Powrót


  

 

Descendants of Pra Schõsser

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 SCHÕSSER

       

Children of PRA SCHÕSSER are:

2.                i.    MA£GORZATA2 SCHÕSSER, d. lat 37.

                  ii.    JÓZEF SCHÕSSER, d. czerwiec 19, 1904, lat 39. Tuberculosis pulmonum; m. ANNA KUC.

 

More About JÓZEF SCHÕSSER:

Occupation: Kuryłówka 241

 

 

Generation No. 2

 

2.  MA£GORZATA2 SCHÕSSER (PRA1) died in lat 37.  She married ADAM MILLI, son of PRA MILLI

 

More About MA£GORZATA SCHÕSSER:

Occupation: Kuryłówka 56

       

Children of MA£GORZATA SCHÕSSER and ADAM MILLI are:

3.                i.    MARIANNA3 MILLI, b. listopad 17, 1867; d. kwiecieñ 27, 1944, Kuryłówka.

4.               ii.    KATARZYNA MILLI, b. 1870; d. luty 17, 1944, Kuryłówka.

                 iii.    MA£GORZATA MILLI, b. 1873; d. USA; m. CZERWONKA; d. USA.

 

More About CZERWONKA:

Occupation: USA

 

 

Generation No. 3

 

3.  MARIANNA3 MILLI (MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born listopad 17, 1867, and died kwiecieñ 27, 1944 in Kuryłówka.  She married (1) JAN HORST, son of JAN HORST.    She married (2) JÓZEF FELDMAN 1883, son of ADAM FELDMAN and MARIA ANDRESHe died styczeñ 8, 1910 in Zmarł w wieku 45 lat na gruŹlicê..

 

More About MARIANNA MILLI:

Occupation: Kuryłówka 235

 

More About JÓZEF FELDMAN:

Occupation: Kuryłówka 235.

       

Children of MARIANNA MILLI and JÓZEF FELDMAN are:

                   i.    ANNA4 FELDMAN, d. 1894, lat 1 i 1/2 [angina].

 

More About ANNA FELDMAN:

Occupation: Kuryłówka 235

 

                  ii.    JAN FELDMAN1, d. Zmarł 22 lipca 1902? roku na szkarlatynê w wieku 4, 5 lat..

 

More About JAN FELDMAN:

Occupation: Kuryłówka 235

 

                 iii.    EL¯BIETA WERONIKA FELDMAN2, d. czerwiec 17, 1906, 11 miesiêcy. Morbilli..

 

More About EL¯BIETA WERONIKA FELDMAN:

Occupation: Kuryłówka 235

 

                 iv.    MICHA£ FELDMAN, b. 1890, Kurylowka; d. USA.

5.               v.    JULIAN FELDMAN, b. luty 6, 1900, Kuryłówka; d. grudzieñ 23, 1984, Kuryłówka.

                 vi.    ADAM FRANCISZEK FELDMAN, b. czerwiec 18, 1902; d. kwiecieñ 10, 1918, Zmarł w wieku 17 lat. [Phtisis]..

 

More About ADAM FRANCISZEK FELDMAN:

Occupation: Kuryłówka 235

 

 

4.  KATARZYNA3 MILLI (MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born 1870, and died luty 17, 1944 in Kuryłówka.  She married MICHA£ HORST.  He died maj 30, 1914 in lat 51 [Vhtisis].

 

More About KATARZYNA MILLI:

Occupation: Kuryłówka 56

       

Children of KATARZYNA MILLI and MICHA£ HORST are:

6.                i.    JULIAN4 HORST.

7.               ii.    ANTONINA HORST, b. Kurylowka, Polska.; d. 93 lata przeżyła, pochowana w Hartford.

                 iii.    FREDEK HORST, d. Hartford.

8.              iv.    W£ADYS£AW HORST, b. Kurylowka; d. Hartford.

                  v.    JULIA HORST, d. czerwiec 9, 1902, Zmarła na szkarlatynê 11 lipca w wieku 2 lat lub 3, 5 lat.

 

More About JULIA HORST:

Occupation: Kuryłówka 56

 

                 vi.    ANNA HORST.

                vii.    JAN HORST, b. luty 9, 1892; d. wrzesieñ 16, 1913, Kuryłówka . lat 21 [phtisis].

 

More About JAN HORST:

Occupation: Kuryłówka 56

 

9.            viii.    MARIA HORST, b. marzec 30, 1907, Kuryłówka; d. paŹdziernik 20, 1992, Kuryłówka.

                  ix.    DOLEK HORST, b. wrzesieñ 15, 1912; d. listopad 10, 1928, Hartford [suchoty].

