Powrót


  

 

Descendants of Franciszek Kumaszka

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

Generation No. 1

 

1.  FRANCISZEK1 KUMASZKA was born in Wojciechówka k/Stanisławowa, and died 1962 in Przeżył 82 lata. Pochowany -Stary Henryków.  He married FRANCISZKA KUMASZKA.  She was born 1984, and died 1966 in Stary Henryków. Żyła ok. 82 lata..

 

More About FRANCISZEK KUMASZKA:

Occupation: Wojciechówka; Wilamowice

       

Children of FRANCISZEK KUMASZKA and FRANCISZKA KUMASZKA are:

                   i.    STANIS£AW2 KUMASZKA.

2.               ii.    WOJCIECH KUMASZKA, b. Wojciechówka k/ Stanisławowa.

3.              iii.    JADWIGA (WIŒKA) KUMASZKA.

4.              iv.    W£ADYS£AWA KUMASZKA.

5.               v.    GENOWEFA KUMASZKA, b. Wojciechówka.

                 vi.    BIÑCIA KUMASZKA, b. Wojciechówka; d. Żyła 12 lat, rozstrzelana podczas wojny, przez Sowietów.

                vii.    MARIA KUMASZKA, b. Wojciechówka; d. Zmarła w wieku 30 lat; m. MACIEJ KOZIO£.

 

More About MARIA KUMASZKA:

Occupation: Wilamowice

 

More About MACIEJ KOZIO£:

Occupation: Wilamowice

 

6.            viii.    JÓZEF KUMASZKA, b. maj 7, 1913, Wojciechówka k/Stanisławowa.

                  ix.    STANIS£AW LUDWIK KUMASZKA, b. 1935, Wojciechówka k/ Stanisławowa.

 

More About STANIS£AW LUDWIK KUMASZKA:

Occupation: Jêdrzejów

 

 

Generation No. 2

 

2.  WOJCIECH2 KUMASZKA (FRANCISZEK1) was born in Wojciechówka k/ Stanisławowa.  He married MARIA GALIK, daughter of JAN GALIK and MAGDALENA GALIK

 

More About WOJCIECH KUMASZKA:

Occupation: Skalice k/ Wrocławia

       

Children of WOJCIECH KUMASZKA and MARIA GALIK are:

                   i.    JÓZEF3 KUMASZKA.

                  ii.    HENRYK KUMASZKA.

                 iii.    BOGUS£AW KUMASZKA.

                 iv.    WIES£AW KUMASZKA.

 

 

3.  JADWIGA (WIŒKA)2 KUMASZKA (FRANCISZEK1)  She married OKREWKA

 

More About JADWIGA (WIŒKA) KUMASZKA:

Occupation: Cienkowice k/ Żąbkowic Œląskich

       

Children of JADWIGA KUMASZKA and OKREWKA are:

                   i.    WANDA3 OKREWKA.

                  ii.    DANUTA OKREWKA.

                 iii.    STANIS£AW OKREWKA, d. Zginął w wypadku. przy pracy, jako elektryk.

 

 

4.  W£ADYS£AWA2 KUMASZKA (FRANCISZEK1)  She married JAN JANUSZEWSKI

 

More About W£ADYS£AWA KUMASZKA:

Occupation: Wilamowice

       

Children of W£ADYS£AWA KUMASZKA and JAN JANUSZEWSKI are:

                   i.    TADEUSZ3 JANUSZEWSKI.

                  ii.    HENRYK JANUSZEWSKI.

 

 

5.  GENOWEFA2 KUMASZKA (FRANCISZEK1) was born in Wojciechówka.  She married W£ADYS£AW KUC

 

More About GENOWEFA KUMASZKA:

Occupation: Bożnów k/ Żagania

       

Children of GENOWEFA KUMASZKA and W£ADYS£AW KUC are:

                   i.    RYSZARD3 KUC.

                  ii.    HALINA KUC.

                 iii.    RENATA KUC.

                 iv.    DANIEL KUC.

 

 

6.  JÓZEF2 KUMASZKA (FRANCISZEK1) was born maj 7, 1913 in Wojciechówka k/Stanisławowa.  He married MICHALINA GALIK 1943, daughter of JAN GALIK and MAGDALENA GALIK.  She was born listopad 13, 1921, and died listopad 16, 1981 in Zmarła-Skalice k/Henrykowa. Pochowana-Henryków k/ Wrocławia.

       

Children of JÓZEF KUMASZKA and MICHALINA GALIK are:

                   i.    JÓZEF3 KUMASZKA, d. Żył 4 miesiące. Zmarł gdy ojciec był na wojnie.

                  ii.    WANDA KUMASZKA.

                 iii.    CZES£AWA KUMASZKA.

                 iv.    JÓZEFA KUMASZKA.

                  v.    FRANCISZEK KUMASZKA.

                 vi.    TADEUSZ KUMASZKA.

                vii.    WOJCIECH KUMASZKA, d. Urodził siê martwy.

7.            viii.    MARIA KUMASZKA, b. wrzesieñ 1955.

 

 

Generation No. 3

 

7.  MARIA3 KUMASZKA (JÓZEF2, FRANCISZEK1) was born wrzesieñ 1955.  She married ZDZIS£AW BABIARZ, son of ANTONI BABIARZ and KAZIMIERA PIWIÑSKAHe was born listopad 10, 1953 in Oleszyce.

 

More About MARIA KUMASZKA:

Occupation: Leżajsk

 

More About ZDZIS£AW BABIARZ:

Occupation: Leżajsk

       

Children of MARIA KUMASZKA and ZDZIS£AW BABIARZ are:

8.                i.    MARTA4 BABIARZ.

                  ii.    MACIEJ BABIARZ, b. październik 25, 1982, Leżajsk.

 

More About MACIEJ BABIARZ:

Occupation: Leżajsk

 

                 iii.    AGATA BABIARZ, b. 1984, Leżajsk.

 

More About AGATA BABIARZ:

Occupation: Leżajsk

 

 

Generation No. 4

 

8.  MARTA4 BABIARZ (MARIA3 KUMASZKA, JÓZEF2, FRANCISZEK1)  She married BOGUS£AW MARZÊCIAK

 

More About MARTA BABIARZ:

Occupation: Leżajsk

       

Child of MARTA BABIARZ and BOGUS£AW MARZÊCIAK is:

                   i.    JOANNA5 MARZÊCIAK, b. październik 26, 2002, Leżajsk.

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-02-06

Aktualizacja strony: 2007-02-06