULA and MA£GORZATA ATAMAN are:

10.              i.    MARIAN4 GDULA, d. paŸdziernik 8, 1980, Le¿ajsk.

11.             ii.    JANINA GDULA, b. listopad 1, 1913, Le¿ajsk; d. sierpieñ 13, 1990, Le¿ajsk.

 

 

Generation No. 4

 

5.  EDWARD4 GDULA (ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) died paŸdziernik 1945 in Le¿ajsk.  He married KAZIMIERA KWIECIÑSKA, daughter of JÓZEF KWIECIÑSKI and FRANCISZKA CHOJNACKA.  She was born luty 16, 1922 in Le¿ajsk.

       

Children of EDWARD GDULA and KAZIMIERA KWIECIÑSKA are:

                   i.    RENATA5 GDULA, b. wrzesieñ 1845; m. SIMICZ.

 

More About RENATA GDULA:

Occupation: Kraków, ul. Nad Sudo³em

 

                  ii.    ALICJA JANINA GDULA, b. styczeñ 1, 1942; d. 1989.

 

 

6.  WALERIAN4 GDULA (ANTONI3, JÓZEF2, PRA1)  He married MELANIA GDULOWA

       

Child of WALERIAN GDULA and MELANIA GDULOWA is:

                   i.    HALINA5 GDULA.

 

 

7.  JAN4 GDULA (ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born 1901, and died 1949 in Le¿ajsk. Zmar³ na serce..  He married EMILIA SKOCZYLAS.  She was born 1909, and died 1997.

       

Child of JAN GDULA and EMILIA SKOCZYLAS is:

12.              i.    KAZIMIERZ5 GDULA S. JANA, b. 1945.

 

 

8.  KAZIMIERZ4 GDULA (ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born kwiecieñ 15, 1908, and died wrzesieñ 2, 1986 in Le¿ajsk.  He married W£ADYS£AWA MATUSZKO, daughter of JULIAN MATUSZKO and ROZALIA ARGASIÑSKA.  She was born czerwiec 14, 1922 in Z³oczów.

       

Children of KAZIMIERZ GDULA and W£ADYS£AWA MATUSZKO are:

13.              i.    CZES£AW5 GDULA.

14.             ii.    MAREK GDULA, b. sierpieñ 1946, Le¿ajsk.

15.            iii.    MARTA GDULA-¯UKOWICZ, b. czerwiec 24, 1948, Le¿ajsk.

                 iv.    EL¯BIETA GDULA, b. wrzesieñ 27, 1949; d. Le¿ajsk.

16.             v.    MA£GORZATA GDULA, b. 1952; d. styczeñ 23, 1989.

 

 

9.  ZOFIA4 GDULA (ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born styczeñ 1, 1922 in Le¿ajsk, and died grudzieñ 18, 1986 in Le¿ajsk.  She married (2) ZYGMUNT EDWARD RZUCID£O paŸdziernik 24, 1946, son of LEON RZUCID£O and ZOFIA DEC.  He was born luty 3, 1922.

       

Child of ZOFIA GDULA is:

                   i.    EDWARD5 RZUCID£O.

 

       

Children of ZOFIA GDULA and ZYGMUNT RZUCID£O are:

17.             ii.    HALINA5 RZUCID£O.

18.            iii.    ANNA RZUCID£O.

                 iv.    KRYSTYNA RZUCID£O, m. JAN RAZINKIEWICZ.

                  v.    EWA RZUCID£O.

                 vi.    JAN RZUCID£O, b. maj 22, 1947; d. lipiec 9, 1964.

 

More About JAN RZUCID£O:

Occupation: Zgin¹³ tragicznie-utopi³ siê w Sanie

 

 

10.  MARIAN4 GDULA (MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) died paŸdziernik 8, 1980 in Le¿ajsk.  He married (1) JANINA CZAJKA, daughter of CZAJKA and ANTONINA KIE£BOWICZ.  She was born 1921, and died lipiec 21, 1961 in Le¿ajsk.  He married (2) JAROS£AWA ATAMAN, daughter of MICHA£ ATAMAN.  She was born 1929 in Le¿ajsk.