 

More About DOLEK HORST:

Occupation: Kutyłówka 56

 

 

Generation No. 4

 

5.  JULIAN4 FELDMAN (MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born luty 6, 1900 in Kuryłówka, and died grudzieñ 23, 1984 in Kuryłówka.  He married FRANCISZKA MARIA ĆWIK£A 1923, daughter of MICHA£ ĆWIK£A and ZOFIA KAPRAL.  She was born paŹdziernik 4, 1900 in Kuryłówka, and died listopad 21, 1988 in Kuryłówka.

       

Children of JULIAN FELDMAN and FRANCISZKA ĆWIK£A are:

10.              i.    JANINA5 FELDMAN, b. maj 10, 1924, Kurylowka.

11.             ii.    MARIA FELDMAN, b. paŹdziernik 24, 1928, Kuryłówka.

 

 

6.  JULIAN4 HORST (KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1)  He married KATARZYNA HARTLEB

       

Child of JULIAN HORST and KATARZYNA HARTLEB is:

12.              i.    MARIA5 HARTLEB.

 

 

7.  ANTONINA4 HORST (KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born in Kurylowka, Polska., and died in 93 lata przeżyła, pochowana w Hartford.  She married BANAS.  He died in Hartford.

       

Children of ANTONINA HORST and BANAS are:

                   i.    KATARZYNA5 BANAS, m. SKIBA.

13.             ii.    WANDA BANAS, b. Hatrford; d. lipiec 7, 2002, Hartford.

                 iii.    FREDEK BANAS, d. Hartford. Bezdzietny.

                 iv.    TADEUSZ BANAS, b. Hartford; d. Hartford. Zgin¹ł tragicznie.

 

 

8.  W£ADYS£AW4 HORST (KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born in Kurylowka, and died in Hartford.

       

Children of W£ADYS£AW HORST are:

                   i.    STEFANIA5 HORST, b. Hartford; d. Hartford. Zmarła na gruzlicê.

                  ii.    STANISLAW HORST, b. Hartfotd.

 

 

9.  MARIA4 HORST (KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born marzec 30, 1907 in Kuryłówka, and died paŹdziernik 20, 1992 in Kuryłówka.  She married JÓZEF MARUSZAK.  He was born marzec 17, 1906 in Jelna, and died maj 14, 1962 in Kuryłówka.

       

Children of MARIA HORST and JÓZEF MARUSZAK are:

14.              i.    JANINA5 MARUSZAK, b. paŹdziernik 4, 1931, Kuryłówka.

                  ii.    GENOWEFA MARUSZAK, b. kwiecieñ 3, 1934, Kuryłówka; d. wrzesieñ 20, 1999; m. FRANCISZEK SKIBA; b. grudzieñ 12, 1933, Kuryłówka; d. grudzieñ 17, 1989.

15.            iii.    EDWARD MARUSZAK, b. 1942.

 

 

Generation No. 5

 

10.  JANINA5 FELDMAN (JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born maj 10, 1924 in Kurylowka.  She married ANTONI STANKIEWICZ paŹdziernik 15, 1949 in Kuryłówka, son of JAN STANKIEWICZ and ROZALIA PILISZKO.  He was born kwiecieñ 17, 1924 in Kulików.

       

Children of JANINA FELDMAN and ANTONI STANKIEWICZ are:

16.              i.    URSZULA MARIA6 STANKIEWICZ, b. grudzieñ 18, 1950, Rzeszów.

17.             ii.    IRENA ANTONINA STANKIEWICZ, b. czerwiec 8, 1952, Leżajsk.

18.            iii.    ANNA DANUTA STANKIEWICZ, b. luty 24, 1954, Leżajsk.

19.            iv.    JADWIGA STANKIEWICZ, b. lipiec 31, 1958, Leżajsk.

 

 

11.  MARIA5 FELDMAN (JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born paŹdziernik 24, 1928 in Kuryłówka.  She married CZES£AW SZAMIK, son of ALEKSANDER SZAMIK and KATARZYNA KRUPAHe was born maj 29, 1933 in Tarnogród, and died czerwiec 11, 1981 in Leżajsk.

       

Children of MARIA FELDMAN and CZES£AW SZAMIK are:

20.              i.    LES£AW6 SZAMIK, b. marzec 9, 1963, Nowa Sarzyna.

21.             ii.    LUCYNA MARIA SZAMIK, b. maj 20, 1971, Kraków.

