Powrót


  

 

Descendants of Szymon Szeliga

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

Generation No. 1

 

1.  MICHA£ PRA1 SZELIGA

       

Child of MICHA£ PRA SZELIGA is:

2.                i.    ??2 SZELIGA.

 

 

Generation No. 2

 

2.  ??2 SZELIGA (MICHA£ PRA1)

       

Child of ?? SZELIGA is:

3.                i.    MICHA£23 SZELIGA, b. 1710, lub 1720 Lezajsk; d. 1791, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

3.  MICHA£23 SZELIGA (??2, MICHA£ PRA1)1 was born 1710 in lub 1720 Lezajsk, and died 1791 in Leżajsk.  He married MAGDALENA GARBACKA

 

More About MICHA£2 SZELIGA:

Occupation: Akta: 1748r. - umowa kupna pola z notatką własnœc dał litkupu 10 zł żeby ta suma kwitnêła w plonach"

 

More About MAGDALENA GARBACKA:

Occupation: córka sołtysa królewskiej wsi Jelna

       

Children of MICHA£2 SZELIGA and MAGDALENA GARBACKA are:

4.                i.    JAKUB4 SZELIGA, b. 1746, Leżajsk; d. maj 5, 1816, Leżajsk. Liber mortuorum pag.161(106).

                  ii.    KACPER SZELIGA, b. 1748; d. kwiecieñ 1, 1795, Leżajsk.

                 iii.    PIOTR SZELIGA, b. 1750; d. kwiecieñ 16, 1822; m. KATARZYNA SZAREK; b. 1755; d. maj 3, 1815.

 

More About PIOTR SZELIGA:

Occupation: Jelna, nr domu 49

 

More About KATARZYNA SZAREK:

Occupation: Jelna, nr domu 49

 

 

Generation No. 4

 

4.  JAKUB4 SZELIGA (MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1746 in Leżajsk, and died maj 5, 1816 in Leżajsk. Liber mortuorum pag.161(106).  He married REGINA KLISIEWICZShe was born 1747 in Rzeszów, akta metrykalne w Przemyœlu (w Rzeszowie od 1779), and died grudzieñ 18, 1832 in Leżajsk, Liber mortuorum pag. 204.

 

More About JAKUB SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, nr domu 403

 

More About REGINA KLISIEWICZ:

Occupation: Leżajsk, nr domu 466

       

Children of JAKUB SZELIGA and REGINA KLISIEWICZ are:

5.                i.    MARIANNA5 SZELIGA.

                  ii.    MICHA£ SZELIGA.

                 iii.    IGNACY SZELIGA.

6.              iv.    WOJCIECH S. MICHA£A SZELIGA, b. 1784, Leżajsk; d. grudzieñ 21, 1858, Leżajsk.

                  v.    ANTONI SZELIGA, b. 1784; d. maj 27, 1789, zmarł w wieku 5 lat. Liber mortuorum pag. 113.

 

More About ANTONI SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, nr domu 403

 

7.              vi.    JAN SZELIGA, b. maj 21, 1786, Liber metricis nataritatis pag.1; d. maj 5, 1829, Leżajsk, nr domu 480, pogrz: 7.5., Liber mortuorum pag. 120.

                vii.    ANTONI SZELIGA2, b. maj 4, 1793, Leżajsk; d. lipiec 4, 1794, Leżajsk. Zm. na ospê. Liber mortuorum pag. 114.

 

More About ANTONI SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, nr domu 403, chrzest 16 May 1793

 

 

Generation No. 5

 

5.  MARIANNA5 SZELIGA (JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)3She married SEBASTIAN MAZURKIEWICZ

 

More About MARIANNA SZELIGA:

Occupation: Vice seniorka-starsza matka Bractwa Œw. Szkaplerza; w posagu dostała dom rodziców Jakuba i Reginy

       

Children of MARIANNA SZELIGA and SEBASTIAN MAZURKIEWICZ are:

                   i.    IGNACY6 MAZURKIEWICZ.

                  ii.    APOLONIA MAZURKIEWICZ.

 

More About APOLONIA MAZURKIEWICZ:

Occupation: bezdzietna

 

                 iii.    KATARZYNA MAZURKIEWICZ, m. KISIELEWICZ.

                 iv.    MAGDALENA MAZURKIEWICZ.

                  v.    ANTONI MAZURKIEWICZ, b. 1819; d. luty 11, 1825, Zmarł w wieku 6 lat. Liber mortuorum pag. 106.

 

More About ANTONI MAZURKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk, nr domu 493

 

                 vi.    JAN MAZURKIEWICZ, b. 1819; d. luty 15, 1825, zm: lat 6. Liber mortuorum pag. 106.

 

More About JAN MAZURKIEWICZ:

Occupation: Leżajsk, nr domu 493

 

 

6.  WOJCIECH S. MICHA£A5 SZELIGA (JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1784 in Leżajsk, and died grudzieñ 21, 1858 in Leżajsk.  He married FRANCISZKA MICHOÑSKA styczeñ 28, 1812 in Leżajsk. Ksiêga małżenstw tom I pag. 199, udzielił x.Marcin Kłosowicz., daughter of JÓZEF MICHOÑSKI and ANNA PIOTROWSKA.  She was born in Leżajsk, and died 1860.

 

More About WOJCIECH S. MICHA£A SZELIGA:

Occupation: stolarz, od 1820-VicePodskarbi, 1826-asesor, 1827 i 1834-podskarbi, 1845-senior Bractwa Œw.Szkaplerza

       

Children of WOJCIECH SZELIGA and FRANCISZKA MICHOÑSKA are:

                   i.    JULIAN WALENTY6 SZELIGA, b. 1799, ok. Leżajsk; d. sierpieñ 19, 1823, Leżajsk 488. Lat 3, 5.

8.               ii.    SZYMON SZELIGA, b. paŸdziernik 28, 1812, Leżajsk; d. kwiecieñ 12, 1895, pogrzeb 14.4.1895, grzebał ks. Piotr Szpila.

9.              iii.    JÓZEF SZELIGA, b. 1815; d. 1843.

                 iv.    MARCELI SZELIGA, b. 1822; d. 1908, Leżajsk, poch. stary cmentarz.

 

More About MARCELI SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, bezdzietny

 

10.             v.    STANIS£AW SZELIGA, b. 1825; d. 1901, Lwów, poch. £yczaków-w głąb od Iwana Franki.

11.            vi.    ANTONINA SZELIGA, b. 1832, Leżajsk.

