Powrót


  

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Descendants of Andrzej Kimlowski

 

 

Generation No. 1

 

1.  ANDRZEJ1 KIMLOWSKI  He married ZOFIA RUDOWNA 1820. 

       

Child of ANDRZEJ KIMLOWSKI and ZOFIA RUDOWNA is:

2.                i.    JAKUB2 KIMLOWSKI, b. 1790.

 

 

Generation No. 2

 

2.  JAKUB2 KIMLOWSKI (ANDRZEJ1) was born 1790.  He married MARIANNA BANAS, daughter of SZYMON BANAS and KATARZYNA USOWSKAShe was born 1798.

       

Children of JAKUB KIMLOWSKI and MARIANNA BANAS are:

3.                i.    JAN3 KIMLOWSKI.

4.               ii.    TEKLA KIMLOWSKA, b. 1822.

 

 

Generation No. 3

 

3.  JAN3 KIMLOWSKI (JAKUB2, ANDRZEJ1)  He married (1) MARIANNA TOMASZEWSKA, daughter of MARCIN TOMASZEWSKI and MAGDALENA PAW£OWSKA.  She was born 1819.  He married (2) FRANCISZKA KARASIÑSKA 1855 in Leżajsk, daughter of FRANCISZEK KARASIÑSKI and WIKTORIA KATAROWSKA.  She was born 1837.

       

Children of JAN KIMLOWSKI and MARIANNA TOMASZEWSKA are:

5.                i.    KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, b. 1848; d. Leżajsk.

6.               ii.    W£ADYS£AW KIMLOWSKI, b. 1850; d. 1926, Leżajsk.

 

       

Child of JAN KIMLOWSKI and FRANCISZKA KARASIÑSKA is:

7.              iii.    WIKTORIA4 KIMLOWSKA.

 

 

4.  TEKLA3 KIMLOWSKA (JAKUB2 KIMLOWSKI, ANDRZEJ1) was born 1822.  She married JÓZEF STOPERKIEWICZ, son of JAKUB STOPERKIEWICZ and ANNA SZELEWICZ.  He was born 1817.

       

Child of TEKLA KIMLOWSKA and JÓZEF STOPERKIEWICZ is:

                   i.    JAN4 STOPERKIEWICZ, b. 1850, ok. Leżajsk; m. JÓZEFA SERAFIN; b. 1850, ok. Leżajsk.

 

 

Generation No. 4

 

5.  KONSTANCJA4 KIMLOWSKA (JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born 1848, and died in Leżajsk.  She married (1) ADAM PODGÓRSKI.    She married (2) ANTONI ATAMAN luty 23, 1876 in Leżajsk, ks. Bolesław Corodyñski, son of WALENTY ATAMAN and ANNA W£OCH.  He was born 1851.

       

Children of KONSTANCJA KIMLOWSKA and ANTONI ATAMAN are:

                   i.    ANIELA5 ATAMAN, m. KIE£BOWICZ.

8.               ii.    MARIA ATAMAN, b. paŸdziernik 12, 1877.

9.              iii.    BOLES£AW ATAMAN, b. paŸdziernik 30, 1879.

10.            iv.    MA£GORZATA ATAMAN, b. lipiec 13, 1881, Lezajsk; d. styczeñ 20, 1952, Lezajsk.

11.             v.    ADAM ATAMAN, b. grudzieñ 6, 1883; d. lipiec 8, 1964, Leżajsk.

 

 

6.  W£ADYS£AW4 KIMLOWSKI (JAN3, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born 1850, and died 1926 in Leżajsk.  He married KATARZYNA SAWICKA 1876 in Leżajsk, daughter of TOMASZ SAWICKI and MARIA HOROSKA.  She was born 1858, and died 1930 in Leżajsk.

       

Children of W£ADYS£AW KIMLOWSKI and KATARZYNA SAWICKA are:

                   i.    STANIS£AW5 KIMLOWSKI.

                  ii.    JAN KIMLOWSKI.

                 iii.    JÓZEF KIMLOWSKI, m. S£AWIÑSKA.

 

 

7.  WIKTORIA4 KIMLOWSKA (JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married (1) JÓZEF KRAUS.    She married (2) ANTONI SARZYÑSKI

       

Child of WIKTORIA KIMLOWSKA and JÓZEF KRAUS is:

                   i.    MARIANNA5 KRAUS, b. 1902.