 

 

12.  MARIA5 HARTLEB (JULIAN4 HORST, KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1)  She married JAN DZIÊDZIK

       

Children of MARIA HARTLEB and JAN DZIÊDZIK are:

                   i.    TERESA6 DZIÊDZIK.

                  ii.    JAN DZIÊDZIK.

                 iii.    STANIS£AW DZIÊDZIK.

 

 

13.  WANDA5 BANAS (ANTONINA4 HORST, KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born in Hatrford, and died lipiec 7, 2002 in Hartford.  She married LITKE.  He died in Hartford.

       

Children of WANDA BANAS and LITKE are:

                   i.    THEODORE-TEDDY6 LITKE.

 

More About THEODORE-TEDDY LITKE:

Occupation: near Hartford

 

                  ii.    LOUISE LITKE, b. 1954, Hartford, USA.

 

 

14.  JANINA5 MARUSZAK (MARIA4 HORST, KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born paŹdziernik 4, 1931 in Kuryłówka.  She married STANIS£AW SZAJNAR.  He was born listopad 15, 1927 in Krzemienica, and died grudzieñ 28, 1987 in £ancut.

 

More About JANINA MARUSZAK:

Occupation: £añcut

       

Children of JANINA MARUSZAK and STANIS£AW SZAJNAR are:

                   i.    P6 SZAJNAR.

22.             ii.    ANTONI SZAJNAR, b. czerwiec 11, 1957, Rzeszów.

 

 

15.  EDWARD5 MARUSZAK (MARIA4 HORST, KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born 1942.  He married GENOWEFA CZAJKA

       

Children of EDWARD MARUSZAK and GENOWEFA CZAJKA are:

                   i.    ANDRZEJ6 MARUSZAK.

                  ii.    ZDZIS£AW MARUSZAK.

                 iii.    GRZEGORZ MARUSZAK.

                 iv.    EWA MARUSZAK.

 

 

Generation No. 6

 

16.  URSZULA MARIA6 STANKIEWICZ (JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born grudzieñ 18, 1950 in Rzeszów.  She married STEFAN SOBIESZCZAÑSKI luty 1, 1975 in Leżajsk, son of RYSZARD SOBIESZCZAÑSKI and EMILIA GOZDZ.  He was born 1951.

 

More About STEFAN SOBIESZCZAÑSKI:

Occupation: Lesko

       

Children of URSZULA STANKIEWICZ and STEFAN SOBIESZCZAÑSKI are:

23.              i.    KATARZYNA7 SOBIESZCZAÑSKA, b. czerwiec 22, 1975, Rzeszów.

24.             ii.    MA£GORZATA SOBIESZCZAÑSKA, b. grudzieñ 18, 1979, Sanok.

                 iii.    MARCIN SOBIESZCZAÑSKI, b. sierpieñ 21, 1985, Lesko.

 

 

17.  IRENA ANTONINA6 STANKIEWICZ (JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born czerwiec 8, 1952 in Leżajsk.  She married JANUSZ KOSTRZEWA, son of W£ADYS£AW KOSTRZEWA and LEOKADIA SZEWCZYKHe was born paŹdziernik 16, 1952 in Bychawa.

 

More About IRENA ANTONINA STANKIEWICZ:

Occupation: Świdnik

 

More About JANUSZ KOSTRZEWA:

Occupation: Świdnik

       

Children of IRENA STANKIEWICZ and JANUSZ KOSTRZEWA are:

                   i.    MAGDA JULIA7 KOSTRZEWA, b. czerwiec 20, 1978, Bychawa; m. MICHA£ ROMANOWSKI, kwiecieñ 2006, Toronto, Kanada.

 

More About MAGDA JULIA KOSTRZEWA:

Occupation: Toronto, Kanada

 

More About MICHA£ ROMANOWSKI:

Occupation: Toronto, Kanada

 

                  ii.    SYLWIA KOSTRZEWA, b. wrzesieñ 14, 1988, Świdnik.

 

More About SYLWIA KOSTRZEWA:

Occupation: Świdnik

 

 

18.  ANNA DANUTA6 STANKIEWICZ (JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born luty 24, 1954 in Leżajsk.  She married PIOTR ORDYCZYÑSKI lipiec 26, 1980 in Leżajsk, son of JÓZEF ORDYCZYÑSKI and JANINA GDULA.  He was born kwiecieñ 28, 1952 in Leżajsk, and died luty 20, 2001 in Leżajsk.