 

 

7.  JAN5 SZELIGA (JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)4 was born maj 21, 1786 in Liber metricis nataritatis pag.1, and died maj 5, 1829 in Leżajsk, nr domu 480, pogrz: 7.5., Liber mortuorum pag. 120.  He married JUSTYNA CHODZIÑSKA, daughter of SZYMON CHODZIÑSKI and WIKTORIA CHODZIÑSKA

 

More About JAN SZELIGA:

Occupation: LE¯AJSK, nr domu 73.miał dużą połaæ ziemi, lecz piasków;1819-Klasztor wynagrodził wiernš pracê przy r

       

Children of JAN SZELIGA and JUSTYNA CHODZIÑSKA are:

12.              i.    MAGDALENA6 SZELIGA.

13.             ii.    KAROL SZELIGA, b. Leżajsk; d. Rzeszów.

                 iii.    IGNACY1 SZELIGA.

14.            iv.    TEKLA SZELIGA.

                  v.    FRANCISZEK SZELIGA5, d. marzec 15, 1815, Leżajsk, nr domu 409.

                 vi.    JÓZEFA SZELIGA6.

                vii.    TEKLA 1 SZELIGA7, b. 1808, 17 Jan 1811, Leżajsk, nr domu 403; d. styczeñ 17, 1811, zm. w wieku lat 3. Leżajsk, nr domu 403.

               viii.    ANNA SZELIGA8, b. 1816; d. marzec 23, 1842, Leżajsk, nr domu 570, pogrzeb 25.3; m. SZYMON MAZURKIEWICZ.

 

More About ANNA SZELIGA:

Occupation: Szymonowa Mazurkiewiczowa

 

More About SZYMON MAZURKIEWICZ:

Occupation: Podklasztor: DOM NA SAMYM ROGU ULICY JAK PRZECHODZI SIÊ DO STAWU

 

                  ix.    JÓZEF1 SZELIGA, b. 1818; d. 1895.

                   x.    JAKUB1 SZELIGA9, b. 1821; d. styczeñ 14, 1825, Leżajsk, nr domu 480.

 

 

Generation No. 6

 

8.  SZYMON6 SZELIGA (WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born paŸdziernik 28, 1812 in Leżajsk, and died kwiecieñ 12, 1895 in pogrzeb 14.4.1895, grzebał ks. Piotr Szpila.  He married SALOMEA GRAFF, daughter of FRANCISZEK GRAFF and TEKLA MAZURKIEWICZ.  She was born in ok 1830, and died in przed 1872, Leżajsk.

 

More About SZYMON SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, Plac Mariacki 1

       

Children of SZYMON SZELIGA and SALOMEA GRAFF are:

15.              i.    FEBRONELA7 SZELIGA.

                  ii.    ELEONORA SZELIGA, d. marzec 13, 1840, Liber mortuorum pag. 230.

 

More About ELEONORA SZELIGA:

Occupation: Leżajsk, nr domu 466, pogrzeb 15.3.

 

16.            iii.    BRONIS£AW FELIKS SZELIGA, b. 1838, Leżajsk; d. luty 2, 1920, Leżajsk.

17.            iv.    ZYGMUNT SZELIGA, b. 1841, Leżajsk; d. paŸdziernik 22, 1914, Tyczyn.

 

 

9.  JÓZEF6 SZELIGA (WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)10 was born 1815, and died 1843.  He married KATARZYNA CHODZIÑSKA, daughter of ZACHARIASZ CHODZIÑSKI and WERONIKA HARTLEB (CHARTLEBEN).  She was born 1843.

 

More About JÓZEF SZELIGA:

Occupation: tam ob.buda Niemczyka; radny 1875-79, 82-86, pełnom. negocj. z Potock. po 1901, u córki w Jarosławiu

 

More About KATARZYNA CHODZIÑSKA:

Occupation: właœciclele domostwa tam gdzie obecnie buda Niemczyka

       

Children of JÓZEF SZELIGA and KATARZYNA CHODZIÑSKA are:

                   i.    WANDA7 SZELIGA.

 

More About WANDA SZELIGA:

Occupation: bezdzietna

 

18.             ii.    NATALIA SZELIGA, d. Jarosław / lub Puławy.

                 iii.    MIECZYS£AW SZELIGA11, b. 1840.

 

More About MIECZYS£AW SZELIGA:

Occupation: bezdzietny, kontroler skarbowy w Leżajsku, urzêdnik skarbowy w Tarnowie

 

19.            iv.    W£ADYS£AW SATURNIN SZELIGA, b. 1841, Leżajsk; d. 1924, Lwów, poch. na Górce Powstañców, XVII rząd, 2-gi grób od lewej.

 

 

10.  STANIS£AW6 SZELIGA (WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1825, and died 1901 in Lwów, poch. £yczaków-w głąb od Iwana Franki.  He married TEKLA CZAJKOWSKA.  She died in poch. £yczaków-w głąb od Iwana Franki.

 

More About STANIS£AW SZELIGA:

Occupation: Przemyœl, koncesjonowany stolarz, biegły sądowy z zakresu stolarstwa w Sądzie Okrêgowym w Przemyœlu

 

More About TEKLA CZAJKOWSKA:

Occupation: Przemyœl. Rodziców zamordowano podczas Rabacji 1846, brat - lekarz w Przemyœlu

       

Children of STANIS£AW SZELIGA and TEKLA CZAJKOWSKA are:

20.              i.    ZOFIA 17 SZELIGA, d. styczeñ 20, 1931, Lwów. Poch. Przemyœl.

21.             ii.    STANIS£AW "STANIO" SZELIGA, b. 1855; d. Lwów.

                 iii.    MIECZYS£AW WOJCIECH SZELIGA12, b. 1869, Przemyœl; d. kwiecieñ 1945, Opava, Prot. Czech i Moraw.

 

More About MIECZYS£AW WOJCIECH SZELIGA:

Occupation: adw cywilista we Lwowie, dr praw po Uniw Wiedeñskim, lata w 1914-19dwudzieste we Wiedniu

 

 

11.  ANTONINA6 SZELIGA (WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)13 was born 1832 in Leżajsk.  She married ANTONI TURKIEWICZ 1863 in Leżajsk Fara.  He was born 1830 in Leżajsk, and died 1896 in Leżajsk.

 

More About ANTONINA SZELIGA:

Occupation: domostwo Szeligów dzielnica Podklasztor-dziœ własnoœæ Szkodziñskiego

       

Children of ANTONINA SZELIGA and ANTONI TURKIEWICZ are:

22.              i.    JULIA7 TURKIEWICZ.

                  ii.    BARBARA TURKIEWICZ, b. grudzieñ 1864, Leżajsk; d. 1946, Leżajsk. pochowani przy głównej alei cmentarza w Lezajsku; m. W£ADYS£AW PORAJ-CHLEBOWSKI14; b. 1850; d. marzec 31, 1918, Leżajsk. Pochowani przy głównej alei cmentarza w Lezajsku.

