Powrót


  

Descendants of Kosiarski

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

Descendants of Pra Kosiarski

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 KOSIARSKI

       

Child of PRA KOSIARSKI is:

2.                i.    MIKO£AJ2 KOSIARSKI.

 

 

Generation No. 2

 

2.  MIKO£AJ2 KOSIARSKI (PRA1)  He married EMILIA ROSENDORF

       

Children of MIKO£AJ KOSIARSKI and EMILIA ROSENDORF are:

                   i.    JOANNA3 KOSIARSKA, m. (1) B£AŻEJ STAROÑ (GAGOSZ); m. (2) SZCZEPAN STAROÑ (GAGOSZ).

                  ii.    MARIA (MARYNA) KOSIARSKA, m. IV V. ĆWIK£A.

                 iii.    ANNA 1 KOSIARSKA, m. SÊK.

                 iv.    AGATA 1 KOSIARSKA.

3.               v.    WOJCIECH KOSIARSKI, b. 1850; d. 1927.

4.              vi.    ANDRZEJ KOSIARSKI (PEDAĆ), b. 1853; d. 1919.

 

 

Generation No. 3

 

3.  WOJCIECH3 KOSIARSKI (MIKO£AJ2, PRA1) was born 1850, and died 1927.  He married £UCJA PIOTROWSKA 1885.  She was born 1857, and died 1926.

       

Children of WOJCIECH KOSIARSKI and £UCJA PIOTROWSKA are:

5.                i.    JÓZEF4 KOSIARSKI.

                  ii.    ANDRZEJ KOSIARSKI.

                 iii.    KATARZYNA KOSIARSKA, m. MICHA£ HACIA.

                 iv.    MARIA KOSIARSKA, m. JAN KUSZAJ.

                  v.    JAN KOSIARSKI, b. 1889; d. 1969; m. (1) KATARZYNA SKWARA, 1908; d. 1946; m. (2) KATARZYNA SAUK [SKIBA], 1947.

6.              vi.    AGATA KOSIARSKA, b. 1896; d. 1935, Zmarła w wieku 39 lat.

 

 

4.  ANDRZEJ3 KOSIARSKI (PEDAĆ) (MIKO£AJ2 KOSIARSKI, PRA1) was born 1853, and died 1919.  He married (1) AGATA CICHOÑ (PAÑKO).    He married (2) KATARZYNA PRACOÑ

       

Children of ANDRZEJ KOSIARSKI (PEDAĆ) and AGATA CICHOÑ (PAÑKO) are:

                   i.    ANIELA4 KOSIARSKA, m. JAN G£ÊBOWSKI.

                  ii.    JAN KOSIARSKI (PEDAĆ), b. 1895; d. 1965; m. KATARZYNA KOTULSKA; b. 1899; d. 1956.

 

       

Children of ANDRZEJ KOSIARSKI (PEDAĆ) and KATARZYNA PRACOÑ are:

                 iii.    EWA4 KOSIARSKA, b. 1911; m. JAN OŻGA; b. 1909.

                 iv.    AGNIESZKA KOSIARSKA, b. 1914; d. 1986; m. MICHA£ (MICHALINA) ĆWIK£A; b. 1911; d. 1983.

 

More About MICHA£ (MICHALINA) ĆWIK£A:

Occupation: IV v. Agnieszki Kosiarskiej

 

 

Generation No. 4

 

5.  JÓZEF4 KOSIARSKI (WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married MARIA ABRAMEK 1922.  She was born luty 10, 1898, and died styczeñ 13, 1943 in Kuryłówka (Tarnawiec).

 

More About JÓZEF KOSIARSKI:

Occupation: Brzyska Wola

 

More About MARIA ABRAMEK:

Occupation: Współpracowała z AK na terenie Brzyskiej Woli.

       

Children of JÓZEF KOSIARSKI and MARIA ABRAMEK are:

7.                i.    STEFAN5 KOSIARSKI.

8.               ii.    TERESA KOSIARSKA.

                 iii.    LUDWIK KOSIARSKI, b. 1921; d. 2006; m. MARIA SIEWIERSKA; b. 1920; d. 1996.

