Powrót


  

 

Descendants of Reichert

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

Descendants of Pra Reichert

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 REICHERT  He married (1) PRA REICHERTOWA

       

Child of PRA REICHERT and PRA REICHERTOWA is:

2.                i.    ROZALIA2 REICHERT, b. 1860; d. 1914, Leżajsk.

 

       

Children of PRA REICHERT are:

3.               ii.    SERWACY2 REICHERT.

4.              iii.    TERESA? REICHERT.

 

 

Generation No. 2

 

2.  ROZALIA2 REICHERT (PRA1) was born 1860, and died 1914 in Leżajsk.  She married ANTONI ANDRES, son of PIOTR ANDRES

       

Children of ROZALIA REICHERT and ANTONI ANDRES are:

5.                i.    JAN3 ANDRES, d. 1954.

6.               ii.    KAROLINA ANDRES.

7.              iii.    MARIA ANDRES, b. 1875, Kopki; d. Molotycz.

8.              iv.    FRANCISZEK ANDRES, b. 1877; d. kwiecieñ 29, 1949, Kuryłówka.

9.               v.    ELżBIETA ANDRES, b. 1887, ok; d. 1969, Leżajsk.

10.            vi.    KRYSTYNA ANDRES, b. luty 25, 1891, Tarnawiec (Dornbach); d. maj 1, 1972, Leżajsk.

 

 

3.  SERWACY2 REICHERT (PRA1)  He married HELENA WERTZ

       

Child of SERWACY REICHERT and HELENA WERTZ is:

11.              i.    EMANUEL3 REICHERT, b. marzec 26, 1913, Leżajsk; d. maj 25, 1994, Leżajsk.

 

 

4.  TERESA?2 REICHERT (PRA1)  She married PRA ANDRES

       

Child of TERESA? REICHERT and PRA ANDRES is:

12.              i.    ADAM3 ANDRES, b. sierpieñ 18, 1870; d. maj 13, 1936, lat 66. [pneumoniae]. Tarnawiec.

 

 

Generation No. 3

 

5.  JAN3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1) died 1954.  He married JULIA ANDRES

 

More About JAN ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

 

More About JULIA ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

       

Children of JAN ANDRES and JULIA ANDRES are:

                   i.    JAN4 ANDRES.

                  ii.    FRANCISZEK ANDRES.

                 iii.    OLGA ANDRES.

                 iv.    FELIKS ANDRES.

 

 

6.  KAROLINA3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married SERWACY REICHERT

 

More About KAROLINA ANDRES:

Occupation: Srem koło Poznania

       

Child of KAROLINA ANDRES and SERWACY REICHERT is:

                   i.    GUSTAWA4 REICHERT, m. LAKOMY.

 

More About LAKOMY:

Occupation: Srem k/ Poznania

 

 

7.  MARIA3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1875 in Kopki, and died in Molotycz.  She married GRZEGORZ WANIO.  He was born 1858 in Gnojnice, and died in Leżajsk.

       

Children of MARIA ANDRES and GRZEGORZ WANIO are:

                   i.    STEFANIA4 WANIO, m. B£ASZCZAK.

 

More About B£ASZCZAK:

Occupation: Tyczyn

 

                  ii.    FELIKS WANIO, m. MARIA DOLECKA.

                 iii.    MARIA WANIO, b. styczeñ 31, 1898, Niebyler; m. GEORG HEUCHERT, lipiec 20, 1918, Lezaysk, Lancut, Galizien, Austria; b. grudzieñ 12, 1880, Kolomea, Galizien, Austria; d. TAK.

 

 

8.  FRANCISZEK3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1877, and died kwiecieñ 29, 1949 in Kuryłówka.  He married APOLONIA TIMLER.  She was born 1897, and died 1961 in Tarnawiec.

       

Children of FRANCISZEK ANDRES and APOLONIA TIMLER are:

13.              i.    MARIA4 ANDRES.

                  ii.    MATYLDA ANDRES, d. maj 18, 1983, Zginêła tragicznie w Wierzawicach. Zabił j¹ samochód..

