Powrót


  

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

 

Descendants of Antoni Jakubiec

 

  

Generation No. 1

 

1.  AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC  (ANTONI1)  She married JAKUB HOROWSKI VEL HOROSZKO

       

Children of AGNIESZKA JAKUBIEC and JAKUB HOROWSKI VEL HOROSZKO are:

2.                i.    KATARZYNA3 HOROWSKA.

3.               ii.    MARIA HOROSKA.

 

 

Generation No. 2

 

2.  KATARZYNA3 HOROWSKA (AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married TOMASZ ORDYCZYÑSKI1, son of TOMASZ ORDYCZYÑSKI and HELENA SERAFINHe was born 1813.

       

Children of KATARZYNA HOROWSKA and TOMASZ ORDYCZYÑSKI are:

4.                i.    JÓZEFA4 ORDYCZYÑSKA.

                  ii.    WOJCIECH ORDYCZYÑSKI2, b. kwiecieñ 13, 1850, Leżajsk; d. sierpieñ 28, 1850, Leżajsk.

                 iii.    ANTONINA ORDYCZYÑSKA3, b. listopad 28, 1851.

                 iv.    W£ADYS£AW ORDYCZYÑSKI4, b. czerwiec 19, 1854, Leżajsk.

                  v.    JAN ORDYCZYÑSKI5, b. grudzieñ 20, 1856; d. listopad 1, 1868.

5.              vi.    LEON ORDYCZYÑSKI, b. czerwiec 25, 1862, Leżajsk; d. marzec 22, 1939, Leżajsk, lat 77.

 

 

3.  MARIA3 HOROSKA (AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married TOMASZ SAWICKI 1856, son of IGNACY SAWICKI and BARBARA MATUSZKO.  He was born grudzieñ 4, 1807 in Leżajsk.

 

More About TOMASZ SAWICKI:

Occupation: Leżajsk. Był piekarzem

       

Children of MARIA HOROSKA and TOMASZ SAWICKI are:

6.                i.    MARCIN4 SAWICKI.

7.               ii.    ANTONI SAWICKI.

8.              iii.    KATARZYNA SAWICKA, b. 1858; d. 1930, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

4.  JÓZEFA4 ORDYCZYÑSKA (KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married BRONIS£AW PRASOL

       

Child of JÓZEFA ORDYCZYÑSKA and BRONIS£AW PRASOL is:

9.                i.    KAZIMIERZ5 PRASOL.

 

 

5.  LEON4 ORDYCZYÑSKI (KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born czerwiec 25, 1862 in Leżajsk, and died marzec 22, 1939 in Leżajsk, lat 77.  He married ANIELA JAROSIEWICZ, daughter of TOMASZ JAROSIEWICZ and MARIA PIZIAK.  She was born kwiecieñ 8, 1867, and died luty 20, 1962 in Leżajsk.

       

Children of LEON ORDYCZYÑSKI and ANIELA JAROSIEWICZ are:

10.              i.    WINCENTY5 ORDYCZYÑSKI, d. Krasnystaw.

                  ii.    STEFAN ORDYCZYÑSKI.

 

More About STEFAN ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Lwów

 

                 iii.    W£ADYS£AW ORDYCZYÑSKI S. LEONA, d. 1945; m. ANTONINA GIELECIÑSKA; d. Leżajsk.

11.            iv.    MARIAN JÓZEF ORDYCZYÑSKI, b. Leżajsk; d. Lublin.

                  v.    MIKO£AJ JAN ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 12, 1891; d. lipiec 13, 1975, Leżajsk; m. FELICJA ORDYCZYÑSKA; b. czerwiec 8, 1907, Lwów; d. czerwiec 5, 1992, Leżajsk.

12.            vi.    CECYLIA ORDYCZYÑSKA, b. listopad 18, 1896; d. czerwiec 21, 1992, Leżajsk.

13.           vii.    STANIS£AW ORDYCZYÑSKI, b. listopad 13, 1904; d. 1984, Zamość.

14.          viii.    MARIANNA LEONTYNA (MARYLA) ORDYCZYÑSKA, b. sierpieñ 1914, Leżajsk.

 

 

6.  MARCIN4 SAWICKI (MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  He married MARIA GDULA, daughter of MICHA£ GDULA and FRANCISZKA KIE£BOWICZ

       

Child of MARCIN SAWICKI and MARIA GDULA is:

15.              i.    MICHA£5 SAWICKI, b. wrzesieñ 21, 1892; d. lipiec 13, 1982, Leżajsk.

 

 

7.  ANTONI4 SAWICKI (MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)6He married HELENA CZYŻEWICZ

       

Children of ANTONI SAWICKI and HELENA CZYŻEWICZ are:

                   i.    MARIA5 SAWICKA7, m. KORNEL SZABÓ.