 

More About LUDWIK KOSIARSKI:

Occupation: Nowa Sarzyna

 

9.              iv.    ANNA KOSIARSKA, b. 1925.

10.             v.    BRONIS£AWA KOSIARSKA, b. 1927.

11.            vi.    GENOWEFA KOSIARSKA, b. 1929.

                vii.    MARIAN KOSIARSKI, b. sierpieñ 14, 1931, Brzyska Wola; d. czerwiec 23, 2007, Cmentarz Komunalny w Leżajsku.; m. WERONIKA RYDZIK, 1959; b. 1931.

12.          viii.    ZOFIA KOSIARSKA, b. 1936.

13.             ix.    KAZIMIERZ KOSIARSKI, b. 1940.

 

 

6.  AGATA4 KOSIARSKA (WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1896, and died 1935 in Zmarła w wieku 39 lat.  She married MICHA£ CHUDY, son of JAN CHUDY and MARIA ĆWIK£A.  He was born 1894, and died 1956.

 

More About MICHA£ CHUDY:

Occupation: Był sołtysem w Kuryłówce

       

Children of AGATA KOSIARSKA and MICHA£ CHUDY are:

                   i.    ?5 CHUDY.

                  ii.    JÓZEF CHUDY.

                 iii.    W£ADYS£AW CHUDY, m. MARIA KO£OTKO.

                 iv.    JAN CHUDY.

14.             v.    WERONIKA CHUDY, b. 1926.

 

 

Generation No. 5

 

7.  STEFAN5 KOSIARSKI (JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married JANKA VOGIEL 1953.  She was born 1930.

       

Children of STEFAN KOSIARSKI and JANKA VOGIEL are:

15.              i.    ZDZIS£AWA6 KOSIARSKA, b. 1954.

16.             ii.    WIES£AWA KOSIARSKA, b. 1955.

                 iii.    MARIOLA KOSIARSKA, b. 1958; d. 1958.

17.            iv.    HANNA KOSIARSKA, b. 1961.

18.             v.    WOJCIECH KOSIARSKI, b. 1965.

 

 

8.  TERESA5 KOSIARSKA (JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  She married FRANCISZEK KURLEJHe was born 1929, and died 2005 in Leżajsk.

       

Children of TERESA KOSIARSKA and FRANCISZEK KURLEJ are:

                   i.    MA£GORZATA6 KURLEJ.

19.             ii.    LEONARD KURLEJ.

                 iii.    MARIA (SIOSTRA KRYSTYNA) KURLEJ.

 

 

9.  ANNA5 KOSIARSKA (JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1925.  She married ANDRZEJ KNIAź 1946.  He was born 1919, and died 2004 in Kuryłówka.

       

Children of ANNA KOSIARSKA and ANDRZEJ KNIAź are:

20.              i.    MARIA6 KNIAź, b. 1947.

21.             ii.    ZOFIA KNIAź, b. 1949.

                 iii.    TERESA KNIAź, b. 1950; d. 1970.

                 iv.    HELENA KNIAź, b. 1951; d. 1953.

22.             v.    JÓZEF KNIAź, b. 1954.

23.            vi.    DANUTA KNIAź, b. 1955.

24.           vii.    MICHA£ KNIAź, b. 1959.

 

 

10.  BRONIS£AWA5 KOSIARSKA (JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1927.  She married W£ADYS£AW WITEK 1951.  He was born 1929.

 

More About BRONIS£AWA KOSIARSKA:

Occupation: Rzeszów

       

Children of BRONIS£AWA KOSIARSKA and W£ADYS£AW WITEK are:

25.              i.    KAZIMIERZ6 WITEK.

26.             ii.    WAC£AW WITEK.

27.            iii.    BOGUS£AW WITEK.

28.            iv.    JERZY WITEK, b. 1952.

 

 

11.  GENOWEFA5 KOSIARSKA (JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1929.  She married JAN KNIAź 1949.  He was born 1922.