14.            iii.    PIOTR ANDRES, d. 1981, Wiedeñ.

                 iv.    JÓZEF ANDRES1, d. czerwiec 19, 1986, Niepokalanów.

 

More About JÓZEF ANDRES:

Occupation: Był w zakonie w Niepokalanowie

 

15.             v.    JAN ANDRES.

16.            vi.    DANUTA ANDRES.

17.           vii.    JANINA ANDRES, b. 1909; d. 1986.

18.          viii.    GENOWEFA ANDRES, b. styczeñ 1, 1915; d. sierpieñ 3, 2008, Leżajsk. Pogrzeb 5 Aug 2008.

19.             ix.    WANDA ANDRES, b. 1920; d. 1999.

20.              x.    HENRYK ANDRES, b. styczeñ 14, 1923; d. styczeñ 12, 1983, Kuryłówka.

21.             xi.    PAULINA ANDRES, b. 1926; d. 1998.

 

 

9.  ELżBIETA3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1887 in ok, and died 1969 in Leżajsk.  She married JAKUB RÊKAS

 

More About JAKUB RÊKAS:

Occupation: Leżajsk

       

Children of ELżBIETA ANDRES and JAKUB RÊKAS are:

                   i.    MARIAN4 RÊKAS.

 

More About MARIAN RÊKAS:

Occupation: Kanada

 

                  ii.    WILHELMINA RÊKAS, b. listopad 8, 1912; d. grudzieñ 24, 1935, Leżajsk.

 

 

10.  KRYSTYNA3 ANDRES (ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born luty 25, 1891 in Tarnawiec (Dornbach), and died maj 1, 1972 in Leżajsk.  She married JAN SZELIGA 1919 in Kuryłówka, son of BRONIS£AW SZELIGA and KATARZYNA STOPARKIEWICZ.  He was born 1876 in Leżajsk, and died 1943 in Leżajsk.

 

More About JAN SZELIGA:

Occupation: radny w Leżajsku, działacz Zwi¹zków Zawodowych. w I WW - w armii austriackiej, trudnił siê wyrobem

       

Children of KRYSTYNA ANDRES and JAN SZELIGA are:

22.              i.    ANNA ANDA4 SZELIGA.

23.             ii.    ROZALIA RÓZIA SZELIGA, b. 1922; d. 1983, Leżajsk.

24.            iii.    WOJCIECH SZELIGA, b. 1927, Leżajsk.

 

 

11.  EMANUEL3 REICHERT (SERWACY2, PRA1) was born marzec 26, 1913 in Leżajsk, and died maj 25, 1994 in Leżajsk.  He married ROZALIA RÓZIA SZELIGA, daughter of JAN SZELIGA and KRYSTYNA ANDRES.  She was born 1922, and died 1983 in Leżajsk.

       

Children of EMANUEL REICHERT and ROZALIA SZELIGA are:

                   i.    HELENA4 REICHERT, m. EDWARD CHMIEL.

 

More About HELENA REICHERT:

Occupation: Leżajsk, obecnie USA

 

More About EDWARD CHMIEL:

Occupation: Leżajsk, obecnie USA

 

25.             ii.    MARIA REICHERT.

26.            iii.    KRYSTYNA REICHERT.

 

 

12.  ADAM3 ANDRES (TERESA?2 REICHERT, PRA1) was born sierpieñ 18, 1870, and died maj 13, 1936 in lat 66. [pneumoniae]. Tarnawiec.  He married (1) ANTONINA MILLI, son of JAN MILLI and MA£GORZATA ANDRES.  He was born 1872 in ok, and died 1936 in lat 64 [astma] zm. 24 ? miesi¹ca 1936.  He married (2) ANTONINA MILLI, son of JAN MILLI and MA£GORZATA ANDRES.  He was born 1872 in ok, and died 1936 in lat 64 [astma] zm. 24 ? miesi¹ca 1936.

