Powrót


  

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

Descendants of Pra Soñski

 

 

Generation No. 1

 

1.  PRA1 SOÑSKI

       

Children of PRA SOÑSKI are:

2.                i.    JULIA2 SOÑSKA.

                  ii.    ANTONI SOÑSKI, m. MARIA NARÓG; b. Żołynia; d. 1977, Żołynia.

 

 

Generation No. 2

 

2.  JULIA2 SOÑSKA (PRA1 SOÑSKI)  She married WAWRZYNIEC PINDARA, son of PRA PINDARA.  He died in Żołynia.

       

Children of JULIA SOÑSKA and WAWRZYNIEC PINDARA are:

                   i.    FRANCISZEK3 PINDARA, b. Żołynia; d. Francja; m. EWA PINDAROWA.

 

More About EWA PINDAROWA:

Occupation: Francja

 

3.               ii.    JÓZEF PINDARA, b. Żołynia; d. Francja.

                 iii.    MICHA£ PINDARA, b. Żołynia; d. Żołynia.

4.              iv.    STANIS£AW PINDARA, b. Żołynia; d. Żołynia.

5.               v.    W£ADYS£AW PINDARA.

6.              vi.    WINCENTY PINDARA, b. 1919, Żołynia; d. maj 18, 1996, Żołynia.

7.             vii.    KAZIMIERZ PINDARA, b. lipiec 1925, Żołynia; d. styczeñ 28, 1985, Żołynia.

8.            viii.    ANIELA HELENA PINDARA, b. lipiec 27, 1927.

                  ix.    MARIA PINDARA, b. kwiecieñ 1929, Żołynia.

 

 

Generation No. 3

 

3.  JÓZEF3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born in Żołynia, and died in Francja.  He married HA£AS

       

Child of JÓZEF PINDARA and HA£AS is:

9.                i.    JANINA4 PINDARA.

 

 

4.  STANIS£AW3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born in Żołynia, and died in Żołynia.  He married ANIELA TOKARZ

 

More About ANIELA TOKARZ:

Occupation: Żołynia

       

Children of STANIS£AW PINDARA and ANIELA TOKARZ are:

                   i.    ZOFIA4 PINDARA.

 

More About ZOFIA PINDARA:

Occupation: Żołynia

 

                  ii.    KAZIMIERA PINDARA.

 

More About KAZIMIERA PINDARA:

Occupation: Żołynia

 

                 iii.    JÓZEF PINDARA.

 

More About JÓZEF PINDARA:

Occupation: Żołynia

 

                 iv.    MARIA PINDARA.

 

More About MARIA PINDARA:

Occupation: Żołynia

 

 

5.  W£ADYS£AW3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI)  He married ZOFIA KRZANIK

 

More About W£ADYS£AW PINDARA:

Occupation: Pozostał na ojcowiŹnie (Pindarówka) na Zak¹ciu.

       

Children of W£ADYS£AW PINDARA and ZOFIA KRZANIK are:

                   i.    MIECZYS£AW4 PINDARA.

 

More About MIECZYS£AW PINDARA:

Occupation: Rzeszów

 

                  ii.    STANIS£AW PINDARA.

 

More About STANIS£AW PINDARA:

Occupation: Żołynia

 

                 iii.    KRZYSZTOF PINDARA.

 

More About KRZYSZTOF PINDARA:

Occupation: Besko

 

 

6.  WINCENTY3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born 1919 in Żołynia, and died maj 18, 1996 in Żołynia.  He married FELICJA KUREK kwiecieñ 1953 in Żołynia, daughter of ANTONI KUREK and JÓZEFA DEC.  She was born sierpieñ 26, 1923 in Żołynia, and died wrzesieñ 24, 1999 in Żołynia.

       

Children of WINCENTY PINDARA and FELICJA KUREK are:

10.              i.    ANDRZEJ4 PINDARA, b. lipiec 3, 1953.

11.             ii.    ZOFIA PINDARA, b. styczeñ 7, 1955.

                 iii.    TADEUSZ PINDARA KS., b. sierpieñ 26, 1964, Żołynia.

 

More About TADEUSZ PINDARA KS.:

Occupation: Rzeszów

 

 

7.  KAZIMIERZ3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born lipiec 1925 in Żołynia, and died styczeñ 28, 1985 in Żołynia.  He married STANIS£AWA CZAPLIÑSKA 1947, daughter of MICHA£ CZAPLIÑSKI and ANIELA NARÓG.  She was born wrzesieñ 1928 in Czernihowce k. Tarnopola.

       

Children of KAZIMIERZ PINDARA and STANIS£AWA CZAPLIÑSKA are:

                   i.    CZES£AWA4 PINDARA, m. WAWRO.

                  ii.    JÓZEFA PINDARA, m. CHUCHLA.

12.            iii.    MARIA PINDARA.

                 iv.    ZBIGNIEW PINDARA.

 

 

8.  ANIELA HELENA3 PINDARA (JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born lipiec 27, 1927.  She married EUGENIUSZ FLESZAR, son of WAWRZYNIEC FLESZAR and ANNA FLESZAROWA.  He was born grudzieñ 24, 1927 in Żołynia, and died maj 20, 1983 in Gwizdów.