 

More About BARBARA TURKIEWICZ:

Occupation: domostwo Szeligów dzielnica Podklasztor-dziœ własnoœæ Szkodziñskiego

 

More About W£ADYS£AW PORAJ-CHLEBOWSKI:

Occupation: własciciel majatku Czeremchów poczta Otynia k/Kołomyi

 

 

12.  MAGDALENA6 SZELIGA (JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married SZYMON MAZURKIEWICZ

 

More About MAGDALENA SZELIGA:

Occupation: Podklasztor: DOM NA SAMYM ROGU ULICY JAK PRZECHODZI SIÊ DO STAWU

 

More About SZYMON MAZURKIEWICZ:

Occupation: Podklasztor: DOM NA SAMYM ROGU ULICY JAK PRZECHODZI SIÊ DO STAWU

       

Child of MAGDALENA SZELIGA and SZYMON MAZURKIEWICZ is:

                   i.    MAZURKIEWICZ7, m. JAKÓB SA£USTOWICZ.

 

More About MAZURKIEWICZ:

Occupation: Podklasztor: DOM NA SAMYM ROGU ULICY JAK PRZECHODZI SIÊ DO STAWU

 

More About JAKÓB SA£USTOWICZ:

Occupation: Podklasztor: DOM NA SAMYM ROGU ULICY JAK PRZECHODZI SIÊ DO STAWU

 

 

13.  KAROL6 SZELIGA (JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born in Leżajsk, and died in Rzeszów.  He married MARIA KAMIÑSKA, daughter of KAMIÑSKI

       

Children of KAROL SZELIGA and MARIA KAMIÑSKA are:

                   i.    ALEKSANDER7 SZELIGA.

 

More About ALEKSANDER SZELIGA:

Occupation: Rzeszów na tzw. Ruskiej Wsi

 

23.             ii.    JAN 3 SZELIGA, d. Rzeszów na tzw. Ruskiej Wsi.

                 iii.    WOJCIECH SZELIGA, b. 1840, Rzeszów; d. 1920, Baranów; m. ANTONINA PESZKO; b. Wielopole k/ Dêbicy.

 

 

14.  TEKLA6 SZELIGA (JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)15.

 

More About TEKLA SZELIGA:

Occupation: utalentowana hafciarka; 3.12.1843 - ViceSeniorka Starszych Panien Bractwa Sw.Szkaplerza w klasztorze

       

Child of TEKLA SZELIGA is:

24.              i.    ANTONI7 SZELIGA.

 

 

Generation No. 7

 

15.  FEBRONELA7 SZELIGA (SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married SZYMON TRYNIECKI, son of PRA TRYNIECKI.  He was born 1846, and died 1926 in Leżajsk.

       

Children of FEBRONELA SZELIGA and SZYMON TRYNIECKI are:

25.              i.    BOLES£AW8 TRYNIECKI, b. Wola Zarczycka; d. 1918.

26.             ii.    FELIKS STANIS£AW TRYNIECKI, b. 1873; d. 1955, Leżajsk, poch. nowy cmentarz cz. starsza.

 

 

16.  BRONIS£AW FELIKS7 SZELIGA (SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1838 in Leżajsk, and died luty 2, 1920 in Leżajsk.  He married (1) MARIA MILANOWA TRYCZYÑSKA, daughter of MICHA£ TRYCZYÑSKI and MARIANNA GDULA.    He married (2) KATARZYNA STOPERKIEWICZ, daughter of MICHA£ STOPERKIEWICZ and WIKTORIA BANAS.  She was born 1855, and died 1927.

 

More About MARIA MILANOWA TRYCZYÑSKA:

Occupation: ostatnia dziedziczka placu koło Ratusza, gdzie dziœ Planty

       

Child of BRONIS£AW SZELIGA and MARIA TRYCZYÑSKA is:

27.              i.    BOGUS£AWA8 SZELIGA.

 

       

Children of BRONIS£AW SZELIGA and KATARZYNA STOPERKIEWICZ are:

                  ii.    STANIS£AWA8 SZELIGA, m. ANDRZEJ KUBAKA.

28.            iii.    MARIA SZELIGA.

29.            iv.    JAN SZELIGA, b. 1876, Leżajsk; d. 1943, Leżajsk.

30.             v.    ANTONI BAZYLI SZELIGA, b. 1883, Leżajsk; d. kwiecieñ 2, 1955, Leżajsk.

 

 

17.  ZYGMUNT7 SZELIGA (SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1841 in Leżajsk, and died paŸdziernik 22, 1914 in Tyczyn.  He married JOSEPHINE VON HIRSCHBÜCHLER in Preszburg (ob. Bratysława), daughter of JOSEPH VON HIRSCHBÜCHLER and BARBARA BÖLTERL.  She was born maj 24, 1850 in Hainburg an der Donau, koło Pressburga, Austria, and died 1938 in Leżajsk.

 

More About JOSEPHINE VON HIRSCHBÜCHLER:

Occupation: Leżajsk, Plac Mariacki 1

       

Children of ZYGMUNT SZELIGA and JOSEPHINE VON HIRSCHBÜCHLER are:

                   i.    GIZELA8 SZELIGA, d. zmarła młodo (lata 70-80 XIX w.).

                  ii.    LEOPOLD SZELIGA, b. 1872, Hainburg an der Donau, Austria; d. zmarł w wieku lat 14, poch. na starym cmentarzu leżajskim.

31.            iii.    JADWIGA SZELIGA, b. 1876, Leżajsk; d. 1946, Leżajsk.

32.            iv.    HENRYK ZYGMUNT SZELIGA, b. maj 24, 1881, Leżajsk; d. czerwiec 26, 1929, Leżajsk.

33.             v.    KAZIMIERZ JÓZEF SZELIGA, b. luty 17, 1884, Leżajsk 709; Ks. Antoni Ziobro, akuszerka Roberta Eustachiewicz; d. lipiec 1942, Jarosław.

34.            vi.    MICHA£ KAPITAN WP SZELIGA, b. 1887, Leżajsk; d. 1962, Kraków, poch Cm. Rakowicki: KW LXXIV od słupka: Pn/Wsch, rząd 9, grób 8.

 

 

18.  NATALIA7 SZELIGA (JÓZEF6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)16 died in Jarosław / lub Puławy.  She married JÓZEF TARCZYÑSKI17.  He died in lata miêdzywoj, Puławy, tam poch. na starym cmentarzu.