       

Children of ADAM ANDRES and ANTONINA MILLI are:

27.              i.    KAROLINA4 ANDRES.

28.             ii.    ELżBIETA ANDRES, b. wrzesieñ 16, 1901.

 

 

Generation No. 4

 

13.  MARIA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married FRANCISZEK MASTY£O, son of PRA MASTY£A.  He was born 1913, and died 1983.

 

More About FRANCISZEK MASTY£O:

Occupation: Biszcza. Organista

       

Children of MARIA ANDRES and FRANCISZEK MASTY£O are:

29.              i.    JANUSZ5 MASTY£O.

30.             ii.    KONRAD MASTY£O.

 

 

14.  PIOTR4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) died 1981 in Wiedeñ.  He married MARIANNA ANDRES.  She was born in Czechy.

 

More About PIOTR ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

 

More About MARIANNA ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

       

Children of PIOTR ANDRES and MARIANNA ANDRES are:

31.              i.    HANS5 ANDRES.

                  ii.    EWA ANDRES.

 

More About EWA ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

 

 

15.  JAN4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married WERONIKA ÆWIK£A, daughter of ANDRZEJ ÆWIK£A

 

More About JAN ANDRES:

Occupation: Kuryłówka

       

Children of JAN ANDRES and WERONIKA ÆWIK£A are:

32.              i.    GRAżYNA5 ANDRES.

33.             ii.    FRANCISZEK ANDRES.

34.            iii.    STANIS£AW ANDRES.

35.            iv.    BARBARA ANDRES.

 

 

16.  DANUTA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married CZES£AW PRZYTU£A

 

More About CZES£AW PRZYTU£A:

Occupation: Biszcza

       

Child of DANUTA ANDRES and CZES£AW PRZYTU£A is:

36.              i.    ADAM5 PRZYTU£A.

 

 

17.  JANINA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1909, and died 1986.  She married (1) FRANCISZEK DUBAS2.  He died kwiecieñ 23, 1989 in Tryñcza.  She married (2) EMIL BOGUSZ3

 

More About JANINA ANDRES:

Occupation: Głogowiec n. Sanem

 

More About FRANCISZEK DUBAS:

Occupation: Głogowiec

 

More About EMIL BOGUSZ:

Occupation: Głogowiec n. Sanem

       

Children of JANINA ANDRES and EMIL BOGUSZ are:

37.              i.    HALINA5 BOGUSZ.

                  ii.    JAROMIR BOGUSZ.

                 iii.    MARIA BOGUSZ.

38.            iv.    W£ADYS£AW BOGUSZ, b. 1944; d. 1981.

 

 

18.  GENOWEFA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born styczeñ 1, 1915, and died sierpieñ 3, 2008 in Leżajsk. Pogrzeb 5 Aug 2008.  She married WALENTY BUCIOR, son of £UKASZ BUCIOR and HELENA BUCIOROWA.  He was born luty 12, 1911, and died sierpieñ 21, 1998.

 

More About GENOWEFA ANDRES:

Occupation: Kuryłówka; Leżajsk

 

More About WALENTY BUCIOR:

Occupation: Miał knajpê "Zacisze" na Podklasztorem

       

Children of GENOWEFA ANDRES and WALENTY BUCIOR are:

39.              i.    ZOFIA5 BUCIOR, b. 1943.

40.             ii.    KAZIMIERA BUCIOR, b. 1947.

41.            iii.    URSZULA BUCIOR, b. 1950.

 

 

19.  WANDA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1920, and died 1999.  She married EUGENIUSZ DOMINIK JOSSE, son of JAN JOSSE and JÓZEFA SIKORA.  He was born czerwiec 3, 1910, and died kwiecieñ 13, 1969 in Kuryłówka.

 

More About WANDA ANDRES:

Occupation: Kuryłówka

 

More About EUGENIUSZ DOMINIK JOSSE:

Occupation: Kuryłówka 78

       

Children of WANDA ANDRES and EUGENIUSZ JOSSE are:

                   i.    ADAM5 JOSSE, d. maj 2003.