16.             ii.    LUDWIK JÓZEF PP£K SAWICKI, b. sierpieñ 20, 1893; d. paŸdziernik 30, 1983, Leżajsk.

17.            iii.    KATARZYNA SAWICKA, b. listopad 6, 1894; d. lipiec 22, 1962, Leżajsk.

 

 

8.  KATARZYNA4 SAWICKA (MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born 1858, and died 1930 in Leżajsk.  She married W£ADYS£AW KIMLOWSKI 1876 in Leżajsk, son of JAN KIMLOWSKI and MARIANNA TOMASZEWSKAHe was born 1850, and died 1926 in Leżajsk.

       

Children of KATARZYNA SAWICKA and W£ADYS£AW KIMLOWSKI are:

                   i.    STANIS£AW5 KIMLOWSKI.

                  ii.    JAN KIMLOWSKI.

                 iii.    JÓZEF KIMLOWSKI, m. S£AWIÑSKA.

 

 

Generation No. 4

 

9.  KAZIMIERZ5 PRASOL (JÓZEFA4 ORDYCZYÑSKA, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  He married TERESA KURZAWSKA

       

Child of KAZIMIERZ PRASOL and TERESA KURZAWSKA is:

                   i.    BRONIS£AW MICHA£6 PRASOL, m. W£ADYS£AWA FABIAÑSKA, 1952, Warszawa.

 

 

10.  WINCENTY5 ORDYCZYÑSKI (LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) died in Krasnystaw.  He married ANNA RADECKA

       

Children of WINCENTY ORDYCZYÑSKI and ANNA RADECKA are:

18.              i.    HALINA6 ORDYCZYÑSKA, b. Leżajsk; d. 1986, Lubartów.

19.             ii.    WOJCIECH ORDYCZYÑSKI.

 

 

11.  MARIAN JÓZEF5 ORDYCZYÑSKI (LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born in Leżajsk, and died in Lublin.  He married KAZIMIERA RADECKA

       

Child of MARIAN ORDYCZYÑSKI and KAZIMIERA RADECKA is:

                   i.    BEATA6 ORDYCZYÑSKA, b. Lublin; d. paŸdziernik 6, 1993, Majdanek koło Lublina..

 

 

12.  CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA (LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born listopad 18, 1896, and died czerwiec 21, 1992 in Leżajsk.  She married FELIKS REINBERGER.  He was born maj 11, 1900 in Rudnik, and died marzec 26, 1946 in Leżajsk.

       

Children of CECYLIA ORDYCZYÑSKA and FELIKS REINBERGER are:

20.              i.    STEFANIA6 REINBERGER.

21.             ii.    MARIAN REINBERGER, b. sierpieñ 10, 1928, Rudnik nad Sanem.

 

 

13.  STANIS£AW5 ORDYCZYÑSKI (LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born listopad 13, 1904, and died 1984 in Zamość.  He married ANTONINA DENIS, daughter of JÓZEF DENIS and MARIA JUŻAK.  She was born czerwiec 12, 1903, and died czerwiec 12, 1994 in Leżajsk.

       

Children of STANIS£AW ORDYCZYÑSKI and ANTONINA DENIS are:

22.              i.    DANUTA6 ORDYCZYÑSKA.

23.             ii.    WITOLD ORDYCZYÑSKI, b. 1934; d. 1980.

 

 

14.  MARIANNA LEONTYNA (MARYLA)5 ORDYCZYÑSKA (LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born sierpieñ 1914 in Leżajsk.  She married S£AWOMIR ZAWILSKI 1946, son of LEOPOLD ZAWILSKI and JÓZEFA ZAWILSKA.  He was born in Leżajsk.

 

More About MARIANNA LEONTYNA (MARYLA) ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Leżajsk-ulica Słowackiego, Gdynia

       

Child of MARIANNA ORDYCZYÑSKA and S£AWOMIR ZAWILSKI is:

                   i.    MA£GORZATA6 ZAWILSKA, b. 1949.

 

More About MA£GORZATA ZAWILSKA:

Occupation: Gdynia

 

 

15.  MICHA£5 SAWICKI (MARCIN4, MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)8 was born wrzesieñ 21, 1892, and died lipiec 13, 1982 in Leżajsk.  He married JÓZEFA BÊBEN, daughter of BÊBEN.  She was born wrzesieñ 6, 1903, and died grudzieñ 22, 1961 in Leżajsk.

       

Child of MICHA£ SAWICKI and JÓZEFA BÊBEN is:

                   i.    ZDZIS£AW P£K6 SAWICKI, b. maj 26, 1939.

 

 

16.  LUDWIK JÓZEF PP£K5 SAWICKI (ANTONI4, MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born sierpieñ 20, 1893, and died paŸdziernik 30, 1983 in Leżajsk.  He married MARIA BIENIASZEWSKA 1929. 

