Powrót


  

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

 

Descendants of Jakub Horowski vel Horoszko

 

 

Generation No. 1

 

1.  JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO  He married AGNIESZKA VEL ANNA JAKUBIEC, daughter of ANTONI JAKUBIEC

       

Children of JAKUB HOROWSKI VEL HOROSZKO and AGNIESZKA JAKUBIEC are:

2.                i.    KATARZYNA2 HOROWSKA.

3.               ii.    MARIA HOROSKA.

 

 

Generation No. 2

 

2.  KATARZYNA2 HOROWSKA (JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married TOMASZ ORDYCZYÑSKI1, son of TOMASZ ORDYCZYÑSKI and HELENA SERAFIN.  He was born 1813.

       

Children of KATARZYNA HOROWSKA and TOMASZ ORDYCZYÑSKI are:

4.                i.    JÓZEFA3 ORDYCZYÑSKA.

                  ii.    WOJCIECH ORDYCZYÑSKI2, b. kwiecieñ 13, 1850, Leżajsk; d. sierpieñ 28, 1850, Leżajsk.

                 iii.    ANTONINA ORDYCZYÑSKA3, b. listopad 28, 1851.

                 iv.    W£ADYS£AW ORDYCZYÑSKI4, b. czerwiec 19, 1854, Leżajsk.

                  v.    JAN ORDYCZYÑSKI5, b. grudzieñ 20, 1856; d. listopad 1, 1868.

5.              vi.    LEON ORDYCZYÑSKI, b. czerwiec 25, 1862, Leżajsk; d. marzec 22, 1939, Leżajsk, lat 77.

 

 

3.  MARIA2 HOROSKA (JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married TOMASZ SAWICKI 1856, son of IGNACY SAWICKI and BARBARA MATUSZKO.  He was born grudzieñ 4, 1807 in Leżajsk.

 

More About TOMASZ SAWICKI:

Occupation: Leżajsk. Był piekarzem

       

Children of MARIA HOROSKA and TOMASZ SAWICKI are:

6.                i.    MARCIN3 SAWICKI.

7.               ii.    ANTONI SAWICKI.

8.              iii.    KATARZYNA SAWICKA, b. 1858; d. 1930, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

4.  JÓZEFA3 ORDYCZYÑSKA (KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married BRONIS£AW PRASOL

       

Child of JÓZEFA ORDYCZYÑSKA and BRONIS£AW PRASOL is:

9.                i.    KAZIMIERZ4 PRASOL.

 

 

5.  LEON3 ORDYCZYÑSKI (KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born czerwiec 25, 1862 in Leżajsk, and died marzec 22, 1939 in Leżajsk, lat 77.  He married ANIELA JAROSIEWICZ, daughter of TOMASZ JAROSIEWICZ and MARIA PIZIAK.  She was born kwiecieñ 8, 1867, and died luty 20, 1962 in Leżajsk.

       

Children of LEON ORDYCZYÑSKI and ANIELA JAROSIEWICZ are:

10.              i.    WINCENTY4 ORDYCZYÑSKI, d. Krasnystaw.

                  ii.    STEFAN ORDYCZYÑSKI.

 

More About STEFAN ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Lwów

 

                 iii.    W£ADYS£AW ORDYCZYÑSKI S. LEONA, d. 1945; m. ANTONINA GIELECIÑSKA; d. Leżajsk.

11.            iv.    MARIAN JÓZEF ORDYCZYÑSKI, b. Leżajsk; d. Lublin.

                  v.    MIKO£AJ JAN ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 12, 1891; d. lipiec 13, 1975, Leżajsk; m. FELICJA ORDYCZYÑSKA; b. czerwiec 8, 1907, Lwów; d. czerwiec 5, 1992, Leżajsk.

12.            vi.    CECYLIA ORDYCZYÑSKA, b. listopad 18, 1896; d. czerwiec 21, 1992, Leżajsk.

13.           vii.    STANIS£AW ORDYCZYÑSKI, b. listopad 13, 1904; d. 1984, Zamość.

14.          viii.    MARIANNA LEONTYNA (MARYLA) ORDYCZYÑSKA, b. sierpieñ 1914, Leżajsk.

 

 

6.  MARCIN3 SAWICKI (MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  He married MARIA GDULA, daughter of MICHA£ GDULA and FRANCISZKA KIE£BOWICZ

       

Child of MARCIN SAWICKI and MARIA GDULA is:

15.              i.    MICHA£4 SAWICKI, b. wrzesieñ 21, 1892; d. lipiec 13, 1982, Leżajsk.

 

 

7.  ANTONI3 SAWICKI (MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)6He married HELENA CZY¯EWICZ

       

Children of ANTONI SAWICKI and HELENA CZY¯EWICZ are:

                   i.    MARIA4 SAWICKA7, m. KORNEL SZABÓ.

