Powrót


  

 

 

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Descendants of Jakub Raznikiewicz

 

 

Generation No. 1

 

1.  JAKUB1 RAZNIKIEWICZ  He married KATARZYNA KAPARSKA

       

Children of JAKUB RAZNIKIEWICZ and KATARZYNA KAPARSKA are:

2.                i.    FRANCISZKA2 RAZNIKIEWICZ.

3.               ii.    JAN1 RAZNIKIEWICZ.

4.              iii.    WALENTY RAZNIKIEWICZ, b. 1830; d. 1906.

5.              iv.    STANIS£AW RAZNIKIEWICZ, b. 1833; d. styczeñ 6, 1900.

 

 

Generation No. 2

 

2.  FRANCISZKA2 RAZNIKIEWICZ (JAKUB1)  She married MICHA£ WÊGLARZ

       

Child of FRANCISZKA RAZNIKIEWICZ and MICHA£ WÊGLARZ is:

                   i.    ANIELA3 WÊGLARZ, b. lipiec 30, 1890, Leżajsk.

 

 

3.  JAN12 RAZNIKIEWICZ (JAKUB1)  He married MARIANNA GDULA

       

Children of JAN1 RAZNIKIEWICZ and MARIANNA GDULA are:

                   i.    W£ADYS£AW3 RAZNIKIEWICZ1, b. 1862, Leżajsk.

 

More About W£ADYS£AW RAZNIKIEWICZ:

Occupation: last place of residence was listed as “Starennade”

 

                  ii.    MARCIN RAZNIKIEWICZ, b. 1874.

                 iii.    WALENTY RAZNIKIEWICZ, b. 1879.

 

More About WALENTY RAZNIKIEWICZ:

Occupation: chrzestni: Tomasz Jaroszewicz i Agnieszka c. Stanisława RaŸnikiewicza

 

 

4.  WALENTY2 RAZNIKIEWICZ (JAKUB1) was born 1830, and died 1906.  He married ANNA SZUBERTOWICZ, daughter of WINCENTY SZUBARTOWICZ and TEKLA NARÓG.  She was born 1841, and died 1921.

       

Children of WALENTY RAZNIKIEWICZ and ANNA SZUBERTOWICZ are:

6.                i.    JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ.

                  ii.    MARIA RAZNIKIEWICZ2, m. ? TRYCZYÑSKI3.

7.              iii.    SALOMEA RAZNIKIEWICZ.

8.              iv.    TEKLA RAZNIKIEWICZ, b. sierpieñ 1, 1872; d. kwiecieñ 18, 1955, Leżajsk.

9.               v.    JAN RAZNIKIEWICZ, b. 1875; d. 1938.

                 vi.    AGNIESZKA RAZNIKIEWICZ4, b. 1880.

 

 

5.  STANIS£AW2 RAZNIKIEWICZ (JAKUB1) was born 1833, and died styczeñ 6, 1900.  He married (1) AGNIESZKA (AGATA) SZKODZIÑSKA, daughter of IGNACY SZKODZIÑSKI and TEKLA SARZYÑSKA.    He married (2) ANIELA SZKODZIÑSKA

 

More About STANIS£AW RAZNIKIEWICZ:

Occupation: mieszczanin leżajski

 

More About AGNIESZKA (AGATA) SZKODZIÑSKA:

Occupation: z leżajskich mieszczan Szkodziñskich

       

Children of STANIS£AW RAZNIKIEWICZ and AGNIESZKA SZKODZIÑSKA are:

                   i.    FRANCISZEK3 RAZNIKIEWICZ, b. 1862, Leżajsk.

                  ii.    MICHA£ JAKUB RAZNIKIEWICZ, b. 1873, Leżajsk.

10.            iii.    ADAM RAZNIKIEWICZ, b. listopad 13, 1876, Leżajsk; d. kwiecieñ 10, 1928, Leżajsk.

 

       

Child of STANIS£AW RAZNIKIEWICZ and ANIELA SZKODZIÑSKA is:

11.            iv.    JAN 33 RAZNIKIEWICZ, b. 1861, Leżajsk; d. 1909, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

6.  JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ (WALENTY2, JAKUB1)  She married JÓZEF KISIELEWICZ, son of OJCIEC KISIELEWICZHe was born in Leżajsk.