       

Children of ANIELA PINDARA and EUGENIUSZ FLESZAR are:

13.              i.    JANINA4 FLESZAR.

                  ii.    ZOFIA FLESZAR, d. Zmarła przy porodzie.

14.            iii.    FRANCISZEK FLESZAR, b. marzec 13, 1961, Żołynia.

 

 

Generation No. 4

 

9.  JANINA4 PINDARA (JÓZEF3, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI)  She married ZENON NAGLER, son of KAZIMIERA NAGLEROWA

 

More About ZENON NAGLER:

Occupation: Francja

       

Child of JANINA PINDARA and ZENON NAGLER is:

                   i.    STEFANIA5 NAGLER.

 

More About STEFANIA NAGLER:

Occupation: Francja

 

 

10.  ANDRZEJ4 PINDARA (WINCENTY3, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born lipiec 3, 1953.  He married JANINA GIŻA, daughter of PAWE£ GIŻA and STEFANIA PAWUL

 

More About JANINA GIŻA:

Occupation: £añcut

       

Children of ANDRZEJ PINDARA and JANINA GIŻA are:

                   i.    MONIKA5 PINDARA, m. PIOTR OTTO.

 

More About MONIKA PINDARA:

Occupation: £añcut

 

                  ii.    AGATA PINDARA.

 

More About AGATA PINDARA:

Occupation: £añcut

 

                 iii.    PIOTR PINDARA.

 

 

11.  ZOFIA4 PINDARA (WINCENTY3, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born styczeñ 7, 1955.  She married MICHA£ BRATEK, son of BRATEK

 

More About MICHA£ BRATEK:

Occupation: Żołynia

       

Children of ZOFIA PINDARA and MICHA£ BRATEK are:

                   i.    JOANNA5 BRATEK.

                  ii.    KRZYSZTOF BRATEK.

 

More About KRZYSZTOF BRATEK:

Occupation: Żołynia

 

                 iii.    HALINA BRATEK.

 

More About HALINA BRATEK:

Occupation: Żołynia

 

                 iv.    BOŻENA BRATEK.

 

More About BOŻENA BRATEK:

Occupation: Żołynia

 

 

12.  MARIA4 PINDARA (KAZIMIERZ3, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI)  She married FRANCISZEK KO£CZ, son of STANIS£AW KO£CZ and HELENA JANUSZ.  He was born wrzesieñ 8, 1955 in Grodzisko Dolne.

 

More About FRANCISZEK KO£CZ:

Occupation: Żołyna

       

Children of MARIA PINDARA and FRANCISZEK KO£CZ are:

                   i.    SZYMON5 KO£CZ.

                  ii.    MACIEJ KO£CZ.

                 iii.    KATARZYNA KO£CZ.

                 iv.    BART£OMIEJ KO£CZ, m. (1) ANETA KO£ODZIEJ; b. lipiec 1978, Rzeszów; m. (2) ANETA KO£ODZIEJ; b. lipiec 1978, Rzeszów.

 

More About ANETA KO£ODZIEJ:

Occupation: Rzeszów

 

More About ANETA KO£ODZIEJ:

Occupation: Rzeszów

 

                  v.    WOJCIECH KO£CZ.

 

More About WOJCIECH KO£CZ:

Occupation: Żołynia

 

 

13.  JANINA4 FLESZAR (ANIELA HELENA3 PINDARA, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI)  She married ZBIGNIEW KRASUCKI, son of TADEUSZ KRASUCKI and ANIELA GIBA£A

 

More About ZBIGNIEW KRASUCKI:

Occupation: Leżajsk

       

Child of JANINA FLESZAR and ZBIGNIEW KRASUCKI is:

                   i.    BARTEK5 KRASUCKI.

 

More About BARTEK KRASUCKI:

Occupation: Leżajsk

 

 

14.  FRANCISZEK4 FLESZAR (ANIELA HELENA3 PINDARA, JULIA2 SOÑSKA, PRA1 SOÑSKI) was born marzec 13, 1961 in Żołynia.  He married MARIA MA£GORZATA LICHACZ wrzesieñ 8, 1984 in Stare Oleszyce, daughter of STEFAN LICHACZ and W£ADYS£AWA PIWIÑSKA.  She was born sierpieñ 17, 1961 in Lubaczów.

       

Children of FRANCISZEK FLESZAR and MARIA LICHACZ are:

                   i.    MATEUSZ MICHA£5 FLESZAR, b. wrzesieñ 15, 1985, Leżajsk.

                  ii.    ANNA KATARZYNA FLESZAR, b. kwiecieñ 12, 1987, Leżajsk.

                 iii.    ELŻBIETA ZOFIA FLESZAR, b. maj 6, 1988, Leżajsk.

                 iv.    PAWE£ JAN FLESZAR, b. czerwiec 15, 1992, Leżajsk.

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-02-25

Aktualizacja strony: 2007-11-18