 

       

Children of WIKTORIA KIMLOWSKA and ANTONI SARZYÑSKI are:

                  ii.    TEKLA5 SARZYÑSKA, b. wrzesieñ 14, 1885; m. FRANCISZEK KOSTKA.

                 iii.    GERTRUDA SARZYÑSKA, b. 1889.

 

 

Generation No. 5

 

8.  MARIA5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born paŸdziernik 12, 1877.  She married ANTONI GDULA luty 9, 1898 in Leżajsk, Fara, son of JAN GDULA and MARIANNA ORDYCZYÑSKA.  He was born sierpieñ 15, 1874, and died 1953 in Leżajsk. żył 79 lat. Poch. z synem Kazimierzem i synową Władysławą z d. Matuszko.

       

Children of MARIA ATAMAN and ANTONI GDULA are:

                   i.    WINCENTY SEBASTIAN6 GDULA, b. luty 18, 1899, Leżajsk; d. sierpieñ 8, 1942, Leżajsk.

                  ii.    JÓZEFA GDULA, b. lipiec 4, 1901; d. paŸdziernik 12, 1908, Leżajsk.

12.            iii.    JAN GDULA, b. czerwiec 9, 1903; d. 1949, Leżajsk. Zmarł na serce..

                 iv.    MICHA£ GDULA, b. wrzesieñ 23, 1904, Leżajsk; d. listopad 19, 1946, Zmarł na serce; m. STEFANIA KOSTKA, kwiecieñ 15, 1945, Leżajsk.

                  v.    HELENA GDULA, b. sierpieñ 4, 1906, Leżajsk; d. grudzieñ 24, 1914, Leżajsk, lat 8.

13.            vi.    KAZIMIERZ GDULA, b. kwiecieñ 15, 1908; d. wrzesieñ 2, 1986, Leżajsk.

                vii.    PIOTR GDULA, b. maj 12, 1910, Leżajsk; d. listopad 18, 1915, Leżajsk, lat 5.

               viii.    LEOPOLD GDULA, b. paŸdziernik 20, 1912, Leżajsk; d. maj 24, 1948, Leżajsk; m. MONIKA DROżDżAL, wrzesieñ 17, 1946, Leżajsk, Fara.

14.             ix.    WALERIAN JAN GDULA, b. grudzieñ 27, 1913, Leżajsk.

15.              x.    EDWARD ANTONI GDULA, b. paŸdziernik 11, 1916, Leżajsk; d. paŸdziernik 1945, Leżajsk.

16.             xi.    ZOFIA GDULA, b. styczeñ 1, 1922, Leżajsk; d. grudzieñ 18, 1986, Leżajsk.

 

 

9.  BOLES£AW5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born paŸdziernik 30, 1879.  He married ANIELA SOSNICKA, daughter of TOMASZ SOSNICKI and TEKLA WACH.  She was born kwiecieñ 19, 1883, and died wrzesieñ 29, 1973 in Leżajsk.

       

Children of BOLES£AW ATAMAN and ANIELA SOSNICKA are:

                   i.    MIECZYS£AW6 ATAMAN.

                  ii.    ZOFIA ATAMAN, d. żyła 4 lata.

17.            iii.    KAZIMIERA ATTAMAN, b. grudzieñ 7, 1906; d. sierpieñ 3, 1997, Leżajsk.

                 iv.    STANIS£AW ATAMAN, b. wrzesieñ 17, 1909, Leżajsk.

                  v.    ZOFIA ATAMAN1, b. wrzesieñ 11, 1912, Leżajsk; d. styczeñ 1, 1995, Leżajsk; m. (1) JAN BAUER; b. maj 12, 1908; d. luty 1945; m. (2) JAN LUDWIK ZIELIÑSKI2, listopad 8, 1948; b. lipiec 17, 1909, Kulików; d. luty 19, 1997, Leżajsk.

                 vi.    STEFAN JAN ATAMAN, b. czerwiec 25, 1914; d. maj 9, 1947, Leżajsk.

 

 

10.  MA£GORZATA5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born lipiec 13, 1881 in Lezajsk, and died styczeñ 20, 1952 in Lezajsk.  She married MICHA£ GDULA styczeñ 30, 1901 in Lezajsk, son of JÓZEF GDULA and MAGDALENA PIZIAK.  He was born wrzesieñ 17, 1875 in Lezajsk, and died 1923 in USA.

