Powrót


  

 

Descendants of Jakob Reichard Ritter von Reichardsperg

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

Generation No. 1

 

1.  JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG was born lipiec 25, 1806 in Pécsvárad, and died kwiecieñ 10, 1843 in Kamionka Strumilowa.  He married ZOFIA KAROLINA UNIATYCKA luty 4, 1843 in Kamionka Strumilowa.  She died 1861.

       

Child of JAKOB REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG and ZOFIA UNIATYCKA is:

2.                i.    FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, b. marzec 10, 1839, Kamionka Strumiłowa; d. 1912.

 

 

Generation No. 2

 

2.  FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG (JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born marzec 10, 1839 in Kamionka Strumiłowa, and died 1912.  He married JÓZEFINA FRANCISZKA RAPALSKA wrzesieñ 18, 1858, daughter of FRANCISZEK RAPALSKI and WIKTORIA LESZCZYÑSKA.  She died 1912.

       

Children of FRANCISZEK (XAVER and JÓZEFINA RAPALSKA are:

                   i.    FRANCISZEK3 REICHARD, d. 1915, Zmarł jako żołnierz..

3.               ii.    ZOFIA REICHARD, d. Dwa lata po urodzeniu bliŹni¹t zmarła na gruŹlicê..

                 iii.    STEFAN REICHARD, b. lipiec 14, 1862, Poturzyce; d. Zmarł na raka w Oflagu podczas II Wojny Światowej.; m. HELENA ŚWIERZYÑSKA; b. Lwów.

4.              iv.    ALEKSANDER REICHARD DE REICHARDSPERG, b. maj 29, 1864, Ruda Jastkowska; d. 1945.

                  v.    BOGUMI£A REICHARD, b. czerwiec 9, 1870, D¹brówki k/£añcuta; m. LEON SKOCZYÑSKI.

 

 

Generation No. 3

 

3.  ZOFIA3 REICHARD (FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) died in Dwa lata po urodzeniu bliŹni¹t zmarła na gruŹlicê..  She married MARIAN WYRZYK

       

Children of ZOFIA REICHARD and MARIAN WYRZYK are:

                   i.    WALENTYNA4 WYRZYK.

 

More About WALENTYNA WYRZYK:

Occupation: £êtownia

 

                  ii.    WANDA WYRZYK, b. marzec 8, 1884, D¹brówki k/£añcuta.

                 iii.    £UCJA WYRZYK, b. marzec 8, 1884, D¹brówki k/£añcuta; d. paŹdziernik 1, 1946, £êtownia.

 

 

4.  ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG (FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born maj 29, 1864 in Ruda Jastkowska, and died 1945.  He married MARIA WODZIÑSKA listopad 24, 1906 in Lwów -  kościół oo. Zmartwychwstañcóww, daughter of MARIAN WODZIÑSKI and ANIELA GRAFF.  She was born kwiecieñ 9, 1882 in Leżajsk, and died marzec 17, 1957 in Leżajsk.

       

Children of ALEKSANDER REICHARD DE REICHARDSPERG and MARIA WODZIÑSKA are:

5.                i.    ZOFIA4 REICHARD, b. sierpieñ 22, 1907, Leżajsk; d. luty 7, 1998, Katowice. Pochowana-Siemianowice Śl¹skie.

6.               ii.    KAZIMIERA REICHARD, b. marzec 7, 1909; d. grudzieñ 13, 1999, Wiêcławice k/Krakowa.

7.              iii.    ANNA REICHARD, b. sierpieñ 7, 1910, Leżajsk; d. Leżajsk.

                 iv.    ANDRZEJ REICHARD, b. grudzieñ 7, 1912; d. 1943, Obódz koncentracyjny Oranienburg Sachssenchausen.

 

 

Generation No. 4

 

5.  ZOFIA4 REICHARD (ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG, FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born sierpieñ 22, 1907 in Leżajsk, and died luty 7, 1998 in Katowice. Pochowana-Siemianowice Śl¹skie.  She married ZYGMUNT BAUER grudzieñ 28, 1933 in Bielany, son of ANTONI BAUER and JÓZEFA HAJNOWSKAHe was born kwiecieñ 11, 1906, and died grudzieñ 31, 1958 in Katowice. Pochowany-Siemianowice Śl¹skie.

       

Child of ZOFIA REICHARD and ZYGMUNT BAUER is:

                   i.    EWA5 BAUER, b. sierpieñ 23, 1934, Kraków.

 

 

6.  KAZIMIERA4 REICHARD (ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG, FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born marzec 7, 1909, and died grudzieñ 13, 1999 in Wiêcławice k/Krakowa.  She married STANIS£AW DYAKOWSKI marzec 5, 1935 in Kościół parafialny w D¹browie Górniczej. 

       

Children of KAZIMIERA REICHARD and STANIS£AW DYAKOWSKI are:

8.                i.    BARBARA5 DYAKOWSKI.

                  ii.    WOJCIECH DYAKOWSKI.

                 iii.    STANIS£AW DYAKOWSKI.

 

 

7.  ANNA4 REICHARD (ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG, FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born sierpieñ 7, 1910 in Leżajsk, and died in Leżajsk.  She married JÓZEF MRÓZ wrzesieñ 15, 1941 in Leżajsk, son of JAN MRÓZ and JULIA JANTOÑ.  He was born grudzieñ 1, 1910, and died paŹdziernik 26, 1984 in Tuchów.

       

Children of ANNA REICHARD and JÓZEF MRÓZ are:

                   i.    MACIEJ5 MRÓZ.

9.               ii.    MARIA MRÓZ, b. marzec 21, 1942, Nisko.

                 iii.    ANDRZEJ MRÓZ, b. sierpieñ 26, 1945; d. lipiec 14, 1965.

                 iv.    JAN MRÓZ, b. kwiecieñ 14, 1948.

 

 

Generation No. 5

 

8.  BARBARA5 DYAKOWSKI (KAZIMIERA4 REICHARD, ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG, FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG)  She married FIRLEY

       

Child of BARBARA DYAKOWSKI and FIRLEY is:

                   i.    PAWE£6 FIRLEY, b. 1972.

 

 

9.  MARIA5 MRÓZ (ANNA4 REICHARD, ALEKSANDER3 REICHARD DE REICHARDSPERG, FRANCISZEK2 (XAVER, REICHARD DE REICHARDSPERG, JAKOB1 REICHARD RITTER VON REICHARDSPERG) was born marzec 21, 1942 in Nisko.  She married JERZY PIETRZAK, son of PIOTR PIETRZAK and STANIS£AWA JAROSZ.  He was born grudzieñ 21, 1943.

       

 


 

Powrót

Aktualizacja strony: 2009-01-23