16.             ii.    LUDWIK JÓZEF PP£K SAWICKI, b. sierpieñ 20, 1893; d. paŸdziernik 30, 1983, Leżajsk.

17.            iii.    KATARZYNA SAWICKA, b. listopad 6, 1894; d. lipiec 22, 1962, Leżajsk.

 

 

8.  KATARZYNA3 SAWICKA (MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born 1858, and died 1930 in Leżajsk.  She married W£ADYS£AW KIMLOWSKI 1876 in Leżajsk, son of JAN KIMLOWSKI and MARIANNA TOMASZEWSKAHe was born 1850, and died 1926 in Leżajsk.

       

Children of KATARZYNA SAWICKA and W£ADYS£AW KIMLOWSKI are:

                   i.    STANIS£AW4 KIMLOWSKI.

                  ii.    JAN KIMLOWSKI.

                 iii.    JÓZEF KIMLOWSKI, m. S£AWIÑSKA.

 

 

Generation No. 4

 

9.  KAZIMIERZ4 PRASOL (JÓZEFA3 ORDYCZYÑSKA, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  He married TERESA KURZAWSKA

       

Child of KAZIMIERZ PRASOL and TERESA KURZAWSKA is:

                   i.    BRONIS£AW MICHA£5 PRASOL, m. W£ADYS£AWA FABIAÑSKA, 1952, Warszawa.

 

 

10.  WINCENTY4 ORDYCZYÑSKI (LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) died in Krasnystaw.  He married ANNA RADECKA

       

Children of WINCENTY ORDYCZYÑSKI and ANNA RADECKA are:

18.              i.    HALINA5 ORDYCZYÑSKA, b. Leżajsk; d. 1986, Lubartów.

19.             ii.    WOJCIECH ORDYCZYÑSKI.

 

 

11.  MARIAN JÓZEF4 ORDYCZYÑSKI (LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born in Leżajsk, and died in Lublin.  He married KAZIMIERA RADECKA

       

Child of MARIAN ORDYCZYÑSKI and KAZIMIERA RADECKA is:

                   i.    BEATA5 ORDYCZYÑSKA, b. Lublin; d. paŸdziernik 6, 1993, Majdanek koło Lublina..

 

 

12.  CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA (LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born listopad 18, 1896, and died czerwiec 21, 1992 in Leżajsk.  She married FELIKS REINBERGER.  He was born maj 11, 1900 in Rudnik, and died marzec 26, 1946 in Leżajsk.

       

Children of CECYLIA ORDYCZYÑSKA and FELIKS REINBERGER are:

20.              i.    STEFANIA5 REINBERGER.

21.             ii.    MARIAN REINBERGER, b. sierpieñ 10, 1928, Rudnik nad Sanem.

 

 

13.  STANIS£AW4 ORDYCZYÑSKI (LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born listopad 13, 1904, and died 1984 in Zamość.  He married ANTONINA DENIS, daughter of JÓZEF DENIS and MARIA JU¯AK.  She was born czerwiec 12, 1903, and died czerwiec 12, 1994 in Leżajsk.

       

Children of STANIS£AW ORDYCZYÑSKI and ANTONINA DENIS are:

22.              i.    DANUTA5 ORDYCZYÑSKA.

23.             ii.    WITOLD ORDYCZYÑSKI, b. 1934; d. 1980.

 

 

14.  MARIANNA LEONTYNA (MARYLA)4 ORDYCZYÑSKA (LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born sierpieñ 1914 in Leżajsk.  She married S£AWOMIR ZAWILSKI 1946, son of LEOPOLD ZAWILSKI and JÓZEFA ZAWILSKA.  He was born in Leżajsk.

 

More About MARIANNA LEONTYNA (MARYLA) ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Leżajsk-ulica Słowackiego, Gdynia

       

Child of MARIANNA ORDYCZYÑSKA and S£AWOMIR ZAWILSKI is:

                   i.    MA£GORZATA5 ZAWILSKA, b. 1949.

 

More About MA£GORZATA ZAWILSKA:

Occupation: Gdynia

 

 

15.  MICHA£4 SAWICKI (MARCIN3, MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)8 was born wrzesieñ 21, 1892, and died lipiec 13, 1982 in Leżajsk.  He married JÓZEFA BÊBEN, daughter of BÊBEN.  She was born wrzesieñ 6, 1903, and died grudzieñ 22, 1961 in Leżajsk.

       

Child of MICHA£ SAWICKI and JÓZEFA BÊBEN is:

                   i.    ZDZIS£AW P£K5 SAWICKI, b. maj 26, 1939.