       

Children of MARIAN GDULA and JANINA CZAJKA are:

19.              i.    ROMANA5 GDULA.

                  ii.    MICHA£ GDULA, m. IRENA DEC; b. 1943; d. lipiec 21, 2004.

20.            iii.    JAN GDULA.

 

 

11.  JANINA4 GDULA (MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born listopad 1, 1913 in Le¿ajsk, and died sierpieñ 13, 1990 in Le¿ajsk.  She married JÓZEF ALFONS ORDYCZYÑSKI 1939, son of STANIS£AW ORDYCZYÑSKI and TEKLA BUREK.  He was born lipiec 22, 1913 in Le¿ajsk, and died styczeñ 10, 1983 in Le¿ajsk.

       

Children of JANINA GDULA and JÓZEF ORDYCZYÑSKI are:

21.              i.    MIECZYS£AW5 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 12, 1941, Le¿ajsk; d. czerwiec 28, 1984, Le¿ajsk.

22.             ii.    KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA, b. czerwiec 18, 1946, Le¿ajsk; d. styczeñ 23, 2006, Le¿ajsk.

23.            iii.    PIOTR ORDYCZYÑSKI, b. kwiecieñ 28, 1952, Le¿ajsk; d. luty 20, 2001, Le¿ajsk.

 

 

Generation No. 5

 

12.  KAZIMIERZ5 GDULA S. JANA (JAN4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born 1945.  He married ELIZA ZALISZ 1971.  She was born 1948.

 

More About KAZIMIERZ GDULA S. JANA:

Occupation: Leszno

 

More About ELIZA ZALISZ:

Occupation: Leszno

       

Children of KAZIMIERZ GDULA S. JANA and ELIZA ZALISZ are:

24.              i.    MA£GORZATA6 GDULA, b. 1972.

                  ii.    KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA, b. 1979, Leszno.

 

More About KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA:

Occupation: Londyn

 

 

13.  CZES£AW5 GDULA (KAZIMIERZ4, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1)  He married KRYSTYNA GDULOWA

 

More About KRYSTYNA GDULOWA:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of CZES£AW GDULA and KRYSTYNA GDULOWA are:

                   i.    ANNA6 GDULA, b. Le¿ajsk.

                  ii.    SZYMON GDULA.

                 iii.    MICHA£ GDULA.

 

More About MICHA£ GDULA:

Occupation: Le¿ajsk

 

 

14.  MAREK5 GDULA (KAZIMIERZ4, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born sierpieñ 1946 in Le¿ajsk.  He married MARIA TUTAJ1

 

More About MARIA TUTAJ:

Occupation: Kraków. Pochodzi z Tarnowa.

       

Child of MAREK GDULA and MARIA TUTAJ is:

                   i.    JOANNA6 GDULA2, b. 1975, Kraków.

 

More About JOANNA GDULA:

Occupation: Kraków

 

 

15.  MARTA5 GDULA-¯UKOWICZ (KAZIMIERZ4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born czerwiec 24, 1948 in Le¿ajsk.  She married ANTONI ¯UKOWICZ maj 24, 1968 in Kraków.  He was born kwiecieñ 21, 1947 in Lubaczów.

       

Children of MARTA GDULA-¯UKOWICZ and ANTONI ¯UKOWICZ are:

                   i.    RAFA£6 ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 1968, Kraków; m. BEATA ¯UKOWICZ.

25.             ii.    £UKASZ ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 1972, Kraków.

26.            iii.    MARCIN ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 19, 1977.

                 iv.    SZYMON ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 11, 1984, Stalowa Wola.

 

More About SZYMON ¯UKOWICZ:

Occupation: Stalowa Wola

 

 

16.  MA£GORZATA5 GDULA (KAZIMIERZ4, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born 1952, and died styczeñ 23, 1989.  She married S£AWOMIR KLIMEK, son of WINCENTY KLIMEK.  He died styczeñ 23, 1989.