       

Children of MA£GORZATA ATAMAN and MICHA£ GDULA are:

18.              i.    MARIAN6 GDULA, d. paŸdziernik 8, 1980, Leżajsk.

                  ii.    LUDWIK GDULA, b. listopad 18, 1902, Lezajsk; d. czerwiec 21, 1903, Lezajsk.

19.            iii.    JANINA GDULA, b. listopad 1, 1913, Leżajsk; d. sierpieñ 13, 1990, Leżajsk.

 

 

11.  ADAM5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born grudzieñ 6, 1883, and died lipiec 8, 1964 in Leżajsk.  He married (1) ZOFIA KATARZYNA KWIECIÑSKA, daughter of ANTONI KWIECIÑSKI and WIKTORIA ORDYCZYÑSKAShe was born listopad 13, 1886, and died 1975 in Leżajsk.  He married (2) ZOFIA GAJDA listopad 11, 1933. 

       

Children of ADAM ATAMAN and ZOFIA KWIECIÑSKA are:

                   i.    STANIS£AWA KAROLINA6 ATAMAN, m. (1) ROMAN SZEPELAK; m. (2) PIOTR KNAP.

                  ii.    KAZIMIERZ ANTONI ATAMAN, b. styczeñ 10, 1910.

20.            iii.    ROMAN LEOPOLD ATAMAN, b. listopad 18, 1911, Leżajsk.

                 iv.    ALBINA MARIA ATAMAN, b. grudzieñ 3, 1914; m. JÓZEF PAJEK.

                  v.    ZYGMUNT MARCELI ATAMAN, b. czerwiec 2, 1921; m. MARIA NIERADKA.

21.            vi.    STEFANIA ATAMAN, b. listopad 15, 1925; d. czerwiec 13, 1997, Leżajsk.

                vii.    HENRYKA ANNA ATAMAN, b. luty 18, 1931, Leżajsk; m. HENRYK KABULSKI.

 

       

Child of ADAM ATAMAN and ZOFIA GAJDA is:

               viii.    RYSZARD FRANCISZEK6 ATAMAN, m. (1) KRYSTYNA ATAMAN; m. (2) BRONIS£AWA SZYD£OWSKA, czerwiec 6, 1964.

 

More About RYSZARD FRANCISZEK ATAMAN:

Occupation: USA-Filadelfia

 

 

Generation No. 6

 

12.  JAN6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born czerwiec 9, 1903, and died 1949 in Leżajsk. Zmarł na serce..  He married EMILIA SKOCZYLAS.  She was born 1909, and died 1997.

       

Child of JAN GDULA and EMILIA SKOCZYLAS is:

22.              i.    KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA, b. 1945.

 

 

13.  KAZIMIERZ6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born kwiecieñ 15, 1908, and died wrzesieñ 2, 1986 in Leżajsk.  He married W£ADYS£AWA MATUSZKO, daughter of JULIAN MATUSZKO and ROZALIA ARGASIÑSKA.  She was born czerwiec 14, 1922 in Złoczów.

       

Children of KAZIMIERZ GDULA and W£ADYS£AWA MATUSZKO are:

23.              i.    CZES£AW7 GDULA.

24.             ii.    MAREK GDULA, b. sierpieñ 1946, Leżajsk.

25.            iii.    MARTA GDULA-żUKOWICZ, b. czerwiec 24, 1948, Leżajsk.

                 iv.    ELżBIETA GDULA, b. wrzesieñ 27, 1949; d. Leżajsk.

26.             v.    MA£GORZATA GDULA, b. 1952; d. styczeñ 23, 1989.

 

 

14.  WALERIAN JAN6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born grudzieñ 27, 1913 in Leżajsk.  He married MELANIA GDULOWA

       

Child of WALERIAN GDULA and MELANIA GDULOWA is:

                   i.    HALINA7 GDULA.

 

 

15.  EDWARD ANTONI6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born paŸdziernik 11, 1916 in Leżajsk, and died paŸdziernik 1945 in Leżajsk.  He married KAZIMIERA BOGUS£AWA KWIECIÑSKA luty 1, 1941 in Leżajsk, daughter of JÓZEF KWIECIÑSKI and FRANCISZKA CHOJNACKA.  She was born luty 16, 1922 in Leżajsk.