 

More About NATALIA SZELIGA:

Occupation: Jarosław / lub Puławy

 

More About JÓZEF TARCZYÑSKI:

Occupation: Jarosław, nauczyciel, pó?niej w Puławach, II żona Helena, młodsza 50 lat, poch. w Puławach

       

Children of NATALIA SZELIGA and JÓZEF TARCZYÑSKI are:

35.              i.    JAN8 TARCZYÑSKI.

                  ii.    STANIS£AW TARCZYÑSKI18.

 

More About STANIS£AW TARCZYÑSKI:

Occupation: prac. Kolei Karola Ludwika, dyr. Dyrekcji Kolei Pañstwowych w Stanisławowie

 

                 iii.    MARIA TARCZYÑSKA, d. 1960, lata 1960 70, poch. w Ostrowie Wielkopolskim; m. MICHA£ HECK19; d. poch. w Ostrowie Wielkopolskim.

 

More About MARIA TARCZYÑSKA:

Occupation: Jarosław, Ostrów Wlkp., Wrocław. na koniec mieszkała w domu starców na Helclów w Krakowie

 

More About MICHA£ HECK:

Occupation: Jarosław, urzêdnik kolejowy za Austrii i II RP, w 1919 - przeniósł siê z Galicji do Ostrowa Wlkp.

 

                 iv.    ADOLF KS. TARCZYÑSKI20, b. 1883; d. luty 1964, Leżajsk.

 

More About ADOLF KS. TARCZYÑSKI:

Occupation: bernardyn, pózniej ks. diecezjalny, m.in. w Kolonii Polskiej - kapelan oddz. Wołyniaka

 

 

19.  W£ADYS£AW SATURNIN7 SZELIGA (JÓZEF6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)21 was born 1841 in Leżajsk, and died 1924 in Lwów, poch. na Górce Powstañców, XVII rząd, 2-gi grób od lewej.  He married MARIA 'MINCIA' GO£KOWSKA.  She died in Grodzisko Dolne.

 

More About W£ADYS£AW SATURNIN SZELIGA:

Occupation: Powstaniec 1863, nauczyciel szkół powsz. od lat 60. XIXw, kierownik Szkoły Mêskej w Leżajsku od 1884

 

More About MARIA 'MINCIA' GO£KOWSKA:

Occupation: szlachta z Gołkowa koło Warszawy

       

Children of W£ADYS£AW SZELIGA and MARIA GO£KOWSKA are:

36.              i.    ZOFIA8 SZELIGA, b. 1872; d. 1958, Grodzisko Dolne 268.

                  ii.    W£ADYS£AWA "DUSIA" SZELIGA, b. 1877; d. paŸdziernik 5, 1893, Leżajsk-pochowana na starym Cmentarzu.

 

More About W£ADYS£AWA "DUSIA" SZELIGA:

Occupation: pomnik wraz z Marcelim Szeligą, zm 1908

 

 

20.  ZOFIA 17 SZELIGA (STANIS£AW6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) died styczeñ 20, 1931 in Lwów. Poch. Przemyœl.  She married WAWRZYNIEC NOWAK22

 

More About ZOFIA 1 SZELIGA:

Occupation: I wojnê Œw. - w Wiedniu

 

More About WAWRZYNIEC NOWAK:

Occupation: poch. z Tryñczy, Przemyœl, I wojnê Œw. - w Wiedniu

       

Child of ZOFIA SZELIGA and WAWRZYNIEC NOWAK is:

                   i.    JADWIGA 'WISIA'8 NOWAK, d. 1893, zm dzieckiem, poch w Przemyœlu, koło grobu bł. ks. Balickiego.

 

More About JADWIGA 'WISIA' NOWAK:

Occupation: nagrobek z eklektycznym, alabastrowym obeliskiem, rzeŸbionym wieñcem i gałązkami palmy

 

 

21.  STANIS£AW "STANIO"7 SZELIGA (STANIS£AW6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1855, and died in Lwów.

 

More About STANIS£AW "STANIO" SZELIGA:

Occupation: zam. Lwów. Potomkowie we Wrocławiu?

       

Child of STANIS£AW "STANIO" SZELIGA is:

                   i.    MARYNA8 SZELIGA.

 

More About MARYNA SZELIGA:

Occupation: Lwów

 

 

22.  JULIA7 TURKIEWICZ (ANTONINA6 SZELIGA, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married BOLES£AW STRAKA

 

More About BOLES£AW STRAKA:

Occupation: był klerykiem u Bernardynów w Leż, Czech z Przemyœla. Dziennikarz

       

Child of JULIA TURKIEWICZ and BOLES£AW STRAKA is:

                   i.    HELENA8 STRAKA, d. 1950, Lwów; m. JAN PIERACKI.

 

 

23.  JAN 37 SZELIGA (KAROL6, JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) died in Rzeszów na tzw. Ruskiej Wsi.

 

More About JAN 3 SZELIGA:

Occupation: Rzeszów

       

Child of JAN 3 SZELIGA is:

                   i.    STANIS£AWA18 SZELIGA.

 

 

24.  ANTONI7 SZELIGA (TEKLA6, JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  He married KAROLINA BEREZIEWICZ, daughter of ANNA BEREZIEWICZ

       

Child of ANTONI SZELIGA and KAROLINA BEREZIEWICZ is:

37.              i.    TOMASZ8 SZELIGA.

 

 

Generation No. 8

 

25.  BOLES£AW8 TRYNIECKI (FEBRONELA7 SZELIGA, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born in Wola Zarczycka, and died 1918.  He married ZOFIA SZELIGA23, daughter of W£ADYS£AW SZELIGA and MARIA GO£KOWSKA.  She was born 1872, and died 1958 in Grodzisko Dolne 268.

 

More About ZOFIA SZELIGA:

Occupation: nauczycielka w Szkole Powszechnej ¯eñskiej, działaczka Drużyn Bartoszowych w Grodzisku

       

Child of BOLES£AW TRYNIECKI and ZOFIA SZELIGA is:

                   i.    TADEUSZ9 TRYNIECKI, m. KAZIMIERA £AZUKA.

 

 

26.  FELIKS STANIS£AW8 TRYNIECKI (FEBRONELA7 SZELIGA, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)24 was born 1873, and died 1955 in Leżajsk, poch. nowy cmentarz cz. starsza.  He married BRONIS£AWA P£OSZAJ25.  She was born 1891, and died 1962 in Leżajsk, poch. nowy cmentarz cz. starsza.