       

Children of GENOWEFA KOSIARSKA and JAN KNIAź are:

                   i.    BRONIS£AWA6 KNIAź, b. 1950; d. 1950.

29.             ii.    CZES£AWA KNIAź, b. 1951.

30.            iii.    GRAŻYNA KNIAź, b. 1953.

31.            iv.    £UCJA KNIAź, b. 1956.

32.             v.    KAZIMIERZ KNIAź, b. 1964.

 

 

12.  ZOFIA5 KOSIARSKA (JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1936.  She married ZBIGNIEW WIATR 1955.  He was born 1935, and died 1996.

       

Children of ZOFIA KOSIARSKA and ZBIGNIEW WIATR are:

33.              i.    BOŻENA6 WIATR, b. 1957.

34.             ii.    IZABELA WIATR, b. 1962.

 

 

13.  KAZIMIERZ5 KOSIARSKI (JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1940.  He married BARBARA GDULA 1964.  She was born 1940.

 

More About KAZIMIERZ KOSIARSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Children of KAZIMIERZ KOSIARSKI and BARBARA GDULA are:

35.              i.    MARZENA6 KOSIARSKA.

36.             ii.    ANNA KOSIARSKA.

37.            iii.    BART£OMIEJ KOSIARSKI.

                 iv.    DAMIAN KOSIARSKI, m. ANETA ĆWIK£A.

 

More About DAMIAN KOSIARSKI:

Occupation: Leżajsk

 

 

14.  WERONIKA5 CHUDY (AGATA4 KOSIARSKA, WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1926.  She married (1) FRYDERYK KRACH, son of ADAM KRACH and MARIANNA REKAS.  He was born 1916, and died 1998.  She married (2) FRYDERYK KRACH, son of ADAM KRACH and MARIANNA REKAS.  He was born 1916, and died 1998.

 

More About WERONIKA CHUDY:

Occupation: Tarnawiec

       

Children of WERONIKA CHUDY and FRYDERYK KRACH are:

38.              i.    BRONIS£AWA6 KRACH.

39.             ii.    JAN KRACH, b. 1946.

40.            iii.    BRONIS£AW KRACH, b. 1952.

 

       

Child of WERONIKA CHUDY and FRYDERYK KRACH is:

41.            iv.    STANIS£AWA6 KRACH.

 

 

Generation No. 6

 

15.  ZDZIS£AWA6 KOSIARSKA (STEFAN5 KOSIARSKI, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1954.  She married WITOLD RAKOWSKI 1978.  He was born 1954.

       

Child of ZDZIS£AWA KOSIARSKA and WITOLD RAKOWSKI is:

                   i.    ANDRZEJ7 RAKOWSKI, b. 1980.

 

 

16.  WIES£AWA6 KOSIARSKA (STEFAN5 KOSIARSKI, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1955.  She married ROMAN Z.  He was born 1956.

       

Children of WIES£AWA KOSIARSKA and ROMAN Z are:

                   i.    S£AWOMIR7 Z, b. 1986.

                  ii.    DOROTA Z, b. 1990.

                 iii.    PIOTR Z, b. 1990.

 

 

17.  HANNA6 KOSIARSKA (STEFAN5 KOSIARSKI, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1961.  She married ANDRZEJ RÓG 1984.  He was born 1958.

       

Children of HANNA KOSIARSKA and ANDRZEJ RÓG are:

                   i.    KAROL7 RÓG, b. 1986.

                  ii.    ADAM RÓG, b. 1990.

                 iii.    JADWIGA RÓG, b. 1998.

                 iv.    JACEK RÓG, b. 2001.

 

 

18.  WOJCIECH6 KOSIARSKI (STEFAN5, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1965.  He married MA£GORZATA MIKITKA.  She was born 1968.

       

Children of WOJCIECH KOSIARSKI and MA£GORZATA MIKITKA are:

                   i.    ZOFIA7 KOSIARSKA.

                  ii.    KACPER KOSIARSKI, b. 1991.

                 iii.    PAWE£ KOSIARSKI, b. 1994.

                 iv.    BARTOSZ KOSIARSKI, b. 1996.