       

Children of EDWARD GDULA and KAZIMIERA KWIECIÑSKA are:

                   i.    RENATA7 GDULA, b. wrzesieñ 1845; m. SIMICZ.

 

More About RENATA GDULA:

Occupation: Kraków, ul. Nad Sudołem

 

                  ii.    ALICJA JANINA GDULA, b. styczeñ 1, 1942; d. 1989.

 

 

16.  ZOFIA6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born styczeñ 1, 1922 in Leżajsk, and died grudzieñ 18, 1986 in Leżajsk.  She married (2) ZYGMUNT EDWARD RZUCID£O paŸdziernik 24, 1946, son of LEON RZUCID£O and ZOFIA DEC.  He was born luty 3, 1922, and died sierpieñ 15, 2009 in lat 87. Leżajsk.

       

Child of ZOFIA GDULA is:

                   i.    EDWARD7 RZUCID£O.

 

       

Children of ZOFIA GDULA and ZYGMUNT RZUCID£O are:

27.             ii.    HALINA7 RZUCID£O.

28.            iii.    ANNA RZUCID£O.

                 iv.    KRYSTYNA RZUCID£O, m. JAN RAZINKIEWICZ.

                  v.    EWA RZUCID£O.

                 vi.    JAN RZUCID£O, b. maj 22, 1947; d. lipiec 9, 1964.

 

More About JAN RZUCID£O:

Occupation: Zginął tragicznie-utopił siê w Sanie

 

 

17.  KAZIMIERA6 ATTAMAN (BOLES£AW5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born grudzieñ 7, 1906, and died sierpieñ 3, 1997 in Leżajsk.  She married KUROWSKI

       

Child of KAZIMIERA ATTAMAN and KUROWSKI is:

                   i.    STANIS£AW7 KUROWSKI.

 

 

18.  MARIAN6 GDULA (MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) died paŸdziernik 8, 1980 in Leżajsk.  He married (1) JAROS£AWA ATAMAN, daughter of MICHA£ ATAMAN and MARIA HOROSZKO.  She was born 1929 in Leżajsk.  He married (2) JANINA CZAJKA marzec 21, 1940 in Leżajsk, daughter of ANTONI CZAJKA and ANTONINA KIE£BOWICZ.  She was born grudzieñ 10, 1920, and died lipiec 21, 1961 in Leżajsk.

       

Children of MARIAN GDULA and JANINA CZAJKA are:

29.              i.    ROMANA7 GDULA.

                  ii.    MICHA£ GDULA, m. IRENA DEC; b. 1943; d. lipiec 21, 2004.

30.            iii.    JAN GDULA.

 

 

19.  JANINA6 GDULA (MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born listopad 1, 1913 in Leżajsk, and died sierpieñ 13, 1990 in Leżajsk.  She married JÓZEF ALFONS ORDYCZYÑSKI styczeñ 7, 1940 in Leżajsk, son of STANIS£AW ORDYCZYÑSKI and TEKLA BUREK.  He was born lipiec 22, 1913 in Leżajsk, and died styczeñ 10, 1983 in Leżajsk.

       

Children of JANINA GDULA and JÓZEF ORDYCZYÑSKI are:

31.              i.    MIECZYS£AW7 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 12, 1941, Leżajsk; d. czerwiec 28, 1984, Leżajsk.

                  ii.    MARIA WALERIA ORDYCZYÑSKA, b. grudzieñ 15, 1942; d. wrzesieñ 22, 1943, Leżajsk.

 

More About MARIA WALERIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Leżajsk, £azienna 10

 

32.            iii.    KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA, b. czerwiec 18, 1946, Leżajsk; d. styczeñ 23, 2006, Leżajsk.

33.            iv.    PIOTR ORDYCZYÑSKI, b. kwiecieñ 28, 1952, Leżajsk; d. luty 20, 2001, Leżajsk.

 

 

20.  ROMAN LEOPOLD6 ATAMAN (ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born listopad 18, 1911 in Leżajsk.  He married KAZIMIERA żAK paŸdziernik 2, 1938 in Leżajsk. 

       

Children of ROMAN ATAMAN and KAZIMIERA żAK are:

                   i.    PAWE£7 ATAMAN.

                  ii.    WITOLD JAN ATAMAN.