 

 

16.  LUDWIK JÓZEF PP£K4 SAWICKI (ANTONI3, MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born sierpieñ 20, 1893, and died paŸdziernik 30, 1983 in Leżajsk.  He married MARIA BIENIASZEWSKA 1929. 

       

Child of LUDWIK SAWICKI and MARIA BIENIASZEWSKA is:

24.              i.    ALINA5 SAWICKA, b. 1931.

 

 

17.  KATARZYNA4 SAWICKA (ANTONI3 SAWICKI, MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)9 was born listopad 6, 1894, and died lipiec 22, 1962 in Leżajsk.  She married STANIS£AW POLIWKA10.  He was born styczeñ 15, 1886, and died styczeñ 23, 1950 in Leżajsk.

 

More About KATARZYNA SAWICKA:

Occupation: Leżajsk Stawowa (Sikorskiego)

       

Children of KATARZYNA SAWICKA and STANIS£AW POLIWKA are:

                   i.    JÓZEF5 POLIWKA11.

                  ii.    MARIA POLIWKA.

 

 

Generation No. 5

 

18.  HALINA5 ORDYCZYÑSKA (WINCENTY4 ORDYCZYÑSKI, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born in Leżajsk, and died 1986 in Lubartów.  She married MIECZYS£AW REJEK.  He died 1991 in Krasnystaw.

       

Child of HALINA ORDYCZYÑSKA and MIECZYS£AW REJEK is:

25.              i.    TOMASZ6 REJEK, b. 1965, Nowa Sarzyna.

 

 

19.  WOJCIECH5 ORDYCZYÑSKI (WINCENTY4, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  He married TERESA RUDNICKA

       

Children of WOJCIECH ORDYCZYÑSKI and TERESA RUDNICKA are:

26.              i.    AGNIESZKA6 ORDYCZYÑSKA.

                  ii.    DOROTA ORDYCZYÑSKA.

 

More About DOROTA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Niemcy

 

27.            iii.    PIOTR PAWE£ ORDYCZYÑSKI, b. czerwiec 11, 1965, Chełm.

 

 

20.  STEFANIA5 REINBERGER (CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married (1) W£ADYS£AW GORZKIEWICZHe died in Zamość.  She married (2) WIES£AW CIĄG£O

 

More About STEFANIA REINBERGER:

Occupation: Leżajsk

       

Child of STEFANIA REINBERGER and W£ADYS£AW GORZKIEWICZ is:

28.              i.    GRZEGORZ6 GORZKIEWICZ.

 

       

Children of STEFANIA REINBERGER and WIES£AW CIĄG£O are:

                  ii.    AGNIESZKA6 CIĄG£O.

29.            iii.    HALINA CIĄG£O.

 

 

21.  MARIAN5 REINBERGER (CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born sierpieñ 10, 1928 in Rudnik nad Sanem.

       

Children of MARIAN REINBERGER are:

                   i.    LUDWIKA 'LUŚKA'6 REINBERGER.

30.             ii.    JOLANTA REINBERGER.

 

 

22.  DANUTA5 ORDYCZYÑSKA (STANIS£AW4 ORDYCZYÑSKI, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married SZASZOROWSKI

       

Child of DANUTA ORDYCZYÑSKA and SZASZOROWSKI is:

31.              i.    EWA6 SZASZOROWSKA.

 

 

23.  WITOLD5 ORDYCZYÑSKI (STANIS£AW4, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born 1934, and died 1980.  He married GRA¯YNA KOPERWAS.  She was born 1934, and died 1992.

 

More About WITOLD ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Zamość

       

Child of WITOLD ORDYCZYÑSKI and GRA¯YNA KOPERWAS is:

32.              i.    MARTA6 ORDYCZYÑSKA.

 

 

24.  ALINA5 SAWICKA (LUDWIK JÓZEF PP£K4 SAWICKI, ANTONI3, MARIA2 HOROSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born 1931.  She married EMIL KĄDZIO£A, son of PIOTR KĄDZIO£A and JULIA KĄDZIO£OWA.  He was born styczeñ 18, 1921 in Wierzawice.

       

Children of ALINA SAWICKA and EMIL KĄDZIO£A are:

                   i.    EWA6 KĄDZIO£A, m. PIĄTKOWSKI.

                  ii.    ADAM KĄDZIO£A.

 

 

Generation No. 6

 

25.  TOMASZ6 REJEK (HALINA5 ORDYCZYÑSKA, WINCENTY4 ORDYCZYÑSKI, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO) was born 1965 in Nowa Sarzyna.  He married AGATA URBAN 1987 in Lubartów.  She was born 1967 in Lubartów.

 

More About TOMASZ REJEK:

Occupation: Lubartów (od 1970 r)

       

Children of TOMASZ REJEK and AGATA URBAN are:

                   i.    OLGA ANNA7 REJEK, b. 1988, Lubartów.

                  ii.    JAKUB REJEK, b. 2004, Lubartów.