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Zginê³a tragicznie w wypadku samochodowym

       

Children of MA£GORZATA GDULA and S£AWOMIR KLIMEK are:

                   i.    ALEKSANDRA6 KLIMEK, b. Le¿ajsk.

                  ii.    AGNIESZKA KLIMEK, b. Le¿ajsk.

                 iii.    EWA KLIMEK, b. 1982, Le¿ajsk.

 

 

17.  HALINA5 RZUCID£O (ZOFIA4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1)  She married ADAM BAZYLEWICZ, son of ADAM BAZYLEWICZ and KONSTANCJA BAZYLEWICZ

       

Children of HALINA RZUCID£O and ADAM BAZYLEWICZ are:

                   i.    JAKUB6 BAZYLEWICZ.

                  ii.    MACIEJ BAZYLEWICZ.

 

 

18.  ANNA5 RZUCID£O (ZOFIA4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1)  She married TADEUSZ GÓRNY

       

Children of ANNA RZUCID£O and TADEUSZ GÓRNY are:

                   i.    PAWE£6 GÓRNY, b. Le¿ajsk.

                  ii.    EWA GÓRNA, b. 1982.

 

 

19.  ROMANA5 GDULA (MARIAN4, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1)  She married (1) ADOLF RÓG.    She married (2) KAROL RÓ¯YCKI

 

More About ROMANA GDULA:

Occupation: Rzeszów

       

Child of ROMANA GDULA and ADOLF RÓG is:

                   i.    ROBERT6 RÓG.

 

       

Children of ROMANA GDULA and KAROL RÓ¯YCKI are:

                  ii.    IZABELA6 RÓ¯YCKA.

 

More About IZABELA RÓ¯YCKA:

Occupation: Rzeszów

 

                 iii.    DOROTA RÓ¯YCKA, m. GRZEGORZ Z¥BEK, 2005, USA.

 

More About GRZEGORZ Z¥BEK:

Occupation: USA

 

                 iv.    GABRIEL RÓ¯YCKI.

 

 

20.  JAN5 GDULA (MARIAN4, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1)  He married EL¯BIETA NIEMIEC, daughter of W£ADYS£AW NIEMIEC and WERONIKA SZEWCZYK

       

Children of JAN GDULA and EL¯BIETA NIEMIEC are:

                   i.    TOMASZ6 GDULA.

                  ii.    MARCIN GDULA.

 

 

21.  MIECZYS£AW5 ORDYCZYÑSKI (JANINA4 GDULA, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born styczeñ 12, 1941 in Le¿ajsk, and died czerwiec 28, 1984 in Le¿ajsk.  He married ALICJA DERBISZ, daughter of ? DERBISZ and ?? DERBISZ

       

Child of MIECZYS£AW ORDYCZYÑSKI and ALICJA DERBISZ is:

27.              i.    MARIUSZ JAROS£AW6 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 18, 1971, Nowa Sarzyna.

 

 

22.  KRYSTYNA JULIA5 ORDYCZYÑSKA (JANINA4 GDULA, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born czerwiec 18, 1946 in Le¿ajsk, and died styczeñ 23, 2006 in Le¿ajsk.  She married ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI kwiecieñ 15, 1968 in Le¿ajsk, Koœció³ Fara w Le¿ajsku, son of WITOLD KIERSNOWSKI and HELENA WYGANOWSKA.  He was born maj 29, 1934 in Kosów Poleski.

 

More About KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Le¿ajsk

 

More About ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of KRYSTYNA ORDYCZYÑSKA and ALEKSANDER KIERSNOWSKI are:

28.              i.    KSAWERY JERZY6 KIERSNOWSKI, b. styczeñ 17, 1969, Nowa Sarzyna.

                  ii.    WITOLD JÓZEF KIERSNOWSKI, b. czerwiec 20, 1970, Nowa Sarzyna.

                 iii.    PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI, b. listopad 6, 1976, Nowa Sarzyna.

 

More About PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

23.  PIOTR5 ORDYCZYÑSKI (JANINA4 GDULA, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born kwiecieñ 28, 1952 in Le¿ajsk, and died luty 20, 2001 in Le¿ajsk.  He married ANNA DANUTA STANKIEWICZ lipiec 26, 1980 in Le¿ajsk, daughter of ANTONI STANKIEWICZ and JANINA FELDMAN.  She was born luty 24, 1954 in Le¿ajsk.