42.             ii.    IRENA JOSSE.

                 iii.    EDWARD JOSSE.

 

More About EDWARD JOSSE:

Occupation: Kuryłówka

 

 

20.  HENRYK4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born styczeñ 14, 1923, and died styczeñ 12, 1983 in Kuryłówka.  He married MARIA ŒLANDA

 

More About HENRYK ANDRES:

Occupation: Kuryłówka

 

More About MARIA ŒLANDA:

Occupation: Tarnawiec

       

Children of HENRYK ANDRES and MARIA ŒLANDA are:

43.              i.    CECYLIA5 ANDRES.

44.             ii.    DANUTA ANDRES.

                 iii.    W£ADYS£AW ANDRES.

                 iv.    STANIS£AWA ANDRES, m. TADEUSZ B¥K.

 

More About TADEUSZ B¥K:

Occupation: Sarzyna

 

                  v.    ADAM ANDRES.

 

More About ADAM ANDRES:

Occupation: Tarnawiec

 

 

21.  PAULINA4 ANDRES (FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1926, and died 1998.  She married ANDRZEJ CZARNOTA.  He died 1982.

 

More About PAULINA ANDRES:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

       

Children of PAULINA ANDRES and ANDRZEJ CZARNOTA are:

                   i.    STANIS£AWA5 CZARNOTA, m. STANIS£AW SZRAMA.

45.             ii.    MARIA CZARNOTA.

46.            iii.    WOJCIECH CZARNOTA.

47.            iv.    ANNA CZARNOTA.

 

 

22.  ANNA ANDA4 SZELIGA (KRYSTYNA3 ANDRES, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married JULIAN BARTUŒ.  He was born 1922, and died 1962.

 

More About ANNA ANDA SZELIGA:

Occupation: partyzant AK, wiêziona w okresie stalinowskim

 

More About JULIAN BARTUŒ:

Occupation: oficer AK

       

Children of ANNA SZELIGA and JULIAN BARTUΠare:

                   i.    TERESA5 BARTUŒ, m. WIÊCEK.

 

More About TERESA BARTUŒ:

Occupation: bibliotekarka

 

                  ii.    DANUTA BARTUŒ, m. PRZYTOCKI.

                 iii.    BOżENA BARTUŒ, m. W£ADYS£AW P.

 

More About W£ADYS£AW P:

Occupation: Dyrektor Gimnazjum w Leżajsku. mgr inż.

 

 

23.  ROZALIA RÓZIA4 SZELIGA (KRYSTYNA3 ANDRES, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1922, and died 1983 in Leżajsk.  She married EMANUEL REICHERT, son of SERWACY REICHERT and HELENA WERTZ.  He was born marzec 26, 1913 in Leżajsk, and died maj 25, 1994 in Leżajsk.

       

Children are listed above under (11) Emanuel Reichert.

 

24.  WOJCIECH4 SZELIGA (KRYSTYNA3 ANDRES, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1927 in Leżajsk.

 

More About WOJCIECH SZELIGA:

Occupation: Kraków

       

Child of WOJCIECH SZELIGA is:

                   i.    HALINA5 SZELIGA, m. JERZY ANDRZEJ CYMANOW.

 

 

25.  MARIA4 REICHERT (EMANUEL3, SERWACY2, PRA1)  She married JAN KOCZOCIK

       

Child of MARIA REICHERT and JAN KOCZOCIK is:

                   i.    PAULINA5 KOCZOCIK.

 

 

26.  KRYSTYNA4 REICHERT (EMANUEL3, SERWACY2, PRA1)  She married DANIELKIEWICZ

       

Child of KRYSTYNA REICHERT and DANIELKIEWICZ is:

                   i.    S£AWEK5 DANIELKIEWICZ.