 

More About ANNA DANUTA STANKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk

       

Children of ANNA STANKIEWICZ and PIOTR ORDYCZYÑSKI are:

                   i.    JERZY GRZEGORZ7 ORDYCZYÑSKI, b. paŹdziernik 20, 1982, Leżajsk.

                  ii.    TOMASZ MACIEJ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 21, 1985, Leżajsk.

 

 

19.  JADWIGA6 STANKIEWICZ (JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born lipiec 31, 1958 in Leżajsk.  She married JÓZEF CZAPLA in Leżajsk, son of STANIS£AW CZAPLA and EWA KYCIA.  He was born sierpieñ 5, 1955.

 

More About JADWIGA STANKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk

       

Children of JADWIGA STANKIEWICZ and JÓZEF CZAPLA are:

                   i.    PAWE£7 CZAPLA, b. czerwiec 5, 1987, Leżajsk.

                  ii.    PIOTR CZAPLA, b. maj 1, 1992, Leżajsk.

                 iii.    ANNA CZAPLA, b. styczeñ 19, 1994, Leżajsk.

 

 

20.  LES£AW6 SZAMIK (MARIA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born marzec 9, 1963 in Nowa Sarzyna.  He married MA£GORZATA SOLAK in Tarnów. 

       

Child of LES£AW SZAMIK and MA£GORZATA SOLAK is:

                   i.    ANNA7 SZAMIK.

 

 

21.  LUCYNA MARIA6 SZAMIK (MARIA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born maj 20, 1971 in Kraków.  She married TADEUSZ MURDZIA in Leżajsk, son of KAZIMIERZ MURDZIA and ZOFIA MAKOSIEJ.  He was born paŹdziernik 27, 1968.

 

More About TADEUSZ MURDZIA:

Occupation: Leżajsk

       

Children of LUCYNA SZAMIK and TADEUSZ MURDZIA are:

                   i.    MARCIN7 MURDZIA, b. lipiec 17, 1999, Leżajsk.

                  ii.    MAGDALENA MARIA MURDZIA, b. grudzieñ 17, 2005, Leżajsk.

 

 

22.  ANTONI6 SZAJNAR (JANINA5 MARUSZAK, MARIA4 HORST, KATARZYNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born czerwiec 11, 1957 in Rzeszów.

 

More About ANTONI SZAJNAR:

Occupation: Stalowa Wola

       

Children of ANTONI SZAJNAR are:

                   i.    ALEKSANDRA7 SZAJNAR.

                  ii.    MAGDALENA SZAJNAR.

 

 

Generation No. 7

 

23.  KATARZYNA7 SOBIESZCZAÑSKA (URSZULA MARIA6 STANKIEWICZ, JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born czerwiec 22, 1975 in Rzeszów.  She married DARIUSZ CZURCZAK paŹdziernik 10, 1978 in Lesko. 

       

Children of KATARZYNA SOBIESZCZAÑSKA and DARIUSZ CZURCZAK are:

                   i.    MACIEJ8 CZURCZAK.

                  ii.    ALEKSANDRA CZURCZAK.

 

More About ALEKSANDRA CZURCZAK:

Occupation: Lesko

 

                 iii.    KAROL CZURCZAK, b. listopad 16, 2003.

 

More About KAROL CZURCZAK:

Occupation: Lesko

 

 

24.  MA£GORZATA7 SOBIESZCZAÑSKA (URSZULA MARIA6 STANKIEWICZ, JANINA5 FELDMAN, JULIAN4, MARIANNA3 MILLI, MA£GORZATA2 SCHÕSSER, PRA1) was born grudzieñ 18, 1979 in Sanok.  She married MARCIN SMOLSKI sierpieñ 9, 1997 in Lesko, son of JANUSZ SMOLSKI and BARBARA P£ONKA

 

More About MA£GORZATA SOBIESZCZAÑSKA:

Occupation: Lesko

 

More About MARCIN SMOLSKI:

Occupation: Lesko

       

Children of MA£GORZATA SOBIESZCZAÑSKA and MARCIN SMOLSKI are:

                   i.    JULIA8 SMOLSKA.

                  ii.    WIKTOR MAKSYMILIAN SMOLSKI, b. 2006, Brzozów.

 

More About WIKTOR MAKSYMILIAN SMOLSKI:

Occupation: Lesko

 

 

 

Endnotes

 

1.  Pogrzeb-ks. Julian Beigert

2.  BliŹniaczka z Adamem Franciszkiem.

 

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-11-18

Aktualizacja strony: 2007-11-18