 

More About JÓZEF KISIELEWICZ:

Occupation: Leżajsk, T. Michałka

       

Children of JÓZEFA RAZNIKIEWICZ and JÓZEF KISIELEWICZ are:

12.              i.    EMILIA4 KISIELEWICZ.

                  ii.    ?? KISIELEWICZ, m. WOJNAR.

13.            iii.    ADAM KISIELEWICZ, b. grudzieñ 20, 1902, Leżajsku; d. marzec 9, 1889, Leżajsk.

14.            iv.    MARIA KISIELEWICZ, b. marzec 5, 1908.

15.             v.    JAN KISIELEWICZ, b. grudzieñ 2, 1908, Leżajsk; d. maj 28, 1943, egzekucja.

 

 

7.  SALOMEA3 RAZNIKIEWICZ (WALENTY2, JAKUB1)  She married ANDRZEJ FRĄCZEK, son of FRANCISZEK FRĄCZEK and HELENA PIRÓG

       

Child of SALOMEA RAZNIKIEWICZ and ANDRZEJ FRĄCZEK is:

                   i.    FRANCISZKA HELENA4 FRĄCZEK5, b. 1891, Leżajsk.

 

 

8.  TEKLA3 RAZNIKIEWICZ (WALENTY2, JAKUB1) was born sierpieñ 1, 1872, and died kwiecieñ 18, 1955 in Leżajsk.  She married JAKUB KISIELEWICZ, son of OJCIEC KISIELEWICZ

       

Children of TEKLA RAZNIKIEWICZ and JAKUB KISIELEWICZ are:

                   i.    FRANCISZKA4 KISIELEWICZ.

                  ii.    BRONIS£AW KISIELEWICZ, b. paŸdziernik 17, 1913, Leżajsk.

 

More About BRONIS£AW KISIELEWICZ:

Occupation: Leżajsk, Opaliñskiego 99

 

 

9.  JAN3 RAZNIKIEWICZ (WALENTY2, JAKUB1) was born 1875, and died 1938.  He married (1) TEKLA MALWINA SERAFIN6, daughter of 1 SERAFIN and MARIA SERAFINOWA.    He married (2) MARIA DZIWOTA, daughter of STANIS£AW DZIWOTA and ELŻBIETA DZIWOTA

 

More About JAN RAZNIKIEWICZ:

Occupation: z Królowej Jadwigi

       

Children of JAN RAZNIKIEWICZ and TEKLA SERAFIN are:

                   i.    ADAM 14 RAZNIKIEWICZ.

                  ii.    JÓZEFA RAZNIKIEWICZ, m. DZIWOTA.

16.            iii.    KAZIMIERA RAZNIKIEWICZ.

17.            iv.    BRONIS£AW RAZINKIEWICZ, b. paŸdziernik 15, 1910; d. lipiec 25, 1987.

 

       

Children of JAN RAZNIKIEWICZ and MARIA DZIWOTA are:

                  v.    KAROLINA4 RAZNIKIEWICZ, m. JAN GOZDZIEWSKI.

18.            vi.    JERZY RAZNIKIEWICZ.

 

 

10.  ADAM3 RAZNIKIEWICZ (STANIS£AW2, JAKUB1) was born listopad 13, 1876 in Leżajsk, and died kwiecieñ 10, 1928 in Leżajsk.  He married WIKTORIA KORDAL.  She was born grudzieñ 20, 1880 in chrzest 22.12.1880 Leżajsk-Fara, and died kwiecieñ 5, 1959.

 

More About ADAM RAZNIKIEWICZ:

Occupation: USA NY Brooklyn: miêdzy 1901 a latami 20. - kilkukrotnie

 

More About WIKTORIA KORDAL:

Occupation: w USA - wróciła przed 1908, oraz do 1914 - na Podzwierzyñcu, 1914 - zakupili na Zmuliskach

       

Children of ADAM RAZNIKIEWICZ and WIKTORIA KORDAL are:

19.              i.    KAZIMIERZ4 RAZNIKIEWICZ, b. paŸdziernik 16, 1908, Leżajsk; d. wrzesieñ 15, 1991, Leżajsk.

20.             ii.    STANIS£AW RAZNIKIEWICZ, b. 1912; d. 1967, pochowany na starym cmentarzu, wraz z żoną.

                 iii.    JAN PS KONIK RAZNIKIEWICZ7, b. grudzieñ 21, 1914; m. STANIS£AWA WANAT.