 

More About FELIKS STANIS£AW TRYNIECKI:

Occupation: Rozwijał oœwiatê nie tylko wœród dzieci, ale wœród starszych.Organizował pogadanki o historii Polski

 

More About BRONIS£AWA P£OSZAJ:

Occupation: dom rodz: Leż -Mickiewicza cz.Podklasztorna, póŸniej z mêżem

       

Child of FELIKS TRYNIECKI and BRONIS£AWA P£OSZAJ is:

38.              i.    HELENA9 TRYNIECKA, b. 1925.

 

 

27.  BOGUS£AWA8 SZELIGA (BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married ANTONI CHOJNACKI, son of JAN CHOJNACKI and MARIA DZIURZYÑSKA.  He was born 1865, and died 1908.

       

Children of BOGUS£AWA SZELIGA and ANTONI CHOJNACKI are:

                   i.    STANIS£AWA9 CHOJNACKA.

                  ii.    STANIS£AW CHOJNACKI.

                 iii.    W£ADYS£AW CHOJNACKI, m. KORDALÓWNA.

39.            iv.    MICHA£ CHOJNACKI, b. 1892; d. 1942, Leżajsk.

40.             v.    FRANCISZKA HELENA CHOJNACKA, b. 1900.

 

 

28.  MARIA8 SZELIGA (BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married STANIS£AW SZYD£OWSKI, son of SZYMON SZYD£OWSKI and MARIANNA DUDZIÑSKA

       

Child of MARIA SZELIGA and STANIS£AW SZYD£OWSKI is:

                   i.    JAN9 SZYD£OWSKI.

 

 

29.  JAN8 SZELIGA (BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1876 in Leżajsk, and died 1943 in Leżajsk.  He married (1) TEKLA SERAFIN, daughter of 1750 OK SERAFIN.  She was born luty 18, 1887, and died paŸdziernik 22, 1914.  He married (2) KRYSTYNA ANDRES 1919 in Kuryłówka, daughter of ANTONI ANDRES and ROZALIA REICHERT.  She was born luty 25, 1891 in Tarnawiec (Dornbach), and died maj 1, 1972 in Leżajsk.

 

More About JAN SZELIGA:

Occupation: radny w Leżajsku, działacz Związków Zawodowych. w I WW - w armii austriackiej, trudnił siê wyrobem

 

More About TEKLA SERAFIN:

Occupation: poch koło Sokoła

       

Child of JAN SZELIGA and TEKLA SERAFIN is:

41.              i.    BRONIS£AW9 SZELIGA, b. paŸdziernik 19, 1911, Leżajsk; d. Gdynia.

 

       

Children of JAN SZELIGA and KRYSTYNA ANDRES are:

42.             ii.    ANNA ANDA9 SZELIGA.

43.            iii.    ROZALIA RÓZIA SZELIGA, b. 1922; d. 1983, Leżajsk.

44.            iv.    WOJCIECH SZELIGA, b. 1927, Leżajsk.

 

 

30.  ANTONI BAZYLI8 SZELIGA (BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1883 in Leżajsk, and died kwiecieñ 2, 1955 in Leżajsk.  He married NATALIA BOJKO.  She was born maj 1, 1899 in Radziechów, and died luty 4, 1963 in Leżajsk.

       

Children of ANTONI SZELIGA and NATALIA BOJKO are:

45.              i.    WANDA9 SZELIGA.

                  ii.    JANINA SZELIGA, m. ZBIGNIEW DOBRANIECKI.

                 iii.    MARIA 1 SZELIGA, b. wrzesieñ 6, 1913; d. maj 19, 2006, Leżajsk; m. LUDWIK KUCZEK; b. listopad 26, 1909; d. sierpieñ 15, 1980, Leżajsk.

 

More About LUDWIK KUCZEK:

Occupation: Stolarz w LWTP

 

                 iv.    AUGUSTYN SZELIGA, b. 1919, Leżajsk; d. marzec 7, 1947, Grodzisko Dolne.

 

 

31.  JADWIGA8 SZELIGA (ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1876 in Leżajsk, and died 1946 in Leżajsk.  She married STANIS£AW KONARSKI, son of KONARSKI and GRUENER.  He was born 1869 in okolice ¯ółkwi, and died 1942 in Leżajsk.

       

Children of JADWIGA SZELIGA and STANIS£AW KONARSKI are:

                   i.    JAN ALEKSANDER9 KONARSKI.

                  ii.    HENRYK (METODY) KS. KONARSKI, b. 1904; d. 1994.

                 iii.    ZOFIA KONARSKA26, b. 1907, Ustrzyki Dln; d. 1995, Stalowa Wola, poch. Leżajsk.

46.            iv.    MARIA "KIPKA" KONARSKA, b. luty 1913, Kolbuszowa.

                  v.    MIECZYS£AW KONARSKI, b. 1915, Predmosti na Morawach; d. 1935, Leżajsk, zmarł jako student prawa.

 

 

32.  HENRYK ZYGMUNT8 SZELIGA (ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born maj 24, 1881 in Leżajsk, and died czerwiec 26, 1929 in Leżajsk.  He married HELENA TIMOFTIEWICZ luty 24, 1914 in Tyniec - opactwo.  She was born czerwiec 4, 1892 in Krosno, and died listopad 30, 1948 in Kraków.

 

More About HELENA TIMOFTIEWICZ:

Occupation: w posagu wniosła Kurdwanów, w rzeszowskiem

       

Children of HENRYK SZELIGA and HELENA TIMOFTIEWICZ are:

47.              i.    ZYGMUNT WOJCIECH SZYMON9 SZELIGA, b. kwiecieñ 28, 1919, Kraków.

                  ii.    MARIAN LUCJAN SZELIGA27, b. czerwiec 10, 1921, Jarosław, chrzest w farze leżajskiej; d. marzec 22, 1930, Lwów, poch. Leżajsk.

                 iii.    BARBARA SZELIGA, b. sierpieñ 4, 1923, Jarosław; m. KAZIMIERZ KORZENIOWSKI.

 

 

33.  KAZIMIERZ JÓZEF8 SZELIGA (ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)28 was born luty 17, 1884 in Leżajsk 709; Ks. Antoni Ziobro, akuszerka Roberta Eustachiewicz, and died lipiec 1942 in Jarosław.  He married MARIA BOCHNIARSKA 1915 in Kraków. 

 

More About KAZIMIERZ JÓZEF SZELIGA:

Occupation: ojciec scriniarius -boazernik, stolarz

       

Child of KAZIMIERZ SZELIGA and MARIA BOCHNIARSKA is:

48.              i.    KAZIMIERA LEK. MED.9 SZELIGA, b. 1915, Kraków.