 

 

19.  LEONARD6 KURLEJ (TERESA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married ALICJA W¥DO£OWSKA 1978. 

       

Children of LEONARD KURLEJ and ALICJA W¥DO£OWSKA are:

42.              i.    BART£OMIEJ7 KURLEJ.

                  ii.    JOANNA KURLEJ, m. £UKASZ PACIEJEWSKI.

                 iii.    MACIEJ KURLEJ.

                 iv.    TOMASZ KURLEJ.

 

 

20.  MARIA6 KNIAź (ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1947.  She married STANIS£AW KISA£A 1970.  He was born 1944.

       

Children of MARIA KNIAź and STANIS£AW KISA£A are:

                   i.    GRZEGORZ7 KISA£A, m. MA£GORZATA OŻÓG, 1999.

43.             ii.    BOGUS£AW KISA£A, b. 1973.

                 iii.    WAC£AW KISA£A, b. 1976; m. MA£GORZATA SIKORA.

 

 

21.  ZOFIA6 KNIAź (ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1949.  She married MICHA£ KUSY.  He was born 1947.

       

Children of ZOFIA KNIAź and MICHA£ KUSY are:

                   i.    PIOTR7 KUSY, b. 1976.

44.             ii.    ANNA KUSY, b. 1977.

                 iii.    JAN KUSY, b. 1981.

 

 

22.  JÓZEF6 KNIAź (ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1954.  He married GRAŻYNA MRÓZ 1984.  She was born 1961.

       

Children of JÓZEF KNIAź and GRAŻYNA MRÓZ are:

                   i.    ANDRZEJ7 KNIAź, b. 1986.

                  ii.    KATARZYNA KNIAź, b. 1987.

                 iii.    AGNIESZKA KNIAź, b. 1990.

 

 

23.  DANUTA6 KNIAź (ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1955.  She married MARIAN CICHOÑ 1981.  He was born 1951.

       

Children of DANUTA KNIAź and MARIAN CICHOÑ are:

                   i.    WOJCIECH7 CICHOÑ, b. 1979.

                  ii.    MA£GORZATA CICHOÑ, b. 1980.

                 iii.    ANNA CICHOÑ, b. 1981.

                 iv.    TERESA CICHOÑ, b. 1984.

                  v.    PIOTR CICHOÑ, b. 1987.

                 vi.    JADWIGA CICHOÑ, b. 1993.

 

 

24.  MICHA£6 KNIAź (ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1959.  He married ALINA KO£ODZIEJ 1981.  She was born 1959.

       

Children of MICHA£ KNIAź and ALINA KO£ODZIEJ are:

                   i.    KRYSTIAN7 KNIAź, b. 1982.

45.             ii.    IZABELA KNIAź, b. 1983.

                 iii.    KATARZYNA KNIAź, b. 1990.

 

 

25.  KAZIMIERZ6 WITEK (BRONIS£AWA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married GRAŻYNA HO£DYS 1981. 

       

Children of KAZIMIERZ WITEK and GRAŻYNA HO£DYS are:

                   i.    WOJCIECH7 WITEK.

                  ii.    ANNA WITEK.

                 iii.    TOMASZ WITEK.

 

 

26.  WAC£AW6 WITEK (BRONIS£AWA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married HALINA KRASZEWSKA

       

Children of WAC£AW WITEK and HALINA KRASZEWSKA are:

                   i.    AGNIESZKA7 WITEK.

                  ii.    DOMINIKA WITEK.

                 iii.    ARKADIUSZ WITEK.

 

 

27.  BOGUS£AW6 WITEK (BRONIS£AWA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married LUCYNA KOBYLARZ 1980. 

       

Children of BOGUS£AW WITEK and LUCYNA KOBYLARZ are:

                   i.    JACEK7 WITEK, m. ANNA ZAWI£O.

                  ii.    LIDIA WITEK, m. MARCIN KAPLITA.

                 iii.    ADAM WITEK.

 

 

28.  JERZY6 WITEK (BRONIS£AWA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1952.  He married LUDMI£A ZAJ¥C 1978.  She was born 1954.