 

 

27.  KAROLINA4 ANDRES (ADAM3, TERESA?2 REICHERT, PRA1)  She married JÓZEF PAUL

       

Children of KAROLINA ANDRES and JÓZEF PAUL are:

                   i.    URSZULA5 PAUL.

                  ii.    W£ADEK PAUL4, m. (1) SARZYÑSKA; m. (2) SARZYÑSKA.

 

 

28.  ELżBIETA4 ANDRES (ADAM3, TERESA?2 REICHERT, PRA1) was born wrzesieñ 16, 1901.  She married JÓZEF CZERNIECKI wrzesieñ 4, 1923, son of KAZIMIERZ CZERNIECKI and MARIA GÓRNYHe was born lipiec 3, 1901.

       

Children of ELżBIETA ANDRES and JÓZEF CZERNIECKI are:

                   i.    MARIA5 CZERNIECKA, b. 29 marca; d. kwiecieñ 5, 1926, Kuryłówka.

                  ii.    JAN W£ADYS£AW CZERNIECKI5, b. maj 1, 1924; d. grudzieñ 25, 1924.

 

 

Generation No. 5

 

29.  JANUSZ5 MASTY£O (MARIA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married TERESA MASTY£O

 

More About JANUSZ MASTY£O:

Occupation: Stalowa Wola

 

More About TERESA MASTY£O:

Occupation: STalowa Wola

       

Child of JANUSZ MASTY£O and TERESA MASTY£O is:

48.              i.    EWA6 MASTY£O.

 

 

30.  KONRAD5 MASTY£O (MARIA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)6He married (1) MARTA MASTY£O

       

Children of KONRAD MASTY£O and MARTA MASTY£O are:

                   i.    RÓżA6 MASTY£O.

 

More About RÓżA MASTY£O:

Occupation: Kraków

 

                  ii.    MIKO£AJ MASTY£O.

 

More About MIKO£AJ MASTY£O:

Occupation: Kraków

 

       

Child of KONRAD MASTY£O is:

                 iii.    PAULINA6 MASTY£O.

 

 

31.  HANS5 ANDRES (PIOTR4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married Z ANDRES

       

Child of HANS ANDRES and Z ANDRES is:

                   i.    CHRISTIAN6 ANDRES.

 

More About CHRISTIAN ANDRES:

Occupation: Wiedeñ

 

 

32.  GRAżYNA5 ANDRES (JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married ANTONI KOTULA

       

Children of GRAżYNA ANDRES and ANTONI KOTULA are:

49.              i.    DARIUSZ6 KOTULA.

50.             ii.    WOJCIECH KOTULA.

51.            iii.    ALEKSANDER KOTULA.

 

 

33.  FRANCISZEK5 ANDRES (JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married JANINA PATENKO

 

More About FRANCISZEK ANDRES:

Occupation: Leżajsk; Dêbno

 

More About JANINA PATENKO:

Occupation: Leżajsk

       

Children of FRANCISZEK ANDRES and JANINA PATENKO are:

52.              i.    MARTA6 ANDRES.

                  ii.    KRYSTIAN ANDRES, m. KATARZYNA DR¥żEK.

 

 

34.  STANIS£AW5 ANDRES (JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married HALINA WILKOS

 

More About STANIS£AW ANDRES:

Occupation: Leżajsk

       

Children of STANIS£AW ANDRES and HALINA WILKOS are:

                   i.    MAGDA6 ANDRES.

 

More About MAGDA ANDRES:

Occupation: Leżajsk

 

53.             ii.    MARZENA ANDRES-POTOCZNY.

                 iii.    KAMIL ANDRES.

                 iv.    KLAUDIA ANDRES.

 

More About KLAUDIA ANDRES:

Occupation: Leżajsk

 

 

35.  BARBARA5 ANDRES (JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married ZBIGNIEW PIETRYCHA

 

More About ZBIGNIEW PIETRYCHA:

Occupation: Tarnawiec

       

Children of BARBARA ANDRES and ZBIGNIEW PIETRYCHA are:

                   i.    BARTOSZ6 PIETRYCHA.

                  ii.    ALEKSANDRA PIETRYCHA.