 

More About JAN PS KONIK RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk ul. Borki 1

 

More About STANIS£AWA WANAT:

Occupation: Leżajsk, Borki

 

21.            iv.    TADEUSZ ZYGMUNT RAZNIKIEWICZ, b. listopad 1, 1921, Leżajsk (Zmuliska).

22.             v.    EDWARD RAZNIKIEWICZ, b. 1925; d. paŸdziernik 20, 2006, Leżajsk.

 

 

11.  JAN 33 RAZNIKIEWICZ (STANIS£AW2, JAKUB1) was born 1861 in Leżajsk, and died 1909 in Leżajsk.  He married MAGDALENA DEC, daughter of JÓZEF DEC and KATARZYNA WIÊC£AW.  She was born maj 20, 1863 in Leżajsk, and died marzec 18, 1927 in poch. gł. aleja Cm. w Leżajsku.

       

Children of JAN RAZNIKIEWICZ and MAGDALENA DEC are:

                   i.    STANIS£AW4 RAZNIKIEWICZ8, d. 1938, Leżajsk, zmarł na gruzlice.

23.             ii.    HELENA RAZNIKIEWICZ, b. Leżajsk; d. lata 90 XX w, Katowice.

                 iii.    STEFANIA AGNIESZKA RAZNIKIEWICZ, b. 1891, Leżajsk.

                 iv.    MARIANNA RAZNIKIEWICZ, b. 1900, Leżajsk.

24.             v.    FRANCISZEK KAROL RAZNIKIEWICZ, b. styczeñ 11, 1901, Leżajsk; d. listopad 15, 1942, KL Auschwitz, nr obozowy:37696.

 

 

Generation No. 4

 

12.  EMILIA4 KISIELEWICZ (JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1)  She married JÓZEF BAUER, son of ANTONI BAUER and JÓZEFA HAJNOWSKAHe was born luty 9, 1894, and died czerwiec 8, 1947 in Leżajsk.

       

Children of EMILIA KISIELEWICZ and JÓZEF BAUER are:

25.              i.    GRAŻYNA5 BAUER.

                  ii.    ANTONI BAUER.

 

More About ANTONI BAUER:

Occupation: Warszawa

 

                 iii.    STANIS£AW BAUER, b. sierpieñ 31, 1931; d. listopad 11, 1999, Leżajsk.

 

 

13.  ADAM4 KISIELEWICZ (JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1) was born grudzieñ 20, 1902 in Leżajsku, and died marzec 9, 1889 in Leżajsk.  He married PELAGIA HORBACZYÑSKA 1930 in Warkowice na Wołyniu. 

       

Child of ADAM KISIELEWICZ and PELAGIA HORBACZYÑSKA is:

                   i.    HALINA5 KISIELEWICZ, b. 1934.

 

 

14.  MARIA4 KISIELEWICZ (JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1) was born marzec 5, 1908.  She married MICHA£ MIELESZKO, son of JÓZEF MIELESZKO and MARIA SOŚNICKA

       

Child of MARIA KISIELEWICZ and MICHA£ MIELESZKO is:

                   i.    TADEUSZ WIKTOR5 MIELESZKO, b. lipiec 28, 1922; m. JADWIGA CHOJNACKA; b. grudzieñ 5, 1924, Leżajsku.

 

 

15.  JAN4 KISIELEWICZ (JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1) was born grudzieñ 2, 1908 in Leżajsk, and died maj 28, 1943 in egzekucja.  He married DANUTA MAÑKOWSKA

 

More About DANUTA MAÑKOWSKA:

Occupation: Leżajsk

       

Child of JAN KISIELEWICZ and DANUTA MAÑKOWSKA is:

                   i.    JANINA5 KISIELEWICZ, m. WAJDA.

 

More About JANINA KISIELEWICZ:

Occupation: Leżajsk

 

 

16.  KAZIMIERA4 RAZNIKIEWICZ (JAN3, WALENTY2, JAKUB1)  She married DĄBROWSKI

       

Children of KAZIMIERA RAZNIKIEWICZ and DĄBROWSKI are:

26.              i.    ZOFIA5 DĄBROWSKA.

                  ii.    ? DĄBROWSKA, m. 2 SERAFIN.