       

Children of JERZY WITEK and LUDMI£A ZAJ¥C are:

                   i.    BART£OMIEJ7 WITEK.

                  ii.    MA£GORZATA WITEK.

                 iii.    ALEKSANDRA WITEK.

 

 

29.  CZES£AWA6 KNIAź (GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1951.  She married MIECZYS£AW SKIBA 1971.  He was born 1944.

       

Children of CZES£AWA KNIAź and MIECZYS£AW SKIBA are:

                   i.    MARIUSZ7 SKIBA, m. BEATA BUKSA.

                  ii.    MONIKA SKIBA, m. B£AŻEJ BOROWIEC.

                 iii.    MAGDALENA SKIBA, b. 1978; m. TOMASZ BORSKI, 2004; b. 1978.

 

 

30.  GRAŻYNA6 KNIAź (GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1953.  She married PIOTR KRASKA 1974.  He was born 1951.

       

Children of GRAŻYNA KNIAź and PIOTR KRASKA are:

                   i.    TOMASZ7 KRASKA, m. MAGDALENA FORNALSKA, 2004.

46.             ii.    EWA KRASKA.

                 iii.    RAFA£ KRASKA, b. 1976; m. JOANNA TARASIK.

 

 

31.  £UCJA6 KNIAź (GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1956.  She married RYSZARD S£YSZ 1974.  He was born 1951.

       

Children of £UCJA KNIAź and RYSZARD S£YSZ are:

                   i.    RENATA7 S£YSZ.

                  ii.    £UKASZ S£YSZ.

47.            iii.    ROBERT S£YSZ, b. 1975.

 

 

32.  KAZIMIERZ6 KNIAź (GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1964.  He married DANUTA JUŒKO 1990.  She was born 1967.

       

Children of KAZIMIERZ KNIAź and DANUTA JUŒKO are:

                   i.    JOANNA7 KNIAź, b. 1992.

                  ii.    WOJCIECH KNIAź, b. 1994.

                 iii.    JAKUB KNIAź, b. 2003.

 

 

33.  BOŻENA6 WIATR (ZOFIA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1957.  She married ZBIGNIEW NOWOCIEÑ 1977.  He was born 1953.

       

Children of BOŻENA WIATR and ZBIGNIEW NOWOCIEÑ are:

                   i.    KATARZYNA7 NOWOCIEÑ, b. 1980; m. BARTOSZ KOTULIÑSKI, 2001; b. 1980.

                  ii.    MAGDALENA NOWOCIEÑ, b. 1987.

 

 

34.  IZABELA6 WIATR (ZOFIA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1962.  She married DARIUSZ JAMKA 1985.  He was born 1962.

       

Children of IZABELA WIATR and DARIUSZ JAMKA are:

                   i.    MA£GORZATA7 JAMKA, b. 1988.

                  ii.    AGNIESZKA JAMKA, b. 1992.

 

 

35.  MARZENA6 KOSIARSKA (KAZIMIERZ5 KOSIARSKI, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  She married PAWE£ GUZY

 

More About MARZENA KOSIARSKA:

Occupation: Leżajsk

       

Children of MARZENA KOSIARSKA and PAWE£ GUZY are:

                   i.    IZABELA7 GUZY, b. 1992.

                  ii.    ALEKSANDRA GUZY, b. 1993.

                 iii.    MARTA GUZY, b. 1995.

 

 

36.  ANNA6 KOSIARSKA (KAZIMIERZ5 KOSIARSKI, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  She married SAID DIAN 1999. 

       

Children of ANNA KOSIARSKA and SAID DIAN are:

                   i.    ZUZANNA7 KOSIARSKA.

                  ii.    SARA KOSIARSKA.

 

 

37.  BART£OMIEJ6 KOSIARSKI (KAZIMIERZ5, JÓZEF4, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married EWA JEZIERSKA 1996. 

       

Children of BART£OMIEJ KOSIARSKI and EWA JEZIERSKA are:

                   i.    DOMINIKA7 KOSIARSKA, b. 1998.

                  ii.    RAFA£ KOSIARSKI, b. 1999.