 

 

36.  ADAM5 PRZYTU£A (DANUTA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married IRENA JAWORSKA

 

More About IRENA JAWORSKA:

Occupation: Biszcza

       

Children of ADAM PRZYTU£A and IRENA JAWORSKA are:

                   i.    £UKASZ6 PRZYTU£A.

54.             ii.    PAWE£ PRZYTU£A.

                 iii.    DAWID PRZYTU£A.

 

 

37.  HALINA5 BOGUSZ (JANINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married HENRYK LECHOWICZ

 

More About HENRYK LECHOWICZ:

Occupation: Nowa Sarzyna

       

Child of HALINA BOGUSZ and HENRYK LECHOWICZ is:

55.              i.    JOANNA6 LECHOWICZ.

 

 

38.  W£ADYS£AW5 BOGUSZ (JANINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1944, and died 1981.  He married JOANNA BOGUSZ

       

Children of W£ADYS£AW BOGUSZ and JOANNA BOGUSZ are:

                   i.    ALEKSANDER6 BOGUSZ.

56.             ii.    CEZARY BOGUSZ.

 

 

39.  ZOFIA5 BUCIOR (GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1943.  She married EDWARD SWIECA.  He died marzec 9, 1991.

 

More About ZOFIA BUCIOR:

Occupation: Mysłowice; Piekary Sl¹skie

       

Children of ZOFIA BUCIOR and EDWARD SWIECA are:

57.              i.    ARTUR6 ANDRES, b. 1967.

58.             ii.    KATARZYNA SWIECA, b. 1972.

 

 

40.  KAZIMIERA5 BUCIOR (GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1947.  She married S£YSZ

 

More About KAZIMIERA BUCIOR:

Occupation: Leżajsk

       

Child of KAZIMIERA BUCIOR and S£YSZ is:

59.              i.    DARIUSZ6 S£YSZ, b. 1969.

 

 

41.  URSZULA5 BUCIOR (GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1950.  She married JANUSZ MIELNIK.  He was born 1947.

 

More About JANUSZ MIELNIK:

Occupation: Nowa Sarzyna

       

Children of URSZULA BUCIOR and JANUSZ MIELNIK are:

                   i.    MA£GORZATA6 MIELNIK.

 

More About MA£GORZATA MIELNIK:

Occupation: Holandia

 

60.             ii.    RAFA£ MIELNIK, b. 1971.

                 iii.    ARKADIUSZ MIELNIK, b. 1980.

 

 

42.  IRENA5 JOSSE (WANDA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married JAN KRZEMIÑSKI

 

More About JAN KRZEMIÑSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Children of IRENA JOSSE and JAN KRZEMIÑSKI are:

61.              i.    EUGENIUSZ6 KRZEMIÑSKI.

62.             ii.    MA£GORZATA KRZEMIÑSKA.

                 iii.    PIOTR KRZEMIÑSKI.

                 iv.    WIOLETTA KRZEMIÑSKA.

 

 

43.  CECYLIA5 ANDRES (HENRYK4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married HENRYK PAUL

 

More About HENRYK PAUL:

Occupation: Kuryłówka

       

Children of CECYLIA ANDRES and HENRYK PAUL are:

                   i.    ANNA6 PAUL.

                  ii.    MARIA PAUL.

 

 

44.  DANUTA5 ANDRES (HENRYK4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married STANIS£AW BORKOWSKI

       

Child of DANUTA ANDRES and STANIS£AW BORKOWSKI is:

                   i.    AGATA6 BORKOWSKA.

 

More About AGATA BORKOWSKA:

Occupation: Leżajsk

 

 

45.  MARIA5 CZARNOTA (PAULINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married ZYGMUNT KUZNIAK

 

More About MARIA CZARNOTA:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

More About ZYGMUNT KUZNIAK:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

       

Children of MARIA CZARNOTA and ZYGMUNT KUZNIAK are:

                   i.    KAROLINA6 KUZNIAK.