 

 

17.  BRONIS£AW4 RAZINKIEWICZ (JAN3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1)9 was born paŸdziernik 15, 1910, and died lipiec 25, 1987.  He married STEFANIA KOSTKA, daughter of PRA KOSTEK

 

More About BRONIS£AW RAZINKIEWICZ:

Occupation: z Kr. Jadwigi, Leżajsk

       

Children of BRONIS£AW RAZINKIEWICZ and STEFANIA KOSTKA are:

                   i.    JAN5 RAZINKIEWICZ, m. KRYSTYNA RZUCID£O.

                  ii.    EWA RAZINKIEWICZ, m. W£ADYS£AW WYSOCKI.

                 iii.    W£ADYS£AWA RAZNIKIEWICZ, m. WRÓBEL.

27.            iv.    EUGENIUSZ RAZNIKIEWICZ.

                  v.    KS. MARIAN RAZNIKIEWICZ10, b. 1960, Leżajsk.

 

More About KS. MARIAN RAZNIKIEWICZ:

Occupation: świêcenia 1985, proboszcz od 1996

 

 

18.  JERZY4 RAZNIKIEWICZ (JAN3, WALENTY2, JAKUB1)  He married MARIA RAZNIKIEWICZOWA

 

More About JERZY RAZNIKIEWICZ:

Occupation: AKowiec, 12 lat w łagrze w ZSRR w okolicach Irkucka (m.in. Czeremchowo)

 

More About MARIA RAZNIKIEWICZOWA:

Occupation: Rosjanka z Irkucka

       

Children of JERZY RAZNIKIEWICZ and MARIA RAZNIKIEWICZOWA are:

28.              i.    ANTONINA5 RAZNIKIEWICZ.

                  ii.    ANNA RAZNIKIEWICZ11.

                 iii.    WALERIAN RAZNIKIEWICZ, b. Czeremchowo, pow. Irkuck, ZSRR; m. (1) MIROS£AWA RAZNIKIEWICZOWA; m. (2) £UCJA RAZNIKIEWICZOWA.

 

More About WALERIAN RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Nowa Sarzyna

 

More About MIROS£AWA RAZNIKIEWICZOWA:

Occupation: Leżajsk (poch z Piskorowic)

 

 

19.  KAZIMIERZ4 RAZNIKIEWICZ (ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born paŸdziernik 16, 1908 in Leżajsk, and died wrzesieñ 15, 1991 in Leżajsk.  He married JANINA ALEKSANDRA SZATKOWSKA12 styczeñ 14, 1940 in Leżajsk, Fara.  She was born paŸdziernik 28, 1917 in Przeworsk-Gorliczyna, and died styczeñ 28, 2007 in Leżajsk.

 

More About JANINA ALEKSANDRA SZATKOWSKA:

Occupation: Zmuliska 20, Bank Spółdzielczy, wcześniej Przeworsk, Leż - Siedlanka-Sanowa, Mickiewicza

       

Children of KAZIMIERZ RAZNIKIEWICZ and JANINA SZATKOWSKA are:

29.              i.    ANNA KAZIMIERA5 RAZNIKIEWICZ, b. czerwiec 4, 1942, Leżajsk.

30.             ii.    KRYSTYNA HELENA RAZNIKIEWICZ, b. marzec 10, 1947, Leżajsk.

 

 

20.  STANIS£AW4 RAZNIKIEWICZ (ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born 1912, and died 1967 in pochowany na starym cmentarzu, wraz z żoną.  He married MARIA GDULA.  She died maj 21, 1974 in pochowana na starym cmentarzu.

 

More About STANIS£AW RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk (Podzwierzyniec)

       

Child of STANIS£AW RAZNIKIEWICZ and MARIA GDULA is:

31.              i.    HALINA5 RAZNIKIEWICZ.

 

 

21.  TADEUSZ ZYGMUNT4 RAZNIKIEWICZ (ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born listopad 1, 1921 in Leżajsk (Zmuliska).  He married MÄRTHA SOFIA LARSSON13.  She was born grudzieñ 18, 1932.

 

More About TADEUSZ ZYGMUNT RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Szwecja

 

More About MÄRTHA SOFIA LARSSON:

Occupation: Bernadottestigen 15, Uppsala, Szwecja

       

Children of TADEUSZ RAZNIKIEWICZ and MÄRTHA LARSSON are:

                   i.    EWA5 RAZNIKIEWICZ14.

 

More About EWA RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Zurich, Szwajcaria

 

                  ii.    HELENA RAZNIKIEWICZ15.