 

 

38.  BRONIS£AWA6 KRACH (WERONIKA5 CHUDY, AGATA4 KOSIARSKA, WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1)  She married RICHARD KULIKOWSKI

       

Children of BRONIS£AWA KRACH and RICHARD KULIKOWSKI are:

                   i.    ALICJA7 KULIKOWSKI.

                  ii.    DAWID KULIKOWSKI.

                 iii.    MONIKA KULIKOWSKI.

                 iv.    PATRYCJA KULIKOWSKI.

 

 

39.  JAN6 KRACH (WERONIKA5 CHUDY, AGATA4 KOSIARSKA, WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1946.  He married DOROTA KRACHOWA.  

       

Children of JAN KRACH and DOROTA KRACHOWA are:

                   i.    ALICJA7 KRACH.

                  ii.    MA£GORZATA KRACH.

                 iii.    MARZENA KRACH.

                 iv.    RADEK KRACH.

 

 

40.  BRONIS£AW6 KRACH (WERONIKA5 CHUDY, AGATA4 KOSIARSKA, WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1952.  He married KRYSTYNA LENIART, daughter of MICHA£ LENIART and BRONIS£AWA PIETRYCHA

       

Children of BRONIS£AW KRACH and KRYSTYNA LENIART are:

                   i.    AGNIESZKA7 KRACH.

                  ii.    KATARZYNA KRACH.

                 iii.    MAREK KRACH.

                 iv.    WOJCIECH KRACH.

 

 

41.  STANIS£AWA6 KRACH (WERONIKA5 CHUDY, AGATA4 KOSIARSKA, WOJCIECH3 KOSIARSKI, MIKO£AJ2, PRA1)  She married STANIS£AW MARTULA

       

Children of STANIS£AWA KRACH and STANIS£AW MARTULA are:

                   i.    ANNA7 MARTULA.

                  ii.    MICHA£ MARTULA.

                 iii.    OKTAWIA MARTULA.

                 iv.    REMIGIUSZ MARTULA.

 

 

Generation No. 7

 

42.  BART£OMIEJ7 KURLEJ (LEONARD6, TERESA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  He married JADWIGA CHMIELOWSKA

       

Child of BART£OMIEJ KURLEJ and JADWIGA CHMIELOWSKA is:

                   i.    ALICJA8 KURLEJ.

 

 

43.  BOGUS£AW7 KISA£A (MARIA6 KNIAź, ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1973.  He married JOANNA NYCZ.  She was born 1976.

       

Child of BOGUS£AW KISA£A and JOANNA NYCZ is:

                   i.    KAROLINA8 KISA£A.

 

 

44.  ANNA7 KUSY (ZOFIA6 KNIAź, ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1977.  She married S£AWOMIR ABRAMEK 2002.  He was born 1976.

       

Child of ANNA KUSY and S£AWOMIR ABRAMEK is:

                   i.    KRYSTIAN8 ABRAMEK, b. 2004.

 

 

45.  IZABELA7 KNIAź (MICHA£6, ANNA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1983.  She married ROMAN PRZESZ£O.  He was born 1978.

       

Child of IZABELA KNIAź and ROMAN PRZESZ£O is:

                   i.    IGA8 PRZESZ£O, b. 2003.

 

 

46.  EWA7 KRASKA (GRAŻYNA6 KNIAź, GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1)  She married RAFA£ KOZ£OWSKI

       

Child of EWA KRASKA and RAFA£ KOZ£OWSKI is:

                   i.    IGA8 KOZ£OWSKA.

 

 

47.  ROBERT7 S£YSZUCJA6 KNIAź, GENOWEFA5 KOSIARSKA, JÓZEF4 KOSIARSKI, WOJCIECH3, MIKO£AJ2, PRA1) was born 1975.  He married MAGDALENA NOWAK 2002. 

       

Child of ROBERT S£YSZ and MAGDALENA NOWAK is:

                   i.    NIKODEM8 S£YSZ, b. 2002.

 


 

Powrót

Strona utworzona 2008-01-12   Aktualizacja strony: 2008-01-12