 

More About KAROLINA KUZNIAK:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

                  ii.    BARTOSZ KUZNIAK.

 

More About BARTOSZ KUZNIAK:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

                 iii.    MARCIN KUZNIAK.

 

More About MARCIN KUZNIAK:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

 

46.  WOJCIECH5 CZARNOTA (PAULINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married URSZULA CZARNOTA

 

More About WOJCIECH CZARNOTA:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

More About URSZULA CZARNOTA:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

       

Children of WOJCIECH CZARNOTA and URSZULA CZARNOTA are:

                   i.    ANDRZEJ6 CZARNOTA.

 

More About ANDRZEJ CZARNOTA:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

                  ii.    ALICJA CZARNOTA.

 

More About ALICJA CZARNOTA:

Occupation: w Boduszewie k/ Poznania

 

 

47.  ANNA5 CZARNOTA (PAULINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married MARIAN NOGAJ

 

More About ANNA CZARNOTA:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

More About MARIAN NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

       

Children of ANNA CZARNOTA and MARIAN NOGAJ are:

                   i.    TOMASZ6 NOGAJ.

 

More About TOMASZ NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

                  ii.    PIOTR NOGAJ.

 

More About PIOTR NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

                 iii.    ALEKSANDRA NOGAJ.

 

More About ALEKSANDRA NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

                 iv.    DOROTA NOGAJ.

 

More About DOROTA NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

                  v.    DOMINIKA NOGAJ.

 

More About DOMINIKA NOGAJ:

Occupation: w Trojanowie k/ Poznania

 

 

Generation No. 6

 

48.  EWA6 MASTY£O (JANUSZ5, MARIA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married (1) CURY£O.    She married (2) ZIELIÑSKI

 

More About ZIELIÑSKI:

Occupation: Kanada

       

Child of EWA MASTY£O and CURY£O is:

                   i.    KATARZYNA7 CURY£O.

 

 

49.  DARIUSZ6 KOTULA (GRAżYNA5 ANDRES, JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married BEATA KOTULA

       

Child of DARIUSZ KOTULA and BEATA KOTULA is:

                   i.    PATRYK7 KOTULA.

 

 

50.  WOJCIECH6 KOTULA (GRAżYNA5 ANDRES, JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married AGNIESZKA KOTULA

       

Child of WOJCIECH KOTULA and AGNIESZKA KOTULA is:

                   i.    JAKUB7 KOTULA.

 

 

51.  ALEKSANDER6 KOTULA (GRAżYNA5 ANDRES, JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married AGNIESZKA ÆWIK£A, daughter of JÓZEF ÆWIK£A

       

Child of ALEKSANDER KOTULA and AGNIESZKA ÆWIK£A is:

                   i.    WIKTORIA7 KOTULA.

 

 

52.  MARTA6 ANDRES (FRANCISZEK5, JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married MIROS£AW MACH

 

More About MARTA ANDRES:

Occupation: Dêbno

 

More About MIROS£AW MACH:

Occupation: Dêbno

       

Child of MARTA ANDRES and MIROS£AW MACH is:

                   i.    MATEUSZ7 MACH.

 

 

53.  MARZENA6 ANDRES-POTOCZNY (STANIS£AW5 ANDRES, JAN4, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married GRZEGORZ POTOCZNY

 

More About MARZENA ANDRES-POTOCZNY:

Occupation: Leżajsk

       

Child of MARZENA ANDRES-POTOCZNY and GRZEGORZ POTOCZNY is:

                   i.    ZUZANNA7 POTOCZNY.

 

 

54.  PAWE£6 PRZYTU£A (ADAM5, DANUTA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married JOANNA PRZYTU£A

       

Child of PAWE£ PRZYTU£A and JOANNA PRZYTU£A is:

                   i.    NINA7 PRZYTU£A.

 

 

55.  JOANNA6 LECHOWICZ (HALINA5 BOGUSZ, JANINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married ANDRZEJ PAWLIKOWSKI

       

Children of JOANNA LECHOWICZ and ANDRZEJ PAWLIKOWSKI are:

                   i.    ARTUR7 PAWLIKOWSKI.

                  ii.    ANNA PAWLIKOWSKA.