 

More About HELENA RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Kolsva, Szwecja

 

                 iii.    LYDIA KARIN RAZNIKIEWICZ16, b. 1961.

 

More About LYDIA KARIN RAZNIKIEWICZ:

Occupation: 20 km od Uppsali na wsi

 

 

22.  EDWARD4 RAZNIKIEWICZ (ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born 1925, and died paŸdziernik 20, 2006 in Leżajsk.  He married MICHALINA KUBICKA, daughter of ALEKSANDER KUBICKI and KSAWERA KUBICKA

 

More About EDWARD RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk

       

Children of EDWARD RAZNIKIEWICZ and MICHALINA KUBICKA are:

32.              i.    ADAM5 RAZNIKIEWICZ.

33.             ii.    HELENA RAZNIKIEWICZ.

34.            iii.    GRAŻYNA RAZNIKIEWICZ.

 

 

23.  HELENA4 RAZNIKIEWICZ (JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1)17 was born in Leżajsk, and died in lata 90 XX w, Katowice.  She married (1) KORNILUK.    She married (2) SZPILA

 

More About HELENA RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Lwów, ul. Pełczyñska 33 IIp., dom p. Deca

       

Child of HELENA RAZNIKIEWICZ and SZPILA is:

35.              i.    CZES£AW5 SZPILA.

 

 

24.  FRANCISZEK KAROL4 RAZNIKIEWICZ (JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1) was born styczeñ 11, 1901 in Leżajsk, and died listopad 15, 1942 in KL Auschwitz, nr obozowy:37696.  He married EMILIA ZACHAJKIEWICZ18

 

More About EMILIA ZACHAJKIEWICZ:

Occupation: Radwanów, kieleckie

       

Children of FRANCISZEK RAZNIKIEWICZ and EMILIA ZACHAJKIEWICZ are:

                   i.    STANIS£AW5 RAZNIKIEWICZ.

36.             ii.    P£K. DR ZBIGNIEW RAZNIKIEWICZ, b. 1923.

                 iii.    JAN 4 RAZNIKIEWICZ19, b. grudzieñ 12, 1925, Skrzyszów; d. paŸdziernik 5, 1989.

37.            iv.    KAZIMIERZ RAZNIKIEWICZ, b. 1927; d. 1992, ok.

                  v.    WANDA RAZNIKIEWICZ20, b. 1930.

 

 

Generation No. 5

 

25.  GRAŻYNA5 BAUER (EMILIA4 KISIELEWICZ, JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1)  She married ZDZIS£AW KARLIKHe died in Leżajsk.

       

Child of GRAŻYNA BAUER and ZDZIS£AW KARLIK is:

38.              i.    ELIGIUSZ6 KARLIK.

 

 

26.  ZOFIA5 DĄBROWSKA (KAZIMIERA4 RAZNIKIEWICZ, JAN3, WALENTY2, JAKUB1)  She married MILLER

 

More About ZOFIA DĄBROWSKA:

Occupation: Leżajsk, nauczycielka SP nr 2

       

Child of ZOFIA DĄBROWSKA and MILLER is:

                   i.    W£ODEK6 MILLER, m. BARBARA KUCZEK.

 

 

27.  EUGENIUSZ5 RAZNIKIEWICZ (BRONIS£AW4 RAZINKIEWICZ, JAN3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1)  He married ELŻBIETA RAZNIKIEWICZ

       

Child of EUGENIUSZ RAZNIKIEWICZ and ELŻBIETA RAZNIKIEWICZ is:

                   i.    MACIEJ6 RAZNIKIEWICZ21, b. 1979.

 

 

28.  ANTONINA5 RAZNIKIEWICZ (JERZY4, JAN3, WALENTY2, JAKUB1)  She married RYSZARD ANTCZAK

 

More About RYSZARD ANTCZAK:

Occupation: USA

       

Children of ANTONINA RAZNIKIEWICZ and RYSZARD ANTCZAK are:

                   i.    ROBERT6 ANTCZAK.

                  ii.    PATRYCJA ANTCZAK.

 

 

29.  ANNA KAZIMIERA5 RAZNIKIEWICZ (KAZIMIERZ4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)22 was born czerwiec 4, 1942 in Leżajsk.  She married ZBIGNIEW GEMBARA 1968 in Żagañ, Leżajsk.  He was born 1941 in Czernichów ZSRR.