       

Child of LUDWIK SAWICKI and MARIA BIENIASZEWSKA is:

24.              i.    ALINA6 SAWICKA, b. 1931.

 

 

17.  KATARZYNA5 SAWICKA (ANTONI4 SAWICKI, MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)9 was born listopad 6, 1894, and died lipiec 22, 1962 in Leżajsk.  She married STANIS£AW POLIWKA10.  He was born styczeñ 15, 1886, and died styczeñ 23, 1950 in Leżajsk.

 

More About KATARZYNA SAWICKA:

Occupation: Leżajsk Stawowa (Sikorskiego)

       

Children of KATARZYNA SAWICKA and STANIS£AW POLIWKA are:

                   i.    JÓZEF6 POLIWKA11.

                  ii.    MARIA POLIWKA.

 

 

Generation No. 5

 

18.  HALINA6 ORDYCZYÑSKA (WINCENTY5 ORDYCZYÑSKI, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born in Leżajsk, and died 1986 in Lubartów.  She married MIECZYS£AW REJEK.  He died 1991 in Krasnystaw.

       

Child of HALINA ORDYCZYÑSKA and MIECZYS£AW REJEK is:

25.              i.    TOMASZ7 REJEK, b. 1965, Nowa Sarzyna.

 

 

19.  WOJCIECH6 ORDYCZYÑSKI (WINCENTY5, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  He married TERESA RUDNICKA

       

Children of WOJCIECH ORDYCZYÑSKI and TERESA RUDNICKA are:

26.              i.    AGNIESZKA7 ORDYCZYÑSKA.

                  ii.    DOROTA ORDYCZYÑSKA.

 

More About DOROTA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Niemcy

 

27.            iii.    PIOTR PAWE£ ORDYCZYÑSKI, b. czerwiec 11, 1965, Chełm.

 

 

20.  STEFANIA6 REINBERGER (CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married (1) W£ADYS£AW GORZKIEWICZHe died in Zamość.  She married (2) WIES£AW CIĄG£O

 

More About STEFANIA REINBERGER:

Occupation: Leżajsk

       

Child of STEFANIA REINBERGER and W£ADYS£AW GORZKIEWICZ is:

28.              i.    GRZEGORZ7 GORZKIEWICZ.

 

       

Children of STEFANIA REINBERGER and WIES£AW CIĄG£O are:

                  ii.    AGNIESZKA7 CIĄG£O.

29.            iii.    HALINA CIĄG£O.

 

 

21.  MARIAN6 REINBERGER (CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born sierpieñ 10, 1928 in Rudnik nad Sanem.

       

Children of MARIAN REINBERGER are:

                   i.    LUDWIKA 'LUŚKA'7 REINBERGER.

30.             ii.    JOLANTA REINBERGER.

 

 

22.  DANUTA6 ORDYCZYÑSKA (STANIS£AW5 ORDYCZYÑSKI, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married SZASZOROWSKI

       

Child of DANUTA ORDYCZYÑSKA and SZASZOROWSKI is:

31.              i.    EWA7 SZASZOROWSKA.

 

 

23.  WITOLD6 ORDYCZYÑSKI (STANIS£AW5, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born 1934, and died 1980.  He married GRAŻYNA KOPERWAS.  She was born 1934, and died 1992.

 

More About WITOLD ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Zamość

       

Child of WITOLD ORDYCZYÑSKI and GRAŻYNA KOPERWAS is:

32.              i.    MARTA7 ORDYCZYÑSKA.

 

 

24.  ALINA6 SAWICKA (LUDWIK JÓZEF PP£K5 SAWICKI, ANTONI4, MARIA3 HOROSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born 1931.  She married EMIL KĄDZIO£A, son of PIOTR KĄDZIO£A and JULIA KĄDZIO£OWA.  He was born styczeñ 18, 1921 in Wierzawice.

       

Children of ALINA SAWICKA and EMIL KĄDZIO£A are:

                   i.    EWA7 KĄDZIO£A, m. PIĄTKOWSKI.

                  ii.    ADAM KĄDZIO£A.

 

 

Generation No. 6

 

25.  TOMASZ7 REJEK (HALINA6 ORDYCZYÑSKA, WINCENTY5 ORDYCZYÑSKI, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1) was born 1965 in Nowa Sarzyna.  He married AGATA URBAN 1987 in Lubartów.  She was born 1967 in Lubartów.

 

More About TOMASZ REJEK:

Occupation: Lubartów (od 1970 r)

       

Children of TOMASZ REJEK and AGATA URBAN are:

                   i.    OLGA ANNA8 REJEK, b. 1988, Lubartów.

                  ii.    JAKUB REJEK, b. 2004, Lubartów.