 

 

21.  STEFANIA6 ATAMAN (ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born listopad 15, 1925, and died czerwiec 13, 1997 in Leżajsk.  She married (1) JULIUSZ MARIAN GDULA paŸdziernik 28, 1941, son of KAROL GDULA and ANIELA BOCHENEK.  He was born luty 9, 1916, and died kwiecieñ 3, 1961.  She married (2) LUDWIK DZIWOTA grudzieñ 27, 1969, son of STANIS£AW DZIWOTA and WIKTORIA MAJDERHe was born 1920, and died 2006 in Cmentarz w Lezajsku. Leży z żoną Stefanią, KOnstancją Kimlowską, Antonim Atamanem i Elą Gdulą..

       

Children of STEFANIA ATAMAN and JULIUSZ GDULA are:

34.              i.    EWA7 GDULA.

                  ii.    HALINA GDULA3, b. paŸdziernik 2, 1942, Leżajsk; d. paŸdziernik 24, 1942, Leżajsk, żyła 22 dni.

 

More About HALINA GDULA:

Occupation: Leżajsk, ul. Studzienna

 

                 iii.    EMIL GDULA, b. paŸdziernik 19, 1943.

                 iv.    ELA GDULA, b. 1945; d. 1945, Cmentarz w Leżajsku. Leży z  babcią Konstancją Kimlowska i dziadkiem Antonim Atamanem..

                  v.    TADEUSZ JÓZEF GDULA, b. styczeñ 13, 1949; m. BOGUS£AWA DUTKIEWICZ, paŸdziernik 21, 1972.

                 vi.    JERZY GDULA, b. 1959; d. maj 19, 2006, Leżajsk.

 

 

Generation No. 7

 

22.  KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA (JAN6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born 1945.  He married ELIZA ZALISZ 1971.  She was born 1948.

 

More About KAZIMIERZ GDULA S. JANA:

Occupation: Leszno

 

More About ELIZA ZALISZ:

Occupation: Leszno

       

Children of KAZIMIERZ GDULA S. JANA and ELIZA ZALISZ are:

35.              i.    MA£GORZATA8 GDULA, b. 1972.

                  ii.    KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA, b. 1979, Leszno.

 

More About KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA:

Occupation: Londyn

 

 

23.  CZES£AW7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  He married KRYSTYNA KAPCIA

 

More About KRYSTYNA KAPCIA:

Occupation: Leżajsk

       

Children of CZES£AW GDULA and KRYSTYNA KAPCIA are:

                   i.    ANNA8 GDULA4, b. Leżajsk; m. ERYK THOREAU.

                  ii.    SZYMON GDULA.

                 iii.    MICHA£ GDULA.

 

More About MICHA£ GDULA:

Occupation: Leżajsk

 

 

24.  MAREK7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born sierpieñ 1946 in Leżajsk.  He married MARIA TUTAJ5

 

More About MARIA TUTAJ:

Occupation: Kraków. Pochodzi z Tarnowa.

       

Child of MAREK GDULA and MARIA TUTAJ is:

                   i.    JOANNA8 GDULA6, b. 1975, Kraków.

 

More About JOANNA GDULA:

Occupation: Kraków

 

 

25.  MARTA7 GDULA-żUKOWICZ (KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born czerwiec 24, 1948 in Leżajsk.  She married ANTONI żUKOWICZ maj 24, 1968 in Kraków.  He was born kwiecieñ 21, 1947 in Lubaczów.

       

Children of MARTA GDULA-żUKOWICZ and ANTONI żUKOWICZ are:

                   i.    RAFA£8 żUKOWICZ, b. paŸdziernik 1968, Kraków; m. BEATA żUKOWICZ.

36.             ii.    £UKASZ żUKOWICZ, b. paŸdziernik 1972, Kraków.

37.            iii.    MARCIN żUKOWICZ, b. paŸdziernik 19, 1977.

                 iv.    SZYMON żUKOWICZ, b. paŸdziernik 11, 1984, Stalowa Wola.

 

More About SZYMON żUKOWICZ:

Occupation: Stalowa Wola

 

 

26.  MA£GORZATA7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born 1952, and died styczeñ 23, 1989.  She married S£AWOMIR KLIMEK, son of WINCENTY KLIMEK.  He died styczeñ 23, 1989.