       

Children of ANNA RAZNIKIEWICZ and ZBIGNIEW GEMBARA are:

                   i.    SEBASTIAN6 GEMBARA.

                  ii.    JUSTYNA GEMBARA.

 

 

30.  KRYSTYNA HELENA5 RAZNIKIEWICZ (KAZIMIERZ4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born marzec 10, 1947 in Leżajsk.  She married ANDRZEJ RAFA£ SZELIGA, son of ZYGMUNT SZELIGA and SALOMEA KLIN.  He was born listopad 12, 1947 in Przeworsk.

       

Child of KRYSTYNA RAZNIKIEWICZ and ANDRZEJ SZELIGA is:

39.              i.    JAKUB MIKO£AJ6 SZELIGA.

 

 

31.  HALINA5 RAZNIKIEWICZ (STANIS£AW4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)23She married STANIS£AW HRYCAJ, son of ELIASZ HRYCAJ and ANNA KRAWCZUKHe died 2005 in poch. z teściami Leżajsk.

 

More About HALINA RAZNIKIEWICZ:

Occupation: ul. 1 Maja, obecnie ul. Zawilskich, Leżajsk

 

More About STANIS£AW HRYCAJ:

Occupation: ul. 1 Maja, obecnie ul. Zawilskich, Leżajsk

       

Children of HALINA RAZNIKIEWICZ and STANIS£AW HRYCAJ are:

                   i.    BARBARA6 HRYCAJ.

 

More About BARBARA HRYCAJ:

Occupation: Rzeszów

 

                  ii.    ADAM HRYCAJ.

 

More About ADAM HRYCAJ:

Occupation: w Leżajsku, ul. Zawilskich

 

 

32.  ADAM5 RAZNIKIEWICZ (EDWARD4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)  He married ANNA MARKIEWICZ, daughter of ZYGMUNT MARKIEWICZ

 

More About ADAM RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Wrocław

 

More About ANNA MARKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk, Wrocław

       

Child of ADAM RAZNIKIEWICZ and ANNA MARKIEWICZ is:

                   i.    ALEKSANDRA6 RAZNIKIEWICZ.

 

 

33.  HELENA5 RAZNIKIEWICZ (EDWARD4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)  She married ANDRZEJ BRODOWICZ

       

Children of HELENA RAZNIKIEWICZ and ANDRZEJ BRODOWICZ are:

                   i.    PAULINA6 BRODOWICZ, b. maj 4, 1982; m. (1) KRZYSZTOF ZDZIEBKO; m. (2) KRZYSZTOF ZDZIEBKO.

 

More About PAULINA BRODOWICZ:

Occupation: Leżajsk

 

40.             ii.    ANNA MICHALINA BRODOWICZ, b. 1983.

                 iii.    KATARZYNA BRODOWICZ, b. 1990.

 

More About KATARZYNA BRODOWICZ:

Occupation: Leżajsk

 

 

34.  GRAŻYNA5 RAZNIKIEWICZ (EDWARD4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)  She married RYSZARD KRÊCIPROCH

 

More About GRAŻYNA RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk

 

More About RYSZARD KRÊCIPROCH:

Occupation: Leżajsk

       

Children of GRAŻYNA RAZNIKIEWICZ and RYSZARD KRÊCIPROCH are:

                   i.    MACIEJ6 KRÊCIPROCH.

 

More About MACIEJ KRÊCIPROCH:

Occupation: Leżajsk

 

                  ii.    MICHA£ KRÊCIPROCH.

 

More About MICHA£ KRÊCIPROCH:

Occupation: Leżajsk

 

                 iii.    JAKUB KRÊCIPROCH.

 

More About JAKUB KRÊCIPROCH:

Occupation: Leżajsk

 

                 iv.    BARTEK KRÊCIPROCH.

 

More About BARTEK KRÊCIPROCH:

Occupation: Leżajsk

 

 

35.  CZES£AW5 SZPILA (HELENA4 RAZNIKIEWICZ, JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1)

 

More About CZES£AW SZPILA:

Occupation: w Katowicach, ul. Rozdzieñskiego

       

Children of CZES£AW SZPILA are:

                   i.    ADAM6 SZPILA.

                  ii.    KRZYSZTOF SZPILA.

 

 

36.  P£K. DR ZBIGNIEW5 RAZNIKIEWICZ (FRANCISZEK KAROL4, JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1)24 was born 1923.