 

More About ANNA DANUTA STANKIEWICZ:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of PIOTR ORDYCZYÑSKI and ANNA STANKIEWICZ are:

                   i.    JERZY GRZEGORZ6 ORDYCZYÑSKI, b. paŸdziernik 20, 1982, Le¿ajsk.

                  ii.    TOMASZ MACIEJ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 21, 1985, Le¿ajsk.

 

 

Generation No. 6

 

24.  MA£GORZATA6 GDULA (KAZIMIERZ5 GDULA S. JANA, JAN4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born 1972.  She married ROMAN MIKO£AJCZAK

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Leszno

 

More About ROMAN MIKO£AJCZAK:

Occupation: Leszno

       

Children of MA£GORZATA GDULA and ROMAN MIKO£AJCZAK are:

                   i.    JOANNA7 MIKO£AJCZAK, b. sierpieñ 28, 1993, Leszno.

                  ii.    KRZYSZTOF MIKO£AJCZAK, b. listopad 22, 2003.

 

 

25.  £UKASZ6 ¯UKOWICZ (MARTA5 GDULA-¯UKOWICZ, KAZIMIERZ4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born paŸdziernik 1972 in Kraków.  He married ANETA CHY£A

       

Children of £UKASZ ¯UKOWICZ and ANETA CHY£A are:

                   i.    ZUZANNA7 ¯UKOWICZ, b. listopad 20, 1997.

                  ii.    MICHA£ ¯UKOWICZ, b. 2001.

 

 

26.  MARCIN6 ¯UKOWICZ (MARTA5 GDULA-¯UKOWICZ, KAZIMIERZ4 GDULA, ANTONI3, JÓZEF2, PRA1) was born paŸdziernik 19, 1977.  He married (1) KSENIA GA£KA.    He married (2) BO¯ENA POLAÑSKA

       

Child of MARCIN ¯UKOWICZ and KSENIA GA£KA is:

                   i.    ALEKSANDRA7 ¯UKOWICZ, b. 1998.

 

       

Children of MARCIN ¯UKOWICZ and BO¯ENA POLAÑSKA are:

                  ii.    SZYMON7 ¯UKOWICZ.

 

More About SZYMON ¯UKOWICZ:

Occupation: Francja

 

                 iii.    JULIA ¯UKOWICZ.

 

More About JULIA ¯UKOWICZ:

Occupation: Francja

 

 

27.  MARIUSZ JAROS£AW6 ORDYCZYÑSKI (MIECZYS£AW5, JANINA4 GDULA, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born styczeñ 18, 1971 in Nowa Sarzyna.  He married URSZULA LIPKA.  She was born grudzieñ 27, 1973.

       

Children of MARIUSZ ORDYCZYÑSKI and URSZULA LIPKA are:

                   i.    NICOLE7 ORDYCZYÑSKA, b. marzec 28, 1999.

                  ii.    AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA, b. luty 18, 2002.

                 iii.    ZOFIA ORDYCZYÑSKA, b. 2005; d. 2005.

 

 

28.  KSAWERY JERZY6 KIERSNOWSKI (KRYSTYNA JULIA5 ORDYCZYÑSKA, JANINA4 GDULA, MICHA£3, JÓZEF2, PRA1) was born styczeñ 17, 1969 in Nowa Sarzyna.  He married JUSTYNA BONDARENKO, daughter of JAN BONDARENKO and URSZULA CZY¯

 

More About KSAWERY JERZY KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

More About JUSTYNA BONDARENKO:

Occupation: Ciechanowiec

       

Children of KSAWERY KIERSNOWSKI and JUSTYNA BONDARENKO are:

                   i.    MONIKA7 KIERSNOWSKA.

                  ii.    KAROL KIERSNOWSKI, b. czerwiec 30, 1992.

 

More About KAROL KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

 

Endnotes

 

1.  mgr psychologii

2.  asystent stomatologii na UJ

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-02-18

Aktualizacja strony: 2007-11-18