 

 

26.  AGNIESZKA6 ORDYCZYÑSKA (WOJCIECH5 ORDYCZYÑSKI, WINCENTY4, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married WO£OSZEK

 

More About AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Krasnystaw

 

More About WO£OSZEK:

Occupation: Krasnystaw

       

Child of AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA and WO£OSZEK is:

                   i.    ALAN7 WO£OSZEK.

 

More About ALAN WO£OSZEK:

Occupation: Krasnystaw

 

 

27.  PIOTR PAWE£6 ORDYCZYÑSKI (WOJCIECH5, WINCENTY4, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)12 was born czerwiec 11, 1965 in Chełm.  He married MARZANNA MOLAS

 

More About PIOTR PAWE£ ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Chełm

 

More About MARZANNA MOLAS:

Occupation: Dêblin; Chełm

       

Child of PIOTR ORDYCZYÑSKI and MARZANNA MOLAS is:

                   i.    BART£OMIEJ7 ORDYCZYÑSKI.

 

More About BART£OMIEJ ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Chełm

 

 

28.  GRZEGORZ6 GORZKIEWICZ (STEFANIA5 REINBERGER, CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  He married W£ADYS£AWA KUCZEK

       

Children of GRZEGORZ GORZKIEWICZ and W£ADYS£AWA KUCZEK are:

                   i.    KATARZYNA7 GORZKIEWICZ.

33.             ii.    TOMASZ GORZKIEWICZ.

                 iii.    1 GORZKIEWICZ.

                 iv.    2 GORZKIEWICZ.

 

 

29.  HALINA6 CIĄG£O (STEFANIA5 REINBERGER, CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married TOMASZ NIWIÑSKI

 

More About TOMASZ NIWIÑSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Child of HALINA CIĄG£O and TOMASZ NIWIÑSKI is:

                   i.    MARTA7 NIWIÑSKA.

 

More About MARTA NIWIÑSKA:

Occupation: Leżajsk

 

 

30.  JOLANTA6 REINBERGER (MARIAN5, CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)

       

Child of JOLANTA REINBERGER is:

                   i.    MONIKA7 REINBERGER.

 

 

31.  EWA6 SZASZOROWSKA (DANUTA5 ORDYCZYÑSKA, STANIS£AW4 ORDYCZYÑSKI, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married RUCIÑSKI

 

More About EWA SZASZOROWSKA:

Occupation: Wałbrzych

       

Child of EWA SZASZOROWSKA and RUCIÑSKI is:

                   i.    MONIKA7 RUCIÑSKA.

 

 

32.  MARTA6 ORDYCZYÑSKA (WITOLD5 ORDYCZYÑSKI, STANIS£AW4, LEON3, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  She married JAROS£AW MARGOL

 

More About MARTA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Zamość

 

More About JAROS£AW MARGOL:

Occupation: Zamość

       

Children of MARTA ORDYCZYÑSKA and JAROS£AW MARGOL are:

                   i.    MATEUSZ7 MARGOL, b. 1984.

 

More About MATEUSZ MARGOL:

Occupation: Zamość

 

                  ii.    ILONA MARGOL, b. 1988.

 

More About ILONA MARGOL:

Occupation: Zamość

 

 

Generation No. 7

 

33.  TOMASZ7 GORZKIEWICZ (GRZEGORZ6, STEFANIA5 REINBERGER, CECYLIA4 ORDYCZYÑSKA, LEON3 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA2 HOROWSKA, JAKUB1 HOROWSKI VEL HOROSZKO)  He married GORZKIEWICZ

       

Child of TOMASZ GORZKIEWICZ and GORZKIEWICZ is:

                   i.    PAWE£8 GORZKIEWICZ.

 

 

 

Endnotes

 

1.  garncarz, slub lat 33 1/2 (z Kat. Horowską), swiadkowie: Błażej Szuwalski, Józef Ordyczyñski

2.  nr d. 168, chrzest 21 IV 1850, chrzestni: Franciszek Prącik, akuszerka Amalia Bachowska., nr akt 42/

3.  nr d. 168; Lib bapt 94/1951 lub 1958?

4.  nr d. 168, chrzestni Sebastian Fiałkowski.

5.  nr d. 168, chrzest 25 XII 1856, chrzestni: Jan Barañski sutor, Anna ż. Józefa Wojakiewicz

6.  mistrz murarski, sztukator

7.  nauczycielka

8.  chrzestni: Katarzyna z Sawickich Kimlowska żona Władysława

9.  nauczycielka

10.  sêdzia

11.  zmienił nazwisko na Sawicki

12.  Ukoñczył Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałêczowie

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2009-05-01

Aktualizacja strony: 2009-07-25