 

 

34.  MICHA£ KAPITAN WP8 SZELIGA (ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1887 in Leżajsk, and died 1962 in Kraków, poch Cm. Rakowicki: KW LXXIV od słupka: Pn/Wsch, rząd 9, grób 8.  He married (1) MARYLKA HELENA SAS £ABINOWICZ, daughter of SAS £ABINOWICZ and BILLEWICZÓWNA.    He married (2) WANDA KOSTRAKIEWICZ.  She was born 1911.

 

More About MARYLKA HELENA SAS £ABINOWICZ:

Occupation: Lwów. I voto

       

Child of MICHA£ SZELIGA and MARYLKA SAS £ABINOWICZ is:

                   i.    ANNA HANECZKA9 SZELIGA29, b. listopad 7, 1923, Warszawa; m. ZBIGNIEW ZUERN ZAHORSKI.

 

       

Child of MICHA£ SZELIGA and WANDA KOSTRAKIEWICZ is:

49.             ii.    WIES£AW KAZIMIERZ9 SZELIGA, b. 1934, Kraków.

 

 

35.  JAN8 TARCZYÑSKI (NATALIA7 SZELIGA, JÓZEF6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)30.  He married (1) I ¯ONA SK£ADZIEÑ in lata pocz I wojny Œw, Radomyœl.  She died in lata I wojny Œw, Radomyœl n.Sanem.  He married (2) II ¯ONA TARCZYÑSKA in Czortków.  She died in lata 50, Rzeszów, poch. na Pobitnem.  He married (3) III ¯ONA TARCZYÑSKA 1950 in Rzeszów. 

 

More About JAN TARCZYÑSKI:

Occupation: 3razy zonaty, 2krotny wdowiec, dyr. w Monopolu Spiryt za Austrii i w II RP (Radomyœl, Czortków, Rz)

 

More About II ¯ONA TARCZYÑSKA:

Occupation: Czortków, Rzeszów

 

More About III ¯ONA TARCZYÑSKA:

Occupation: młodsza 20 lat

       

Child of JAN TARCZYÑSKI and I SK£ADZIEÑ is:

                   i.    TARCZYÑSKI9, d. zmarłe w dzieciñstwie.

 

More About TARCZYÑSKI:

Occupation: lata I wojny Œw, Radomyœl n.Sanem

 

 

36.  ZOFIA8 SZELIGA (W£ADYS£AW SATURNIN7, JÓZEF6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)31 was born 1872, and died 1958 in Grodzisko Dolne 268.  She married BOLES£AW TRYNIECKI, son of SZYMON TRYNIECKI and FEBRONELA SZELIGA.  He was born in Wola Zarczycka, and died 1918.

 

More About ZOFIA SZELIGA:

Occupation: nauczycielka w Szkole Powszechnej ¯eñskiej, działaczka Drużyn Bartoszowych w Grodzisku

       

Child is listed above under (25) Bolesław Tryniecki.

 

37.  TOMASZ8 SZELIGA (ANTONI7, TEKLA6, JAN5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  He married ZOFIA GDULA, daughter of JAN GDULA and WANDA FINIARZ.  She was born paŸdziernik 15, 1896.

 

More About TOMASZ SZELIGA:

Occupation: Lezajsk nr domu 339

       

Children of TOMASZ SZELIGA and ZOFIA GDULA are:

                   i.    ANTONI JAN9 SZELIGA32, b. styczeñ 11, 1924, Leżajsk, chrzcil ks. Tomasz Murdza; d. sierpieñ 4, 1952, Leżajsk.

 

More About ANTONI JAN SZELIGA:

Occupation: Lezajsk nr domu 339; zapis w ksiedze chrztów: Lezajsk Rok 1924 str. 273

 

                  ii.    JAN STANIS£AW SZELIGA33, b. styczeñ 1, 1934, Leżajsk, chrzcil ks. St. Janusz; d. lipiec 2007, Leżajsk, Sikorskiego na rogu z targowicą przy ul. Błonie.

 

More About JAN STANIS£AW SZELIGA:

Occupation: Lezajsk nr domu 339; zapis w ksiedze chrztów: Lezajsk 1934 r. str. 360

 

 

Generation No. 9

 

38.  HELENA9 TRYNIECKA (FELIKS STANIS£AW8 TRYNIECKI, FEBRONELA7 SZELIGA, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1925.  She married RÓG

 

More About HELENA TRYNIECKA:

Occupation: w gimnazjum od 1935, matura 1945 LO Leżajsk

       

Child of HELENA TRYNIECKA and RÓG is:

                   i.    ALICJA10 RÓG, b. 1947.

 

More About ALICJA RÓG:

Occupation: Rzeszów. matura 1965 LO Leżajsk

 

 

39.  MICHA£9 CHOJNACKI (BOGUS£AWA8 SZELIGA, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1892, and died 1942 in Leżajsk.  He married STANIS£AWA KRYSTYNIACKA, daughter of JAN KRZYSTYNIACKI and JÓZEFA FIJA£KOWSKA.  She was born 1890, and died 1928 in zmarła przy porodzie syna Jana.

       

Children of MICHA£ CHOJNACKI and STANIS£AWA KRYSTYNIACKA are:

                   i.    JULIA10 CHOJNACKI, b. 1922; m. W£ADYS£AW JEDNAKIEWICZ.

                  ii.    WIES£AWA CHOJNACKA, b. 1924; m. TADEUSZ MIELESZKO.

                 iii.    MICHA£ CHOJNACKI, b. 1926; m. ZOFIA MENDYK.

                 iv.    ADAM CHOJNACKI, b. 1928; m. KRYSTYNA GRECHUTA.

                  v.    JAN CHOJNACKI, b. 1928; d. 1928, zmarł przy porodzie razem z matką.

 

 

40.  FRANCISZKA HELENA9 CHOJNACKA (BOGUS£AWA8 SZELIGA, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1900.  She married JÓZEF PAWE£ KWIECIÑSKI, son of ANTONI KWIECIÑSKI and WIKTORIA ORDYCZYÑSKA.  He was born styczeñ 26, 1883, and died 1932.

       

Children of FRANCISZKA CHOJNACKA and JÓZEF KWIECIÑSKI are:

                   i.    JANINA WIKTORIA10 KWIECIÑSKA, m. (1) STANIS£AW MARUSZAK; m. (2) STANIS£AW MARUSZAK.

50.             ii.    KAZIMIERA BOGUS£AWA KWIECIÑSKA, b. luty 16, 1922, Leżajsk.