 

 

56.  CEZARY6 BOGUSZ (W£ADYS£AW5, JANINA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married ELżBIETA BOGUSZ

       

Children of CEZARY BOGUSZ and ELżBIETA BOGUSZ are:

                   i.    RADOS£AW7 BOGUSZ.

                  ii.    OLIWIA BOGUSZ.

 

More About OLIWIA BOGUSZ:

Occupation: Rzeszów

 

 

57.  ARTUR6 ANDRES (ZOFIA5 BUCIOR, GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)7 was born 1967.  He married MONIKA ANDRES

 

More About ARTUR ANDRES:

Occupation: Katowice

 

More About MONIKA ANDRES:

Occupation: Katowice

       

Child of ARTUR ANDRES and MONIKA ANDRES is:

                   i.    MARTA7 ANDRES.

 

More About MARTA ANDRES:

Occupation: Katowice, obecnie Anglia

 

 

58.  KATARZYNA6 SWIECA (ZOFIA5 BUCIOR, GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1972.  She married JACEK CZUPRYNA.  He was born 1972.

 

More About KATARZYNA SWIECA:

Occupation: Piekary Sl¹skie

 

More About JACEK CZUPRYNA:

Occupation: Piekary Sl¹skie

       

Children of KATARZYNA SWIECA and JACEK CZUPRYNA are:

                   i.    ARNOLD7 CZUPRYNA.

                  ii.    MAGDALENA CZUPRYNA.

 

 

59.  DARIUSZ6 S£YSZ (KAZIMIERA5 BUCIOR, GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1969.  He married EWA KAPELSKA-S£YSZ

       

Children of DARIUSZ S£YSZ and EWA KAPELSKA-S£YSZ are:

                   i.    MATEUSZ7 S£YSZ.

                  ii.    OSKAR S£YSZ.

 

 

60.  RAFA£6 MIELNIK (URSZULA5 BUCIOR, GENOWEFA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1) was born 1971.  He married AGNIESZKA MIELNIK

 

More About RAFA£ MIELNIK:

Occupation: Leżajsk

       

Children of RAFA£ MIELNIK and AGNIESZKA MIELNIK are:

                   i.    MAGDA7 MIELNIK.

                  ii.    MARCIN MIELNIK.

 

 

61.  EUGENIUSZ6 KRZEMIÑSKI (IRENA5 JOSSE, WANDA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  He married BEATA KRZEMIÑSKI

       

Children of EUGENIUSZ KRZEMIÑSKI and BEATA KRZEMIÑSKI are:

                   i.    PAWE£7 KRZEMIÑSKI.

 

More About PAWE£ KRZEMIÑSKI:

Occupation: Kuryłówka

 

                  ii.    KAROLINA KRZEMIÑSKA.

 

More About KAROLINA KRZEMIÑSKA:

Occupation: Kuryłówka

 

 

62.  MA£GORZATA6 KRZEMIÑSKA (IRENA5 JOSSE, WANDA4 ANDRES, FRANCISZEK3, ROZALIA2 REICHERT, PRA1)  She married KRZYSZTOF ÆWIK£A

       

Children of MA£GORZATA KRZEMIÑSKA and KRZYSZTOF ÆWIK£A are:

                   i.    JAKUB7 ÆWIK£A.

                  ii.    KAMIL ÆWIK£A.

                 iii.    ZUZANNA CWIK£A.

 

 

 

Endnotes

 

1.  Przybrał imiê Sebastian

2.  II v. Janiny

3.  I v. Janiny

4.  fotograf

5.  chrzestni: Ludwik Fus, Agn Gniatek

6.  Pianista, akompaniator w Piwnicy Pod Baranami w Krakowie.

7.  Zmienił nazwisko rodowe na Andres

 

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-03-20

Aktualizacja strony: 2008-08-24