 

 

26.  AGNIESZKA7 ORDYCZYÑSKA (WOJCIECH6 ORDYCZYÑSKI, WINCENTY5, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married WO£OSZEK

 

More About AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Krasnystaw

 

More About WO£OSZEK:

Occupation: Krasnystaw

       

Child of AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA and WO£OSZEK is:

                   i.    ALAN8 WO£OSZEK.

 

More About ALAN WO£OSZEK:

Occupation: Krasnystaw

 

 

27.  PIOTR PAWE£7 ORDYCZYÑSKI (WOJCIECH6, WINCENTY5, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)12 was born czerwiec 11, 1965 in Chełm.  He married MARZANNA MOLAS

 

More About PIOTR PAWE£ ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Chełm

 

More About MARZANNA MOLAS:

Occupation: Dêblin; Chełm

       

Child of PIOTR ORDYCZYÑSKI and MARZANNA MOLAS is:

                   i.    BART£OMIEJ8 ORDYCZYÑSKI.

 

More About BART£OMIEJ ORDYCZYÑSKI:

Occupation: Chełm

 

 

28.  GRZEGORZ7 GORZKIEWICZ (STEFANIA6 REINBERGER, CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  He married W£ADYS£AWA KUCZEK

       

Children of GRZEGORZ GORZKIEWICZ and W£ADYS£AWA KUCZEK are:

                   i.    KATARZYNA8 GORZKIEWICZ.

33.             ii.    TOMASZ GORZKIEWICZ.

                 iii.    1 GORZKIEWICZ.

                 iv.    2 GORZKIEWICZ.

 

 

29.  HALINA7 CIĄG£O (STEFANIA6 REINBERGER, CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married TOMASZ NIWIÑSKI

 

More About TOMASZ NIWIÑSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Child of HALINA CIĄG£O and TOMASZ NIWIÑSKI is:

                   i.    MARTA8 NIWIÑSKA.

 

More About MARTA NIWIÑSKA:

Occupation: Leżajsk

 

 

30.  JOLANTA7 REINBERGER (MARIAN6, CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)

       

Child of JOLANTA REINBERGER is:

                   i.    MONIKA8 REINBERGER.

 

 

31.  EWA7 SZASZOROWSKA (DANUTA6 ORDYCZYÑSKA, STANIS£AW5 ORDYCZYÑSKI, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married RUCIÑSKI

 

More About EWA SZASZOROWSKA:

Occupation: Wałbrzych

       

Child of EWA SZASZOROWSKA and RUCIÑSKI is:

                   i.    MONIKA8 RUCIÑSKA.

 

 

32.  MARTA7 ORDYCZYÑSKA (WITOLD6 ORDYCZYÑSKI, STANIS£AW5, LEON4, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  She married JAROS£AW MARGOL

 

More About MARTA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Zamość

 

More About JAROS£AW MARGOL:

Occupation: Zamość

       

Children of MARTA ORDYCZYÑSKA and JAROS£AW MARGOL are:

                   i.    MATEUSZ8 MARGOL, b. 1984.

 

More About MATEUSZ MARGOL:

Occupation: Zamość

 

                  ii.    ILONA MARGOL, b. 1988.

 

More About ILONA MARGOL:

Occupation: Zamość

 

 

Generation No. 7

 

33.  TOMASZ8 GORZKIEWICZ (GRZEGORZ7, STEFANIA6 REINBERGER, CECYLIA5 ORDYCZYÑSKA, LEON4 ORDYCZYÑSKI, KATARZYNA3 HOROWSKA, AGNIESZKA VEL ANNA2 JAKUBIEC, ANTONI1)  He married GORZKIEWICZ

       

Child of TOMASZ GORZKIEWICZ and GORZKIEWICZ is:

                   i.    PAWE£9 GORZKIEWICZ.

 

 

 

Endnotes

 

1.  garncarz, slub lat 33 1/2 (z Kat. Horowsk¹), swiadkowie: Błażej Szuwalski, Józef Ordyczyñski

2.  nr d. 168, chrzest 21 IV 1850, chrzestni: Franciszek Pr¹cik, akuszerka Amalia Bachowska., nr akt 42/

3.  nr d. 168; Lib bapt 94/1951 lub 1958?

4.  nr d. 168, chrzestni Sebastian Fiałkowski.

5.  nr d. 168, chrzest 25 XII 1856, chrzestni: Jan Barañski sutor, Anna ż. Józefa Wojakiewicz

6.  mistrz murarski, sztukator

7.  nauczycielka

8.  chrzestni: Katarzyna z Sawickich Kimlowska żona Władysława

9.  nauczycielka

10.  sêdzia

11.  zmienił nazwisko na Sawicki

12.  Ukoñczył Pañstwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałêczowie

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2009-05-01

Aktualizacja strony: 2009-07-25