51.            iii.    JÓZEF ALBIN 'BINEK' KWIECIÑSKI, b. marzec 11, 1924, Leżajsk, akuszerka Agnieszka Moskalska; d. 1994, Leżajsk.

 

 

41.  BRONIS£AW9 SZELIGA (JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born paŸdziernik 19, 1911 in Leżajsk, and died in Gdynia.

       

Children of BRONIS£AW SZELIGA are:

                   i.    MAREK10 SZELIGA.

                  ii.    JERZY SZELIGA.

 

 

42.  ANNA ANDA9 SZELIGA (JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married JULIAN BARTUS, son of ANTONI BARTUS and WALERIA BARTUSIOWA.  He was born styczeñ 6, 1922 in Ubieszyn, and died 1962 in Leżajsk.

 

More About ANNA ANDA SZELIGA:

Occupation: partyzant AK, wiêziona w okresie stalinowskim

 

More About JULIAN BARTUS:

Occupation: oficer AK

       

Children of ANNA SZELIGA and JULIAN BARTUS are:

                   i.    TERESA10 BARTUS, m. WIÊCEK.

 

More About TERESA BARTUS:

Occupation: bibliotekarka

 

                  ii.    DANUTA BARTUS, m. PRZYTOCKI.

                 iii.    BO¯ENA BARTUS, m. W£ADYS£AW P.

 

More About W£ADYS£AW P:

Occupation: Dyrektor Gimnazjum w Leżajsku. mgr inż.

 

 

43.  ROZALIA RÓZIA9 SZELIGA (JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1922, and died 1983 in Leżajsk.  She married EMANUEL REICHERT, son of SERWACY REICHERT and HELENA WERTZ.  He was born marzec 26, 1913 in Leżajsk, and died maj 25, 1994 in Leżajsk.

       

Children of ROZALIA SZELIGA and EMANUEL REICHERT are:

                   i.    HELENA10 REICHERT, m. EDWARD CHMIEL.

 

More About HELENA REICHERT:

Occupation: Leżajsk, obecnie USA

 

More About EDWARD CHMIEL:

Occupation: Leżajsk, obecnie USA

 

52.             ii.    MARIA REICHERT.

53.            iii.    KRYSTYNA REICHERT.

 

 

44.  WOJCIECH9 SZELIGA (JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1927 in Leżajsk.

 

More About WOJCIECH SZELIGA:

Occupation: Kraków

       

Child of WOJCIECH SZELIGA is:

                   i.    HALINA10 SZELIGA, m. JERZY ANDRZEJ CYMANOW.

 

 

45.  WANDA9 SZELIGA (ANTONI BAZYLI8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married LUDWIK WERFEL, son of JÓZEF WERFEL and MAGDALENA £ACH

       

Children of WANDA SZELIGA and LUDWIK WERFEL are:

                   i.    MARIUSZ10 WERFEL.

                  ii.    GRA¯YNA DATKA WERFEL.

 

 

46.  MARIA "KIPKA"9 KONARSKA (JADWIGA8 SZELIGA, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born luty 1913 in Kolbuszowa.  She married JAN PROF. SOZAÑSKI HERBU SAS34 1939 in Sasów - udzielił ks. Henryk Konarski.  He was born in Ponikwa.

 

More About MARIA "KIPKA" KONARSKA:

Occupation: we Wroclawiu, abs. prawa UJK we Lwowie

 

More About JAN PROF. SOZAÑSKI HERBU SAS:

Occupation: syn kierownika szkoły Sozañskiego herbu Sas

       

Children of MARIA KONARSKA and JAN SOZAÑSKI HERBU SAS are:

                   i.    TERESA10 SOZAÑSKA, m. TRELA.

 

More About TERESA SOZAÑSKA:

Occupation: Wrocław

 

                  ii.    PAULINA SOZAÑSKA, m. NOSSOL.

 

More About PAULINA SOZAÑSKA:

Occupation: Białystok

 

                 iii.    MAREK MARIA SOZAÑSKI, b. wrzesieñ 12, 1942, Nisko.

 

 

47.  ZYGMUNT WOJCIECH SZYMON9 SZELIGA (HENRYK ZYGMUNT8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born kwiecieñ 28, 1919 in Kraków.  He married SALOMEA KLIN35.  She was born kwiecieñ 13, 1916 in Grodzisko Górne, and died sierpieñ 23, 2003 in Leżajsk.

       

Children of ZYGMUNT SZELIGA and SALOMEA KLIN are:

                   i.    KRZYSZTOF HENRYK10 SZELIGA, b. 1941, Rzeszów.

                  ii.    STANIS£AW FRANCISZEK SZELIGA, b. 1943, Leżajsk.

54.            iii.    ANDRZEJ RAFA£ SZELIGA, b. listopad 12, 1947, Przeworsk.

                 iv.    HELENA MARIA KATARZYNA SZELIGA, b. grudzieñ 18, 1948, Przeworsk; m. STANIS£AW RZEZNIK.

 

 

48.  KAZIMIERA LEK. MED.9 SZELIGA (KAZIMIERZ JÓZEF8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born 1915 in Kraków.  She married W£ODEK MATZENAUER

       

Child of KAZIMIERA SZELIGA and W£ODEK MATZENAUER is:

                   i.    MARIAN10 MATZENAUER36.

 

More About MARIAN MATZENAUER:

Occupation: mieszkał w Krakowie, Zakopane, redaktor oddziału Dziennika Polskiego

 

 

49.  WIES£AW KAZIMIERZ9 SZELIGA (MICHA£ KAPITAN WP8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)37 was born 1934 in Kraków.  He married EWA CA£KOSIÑSKA38

       

Children of WIES£AW SZELIGA and EWA CA£KOSIÑSKA are:

55.              i.    DOROTA10 SZELIGA.

                  ii.    MAREK WOJCIECH O. SZELIGA OSB, b. 1963, Kraków.

 

 

Generation No. 10

 

50.  KAZIMIERA BOGUS£AWA10 KWIECIÑSKA (FRANCISZKA HELENA9 CHOJNACKA, BOGUS£AWA8 SZELIGA, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born luty 16, 1922 in Leżajsk.  She married EDWARD ANTONI GDULA luty 1, 1941 in Leżajsk, son of ANTONI GDULA and MARIA ATAMAN.  He was born paŸdziernik 11, 1916 in Leżajsk, and died paŸdziernik 1945 in Leżajsk.

       

Children of KAZIMIERA KWIECIÑSKA and EDWARD GDULA are:

                   i.    RENATA11 GDULA, b. wrzesieñ 1845; m. SIMICZ.