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Zginêła tragicznie w wypadku samochodowym

       

Children of MA£GORZATA GDULA and S£AWOMIR KLIMEK are:

                   i.    ALEKSANDRA8 KLIMEK, b. Leżajsk.

                  ii.    AGNIESZKA KLIMEK, b. Leżajsk.

                 iii.    EWA KLIMEK, b. 1982, Leżajsk.

 

 

27.  HALINA7 RZUCID£O (ZOFIA6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married ADAM BAZYLEWICZ, son of ADAM BAZYLEWICZ and KONSTANCJA BAZYLEWICZ

       

Children of HALINA RZUCID£O and ADAM BAZYLEWICZ are:

                   i.    JAKUB8 BAZYLEWICZ.

                  ii.    MACIEJ BAZYLEWICZ.

 

 

28.  ANNA7 RZUCID£O (ZOFIA6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married TADEUSZ GÓRNY

       

Children of ANNA RZUCID£O and TADEUSZ GÓRNY are:

                   i.    PAWE£8 GÓRNY, b. Leżajsk; m. ZYCH, sierpieñ 16, 2008.

                  ii.    EWA GÓRNA, b. 1982.

 

 

29.  ROMANA7 GDULA (MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married (1) ADOLF RÓG.    She married (2) KAROL RÓżYCKI

 

More About ROMANA GDULA:

Occupation: Rzeszów

       

Child of ROMANA GDULA and ADOLF RÓG is:

                   i.    ROBERT8 RÓG.

 

       

Children of ROMANA GDULA and KAROL RÓżYCKI are:

                  ii.    IZABELA8 RÓżYCKA.

 

More About IZABELA RÓżYCKA:

Occupation: Rzeszów

 

38.            iii.    DOROTA RÓżYCKA.

                 iv.    GABRIEL RÓżYCKI.

 

 

30.  JAN7 GDULA (MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  He married ELżBIETA NIEMIEC, daughter of W£ADYS£AW NIEMIEC and WERONIKA SZEWCZYK

       

Children of JAN GDULA and ELżBIETA NIEMIEC are:

                   i.    TOMASZ8 GDULA.

                  ii.    MARCIN GDULA.

 

 

31.  MIECZYS£AW7 ORDYCZYÑSKI (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born styczeñ 12, 1941 in Leżajsk, and died czerwiec 28, 1984 in Leżajsk.  He married ALICJA DERBISZ, daughter of ? DERBISZ and ?? DERBISZ

       

Child of MIECZYS£AW ORDYCZYÑSKI and ALICJA DERBISZ is:

39.              i.    MARIUSZ JAROS£AW8 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 18, 1971, Nowa Sarzyna.

 

 

32.  KRYSTYNA JULIA7 ORDYCZYÑSKA (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born czerwiec 18, 1946 in Leżajsk, and died styczeñ 23, 2006 in Leżajsk.  She married ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI kwiecieñ 15, 1968 in Leżajsk, Kościół Fara w Leżajsku, son of WITOLD KIERSNOWSKI and HELENA WYGANOWSKAHe was born maj 29, 1934 in Kosów Poleski.

 

More About KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Leżajsk

 

More About ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Children of KRYSTYNA ORDYCZYÑSKA and ALEKSANDER KIERSNOWSKI are:

40.              i.    KSAWERY JERZY8 KIERSNOWSKI, b. styczeñ 17, 1969, Nowa Sarzyna.

                  ii.    WITOLD JÓZEF KIERSNOWSKI, b. czerwiec 20, 1970, Nowa Sarzyna.

                 iii.    PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI, b. listopad 6, 1976, Nowa Sarzyna.

 

More About PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

33.  PIOTR7 ORDYCZYÑSKI (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born kwiecieñ 28, 1952 in Leżajsk, and died luty 20, 2001 in Leżajsk.  He married ANNA DANUTA STANKIEWICZ lipiec 26, 1980 in Leżajsk, daughter of ANTONI STANKIEWICZ and JANINA FELDMAN.  She was born luty 24, 1954 in Leżajsk.

 

More About ANNA DANUTA STANKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk

       

Children of PIOTR ORDYCZYÑSKI and ANNA STANKIEWICZ are:

                   i.    JERZY GRZEGORZ8 ORDYCZYÑSKI, b. paŸdziernik 20, 1982, Leżajsk.

                  ii.    TOMASZ MACIEJ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 21, 1985, Leżajsk.