       

Child of P£K. DR ZBIGNIEW RAZNIKIEWICZ is:

                   i.    ANNA6 RAZNIKIEWICZ.

 

 

37.  KAZIMIERZ5 RAZNIKIEWICZ (FRANCISZEK KAROL4, JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1) was born 1927, and died 1992 in ok.  He married ZOFIA RAZNIKIEWICZ

 

More About KAZIMIERZ RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Pruszków

       

Child of KAZIMIERZ RAZNIKIEWICZ and ZOFIA RAZNIKIEWICZ is:

41.              i.    ADAM 26 RAZNIKIEWICZ.

 

 

Generation No. 6

 

38.  ELIGIUSZ6 KARLIK (GRAŻYNA5 BAUER, EMILIA4 KISIELEWICZ, JÓZEFA3 RAZNIKIEWICZ, WALENTY2, JAKUB1)

 

More About ELIGIUSZ KARLIK:

Occupation: Leżajsk

       

Children of ELIGIUSZ KARLIK are:

                   i.    ALAN7 KARLIK.

 

More About ALAN KARLIK:

Occupation: Leżajsk

 

                  ii.    KARINA KARLIK.

                 iii.    MARTYNA KARLIK.

 

 

39.  JAKUB MIKO£AJ6 SZELIGA (KRYSTYNA HELENA5 RAZNIKIEWICZ, KAZIMIERZ4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1)  He married ANNA MARTA BOLISÊGA

       

Child of JAKUB SZELIGA and ANNA BOLISÊGA is:

                   i.    ANTONINA SALOMEA7 SZELIGA.

 

 

40.  ANNA MICHALINA6 BRODOWICZ (HELENA5 RAZNIKIEWICZ, EDWARD4, ADAM3, STANIS£AW2, JAKUB1) was born 1983.  She married PAWE£ DĄBEK

 

More About ANNA MICHALINA BRODOWICZ:

Occupation: Leżajsk

       

Child of ANNA BRODOWICZ and PAWE£ DĄBEK is:

                   i.    BENIAMIN7 DĄBEK.

 

 

41.  ADAM 26 RAZNIKIEWICZ (KAZIMIERZ5, FRANCISZEK KAROL4, JAN 33, STANIS£AW2, JAKUB1)  He married BOŻENA ? RAZNIKIEWICZ

 

More About ADAM 2 RAZNIKIEWICZ:

Occupation: Grabin koło Żyrardowa

       

Child of ADAM RAZNIKIEWICZ and BOŻENA RAZNIKIEWICZ is:

                   i.    MARCIN7 RAZNIKIEWICZ.

 

 

 

Endnotes

 

1.  arrived at Ellis Island on June 26, 1905 on board the S.S. Hamburg

2.  bezdzietni

3.  bezdzietny

4.  rodz. chrzestni: Stanisław Raznikiewicz i Agnes Tryczyñska po Michale

5.  chrzest 31.03.1899

6.  córka Serafina i Marii I voto Serafin II voto Dec

7.  ps. Konik

8.  leżajski działacz i organizator KPP, bezżenny, mieszkał na Szkolnej lub Wałowej. Patron ul. Szkolnej

9.  ur. na Garncarskiej, gdzie Stadnik

10.  Parafia pw. św. Józefa, 38-123 Wysoka Strzyżowska 234

11.  nauczycielka

12.  chrzestni: Józef Hryczuk, Antonina Mleczko

13.  prof. Department of Chemistry and Molecular Biology, Swedish University of Agricultural Sciences

14.  prac. w ABB

15.  nauczycielka biologii w gimnazjum

16.  prac. w Magistracie Uppsali w dep. planowania przestrzennego

17.  abs. Koedukacyjne Gimnazjum Humanistyczne T-wa Szkoły Sredniej, Janów Lubelski

18.  nauczyciel tajnego zorganizowanego nauczania szkoły powszechnej

19.  nauczyciel Technikum Handlowego/Ekonomicznego. LE w Koñskich, działał w ZHP, PTTK, ZNP

20.  absolwentka Wydz Rolnego SGGW w 1954

21.  mgr socjologii

22.  mgr farmacji

23.  obecnie w USA

24.  Warszawa, prof. Akademia Sztabu Generalnego WP

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2010-03-12

Aktualizacja strony: 2010-03-12