 

More About RENATA GDULA:

Occupation: Kraków, ul. Nad Sudołem

 

                  ii.    ALICJA JANINA GDULA, b. styczeñ 1, 1942; d. 1989.

 

 

51.  JÓZEF ALBIN 'BINEK'10 KWIECIÑSKI (FRANCISZKA HELENA9 CHOJNACKA, BOGUS£AWA8 SZELIGA, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)39 was born marzec 11, 1924 in Leżajsk, akuszerka Agnieszka Moskalska, and died 1994 in Leżajsk.  He married DANUTA KUCZYÑSKA, daughter of ADAM KUCZYÑSKI and JADWIGA GDULA.  She died in Leżajsk.

       

Child of JÓZEF KWIECIÑSKI and DANUTA KUCZYÑSKA is:

                   i.    MAREK STANIS£AW11 KWIECIÑSKI.

 

 

52.  MARIA10 REICHERT (ROZALIA RÓZIA9 SZELIGA, JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married JAN KOCZOCIK

       

Children of MARIA REICHERT and JAN KOCZOCIK are:

                   i.    PAULINA11 KOCZOCIK, m. LETNIOWSKI.

                  ii.    KATARZYNA KOCZOCIK, m. W£ODARCZYK.

 

 

53.  KRYSTYNA10 REICHERT (ROZALIA RÓZIA9 SZELIGA, JAN8, BRONIS£AW FELIKS7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married DANIELKIEWICZ

       

Child of KRYSTYNA REICHERT and DANIELKIEWICZ is:

                   i.    S£AWEK11 DANIELKIEWICZ.

 

 

54.  ANDRZEJ RAFA£10 SZELIGA (ZYGMUNT WOJCIECH SZYMON9, HENRYK ZYGMUNT8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1) was born listopad 12, 1947 in Przeworsk.  He married KRYSTYNA HELENA RAZNIKIEWICZ, daughter of KAZIMIERZ RAZNIKIEWICZ and JANINA SZATKOWSKAShe was born marzec 10, 1947 in Leżajsk.

       

Child of ANDRZEJ SZELIGA and KRYSTYNA RAZNIKIEWICZ is:

56.              i.    JAKUB MIKO£AJ11 SZELIGA.

 

 

55.  DOROTA10 SZELIGA (WIES£AW KAZIMIERZ9, MICHA£ KAPITAN WP8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  She married MALANEK

       

Children of DOROTA SZELIGA and MALANEK are:

                   i.    DOMINIK11 MALANEK.

                  ii.    C. MALANEK.

 

 

Generation No. 11

 

56.  JAKUB MIKO£AJ11 SZELIGA (ANDRZEJ RAFA£10, ZYGMUNT WOJCIECH SZYMON9, HENRYK ZYGMUNT8, ZYGMUNT7, SZYMON6, WOJCIECH S. MICHA£A5, JAKUB4, MICHA£23, ??2, MICHA£ PRA1)  He married ANNA MARTA BOLISÊGA

       

Child of JAKUB SZELIGA and ANNA BOLISÊGA is:

                   i.    ANTONINA SALOMEA12 SZELIGA.

 

 

 

Endnotes

 

1.  z 1763 r. - o odzysku działki w Jelnej, spisane na zamku w Leżajsku

2.  chrzesni: Kazimierz Filasiewicz i Susanna Mazurkiewiczówna

3.  niewielki , z rozległym podwórzem i bardzo obszernymi stajniami na kilkadziesišt sztuk bydła i koni

4.  budując własnym kosztem drewniany i dzierżawiąc plac, który spadkobiercy w l.40 2-krotnie poszerzyli

5.  Liber mortuorum pag. 158 (102)

6.  bezdzietna

7.  Liber mortuorum pag. 151

8.  Liber mortuorm 241 39/

9.  zm. w wieku 3 1/2. Liber mortuorum p. 146

10.  spiskowiec z lat 40 XIX w., mechanik stolarski, rzemieœlnik, tokarz, stolarz, działacz społeczny

11.  Zastêpca CK Prokuratoryi Pañstwa do pełnienia funkcji oskarżycieli publ. w okr. krakowskim (Bochnia)

12.  chrzestny Zygmunta Szeligi

13.  3.12.1843 i 10.10.1847 - Seniorka Starszych Panien Bractwa Œw.Szkaplerza w klasztorze

14.  emerytowany wojskowy, bezdzietny

15.  Po smierci rodziców utrzymywała siê z haftowania

16.  zamêżna za Tarczyñskim, zbiegłym ksiêdzem z konwentu leżajskiego

17.  zbiegły ksiądz z konwentu leżajskiego

18.  żoną i dziecmi siê rozstali - pojechali do Bydgoszczy

19.  przodkowie w Jarosławiu z poch. Austriacy

20.  przed wojną proboszcz w Galicji Wsch, po wojnie - także na Opolszczyznie

21.  kierownik w Gorlicach, Grzêsce, inspektor szkolny we Lwowie; na £yczakowie data.ur 1841(błêdna)

22.  kolejarz, zawiadowca stacji w Przemyœlu

23.  zamêżna za swego kuzyna lekarza

24.  nauczyciel, kierownik szkoły w Przychojcu; potem emeryt: Leż- ul. Mickiewicza cz.Podklasztorna

25.  Przychojec, potem znów Mickiewicza cz.Podklasztorna

26.  mgr historii -abs. U. Warsz. Profesor historii w liceum Leżajsk i Stalowa Wola

27.  "Rysio"

28.  chrzestni: Władysław Szeliga dyr szkoły, Tekla żona Jana Dziurzyñskiego

29.  uczestniczka Powst. Warsz.

30.  najbardziej podobny do dziadka Józefa Szeligi

31.  zamêżna za swego kuzyna lekarza

32.  chrzestni: Tomasz Pomianowski ; Karolina Gdula

33.  Chrzestni: Jan Zdeb, Janina Lotz?

34.  abs. prawa UJK we Lwowie, mgr inż. i wykładowca Polit.Lwowskiej i prof. dr hab we Wrocławiu

35.  nauczycielka lezajskich szkól podstawowych

36.  dziennikarz sportowy, zwłaszcza narciarstwo, autor ksišżek o sportach zimowych przed I wojną i IIRP

37.  prof. dr hab. Akademia Podlaska w Siedlcach. Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, spec.genetyk

38.  wnuczka polityka Stanisława Grabskiego (1871Borowa-1949 Sulejówek)

39.  chrzestni: Antoni Szeliga i Cecylia Mrzygłód

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2007-03-07

Aktualizacja strony: 2010-02-26