 

 

34.  EWA7 GDULA (STEFANIA6 ATAMAN, ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married WÓJCIAK

 

More About EWA GDULA:

Occupation: Leżajsk

       

Child of EWA GDULA and WÓJCIAK is:

                   i.    ROBERT8 WÓJCIAK.

 

 

Generation No. 8

 

35.  MA£GORZATA8 GDULA (KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA, JAN6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born 1972.  She married ROMAN MIKO£AJCZAK

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Leszno

 

More About ROMAN MIKO£AJCZAK:

Occupation: Leszno

       

Children of MA£GORZATA GDULA and ROMAN MIKO£AJCZAK are:

                   i.    JOANNA9 MIKO£AJCZAK, b. sierpieñ 28, 1993, Leszno.

                  ii.    KRZYSZTOF MIKO£AJCZAK, b. listopad 22, 2003.

 

 

36.  £UKASZ8 żUKOWICZ (MARTA7 GDULA-żUKOWICZ, KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born paŸdziernik 1972 in Kraków.  He married ANETA CHY£A

       

Children of £UKASZ żUKOWICZ and ANETA CHY£A are:

                   i.    ZUZANNA9 żUKOWICZ, b. listopad 20, 1997.

                  ii.    MICHA£ żUKOWICZ, b. 2001.

 

 

37.  MARCIN8 żUKOWICZ (MARTA7 GDULA-żUKOWICZ, KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born paŸdziernik 19, 1977.  He married BOżENA POLAÑSKA

       

Children of MARCIN żUKOWICZ and BOżENA POLAÑSKA are:

                   i.    SZYMON9 żUKOWICZ.

 

More About SZYMON żUKOWICZ:

Occupation: Francja

 

                  ii.    JULIA żUKOWICZ.

 

More About JULIA żUKOWICZ:

Occupation: Francja

 

 

38.  DOROTA8 RÓżYCKA (ROMANA7 GDULA, MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1)  She married GRZEGORZ ZABEK 2005 in USA. 

 

More About GRZEGORZ ZABEK:

Occupation: USA

       

Child of DOROTA RÓżYCKA and GRZEGORZ ZABEK is:

                   i.    KEISER9 ZABEK, b. styczeñ 18, 2008, USA.

 

 

39.  MARIUSZ JAROS£AW8 ORDYCZYÑSKI (MIECZYS£AW7, JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born styczeñ 18, 1971 in Nowa Sarzyna.  He married URSZULA LIPKA.  She was born grudzieñ 27, 1973.

       

Children of MARIUSZ ORDYCZYÑSKI and URSZULA LIPKA are:

                   i.    NICOLE9 ORDYCZYÑSKA, b. marzec 28, 1999.

                  ii.    AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA, b. luty 18, 2002.

                 iii.    ZOFIA ORDYCZYÑSKA, b. 2005; d. 2005.

                 iv.    TOMASZ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 2007.

 

 

40.  KSAWERY JERZY8 KIERSNOWSKI (KRYSTYNA JULIA7 ORDYCZYÑSKA, JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, JAN3 KIMLOWSKI, JAKUB2, ANDRZEJ1) was born styczeñ 17, 1969 in Nowa Sarzyna.  He married JUSTYNA BONDARENKO, daughter of JAN BONDARENKO and URSZULA CZYż

 

More About KSAWERY JERZY KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

More About JUSTYNA BONDARENKO:

Occupation: Ciechanowiec

       

Children of KSAWERY KIERSNOWSKI and JUSTYNA BONDARENKO are:

                   i.    MONIKA9 KIERSNOWSKA.

                  ii.    KAROL KIERSNOWSKI, b. czerwiec 30, 1992.

 

More About KAROL KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

 

Endnotes

 

1.  I V. Jan Bauer; II v. Jan Ludwik Zieliñski

2.  urzêdnik sądowy

3.  Jej ojcem chrzestnym był Józef Olszowy, natomiast matką chrzestną Julia Gdula.

4.  lekarz oraz nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie.

5.  mgr psychologii

6.  asystent stomatologii na UJ

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2009-05-01

Aktualizacja strony: 2010-02-26