Powrót


  

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

Descendants of Antoni Tomaszewski

 

 

Generation No. 1

 

1.  ANTONI1 TOMASZEWSKI  He married KATARZYNA CHMURA, daughter of SEBASTIAN CHMURA and AGNIESZKA BAJ

       

Child of ANTONI TOMASZEWSKI and KATARZYNA CHMURA is:

2.                i.    MARCIN2 TOMASZEWSKI.

 

 

Generation No. 2

 

2.  MARCIN2 TOMASZEWSKI (ANTONI1)  He married MAGDALENA PAW£OWSKA, daughter of ANTONI PAW£OWSKI and BARBARA PIZIAK

       

Children of MARCIN TOMASZEWSKI and MAGDALENA PAW£OWSKA are:

                   i.    FRANCISZKA3 TOMASZEWSKA.

3.               ii.    WIKTORIA TOMASZEWSKA.

4.              iii.    ANTONINA TOMASZEWSKA.

5.              iv.    MARIANNA TOMASZEWSKA, b. 1819.

6.               v.    KAROLINA TOMASZEWSKA, b. 1874, ok.

 

 

Generation No. 3

 

3.  WIKTORIA3 TOMASZEWSKA (MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married SEBASTIAN KRZYSTYNIACKI 1853 in Le¿ajsk, son of FRANCISZEK KRZYSTYNIACKI and ZOFIA JAROSIEWICZ.  He was born 1822 in lub 1830.

       

Children of WIKTORIA TOMASZEWSKA and SEBASTIAN KRZYSTYNIACKI are:

                   i.    FRANCISZEK4 KRZYSTYNIACKI, b. 1854.

                  ii.    MARIANNA KRZYSTYNIACKA, b. paŸdziernik 23, 1856; m. EUSTACHIEWICZ.

7.              iii.    JAN KRZYSTYNIACKI, b. styczeñ 25, 1859; d. listopad 23, 1920.

                 iv.    MARCIN KRYSTYNIACKI, b. listopad 8, 1861.

 

 

4.  ANTONINA3 TOMASZEWSKA (MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married SEBASTIAN NIEMCZYCKI, son of MARCIN NIEMCZYCKI and JÓZEFA KARP.  He was born styczeñ 7, 1838.

       

Children of ANTONINA TOMASZEWSKA and SEBASTIAN NIEMCZYCKI are:

8.                i.    JAKUB4 NIEMCZYCKI, d. paŸdziernik 10, 1942, Le¿ajsk.

9.               ii.    ANTONI NIEMCZYCKI.

10.            iii.    MARIA NIEMCZYK.

 

 

5.  MARIANNA3 TOMASZEWSKA (MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1819.  She married JAN KIMLOWSKI, son of JAKUB KIMLOWSKI and MARIANNA BANAS

       

Children of MARIANNA TOMASZEWSKA and JAN KIMLOWSKI are:

11.              i.    KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, b. 1848; d. Le¿ajsk.

12.             ii.    W£ADYS£AW KIMLOWSKI, b. 1850; d. 1926, Le¿ajsk.

 

 

6.  KAROLINA3 TOMASZEWSKA (MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1874 in ok.  She married JÓZEF ZAWADZKI, son of JAKUB ZAWACKI and KATARZYNA MAKAROWSKA.  He was born 1840 in ok.

       

Child of KAROLINA TOMASZEWSKA and JÓZEF ZAWADZKI is:

13.              i.    ADAM4 ZAWADZKI, b. paŸdziernik 25, 1871.

 

 

Generation No. 4

 

7.  JAN4 KRZYSTYNIACKI (WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born styczeñ 25, 1859, and died listopad 23, 1920.  He married JÓZEFA FIJA£KOWSKA listopad 26, 1882 in Le¿ajsk, daughter of JAN FIJA£KOWSKI and ANNA LESZCZYÑSKA.  She was born marzec 11, 1863, and died luty 11, 1950.

       

Children of JAN KRZYSTYNIACKI and JÓZEFA FIJA£KOWSKA are:

14.              i.    KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA, b. 1887; d. 1951.

15.             ii.    STANIS£AWA KRYSTYNIACKA, b. 1890; d. 1928, zmar³a przy porodzie syna Jana.

16.            iii.    MARCIN KRYSTYNIACKI, b. listopad 13, 1892; d. lipiec 20, 1952.

                 iv.    KAROL KRYSTYNIACKI, b. listopad 13, 1892; d. 1894.

 

 

8.  JAKUB4 NIEMCZYCKI (ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) died paŸdziernik 10, 1942 in Le¿ajsk.  He married (1) PAULINA KOMORNICKA.    He married (2) KATARZYNA RAZNIKIEWICZ

       

Children of JAKUB NIEMCZYCKI and PAULINA KOMORNICKA are:

                   i.    KATARZYNA5 NIEMCZYCKA.

                  ii.    JAN NIEMCZYCKI.

17.            iii.    JULIAN NIEMCZYCKI.

18.            iv.    MARIA NIEMCZYCKA, b. paŸdziernik 26, 1904; d. styczeñ 19, 1987.

 

       

Children of JAKUB NIEMCZYCKI and KATARZYNA RAZNIKIEWICZ are:

19.             v.    STANIS£AW5 NIEMCZYCKI.

                 vi.    ADAM NIEMCZYCKI.

                vii.    HELENA NIEMCZYCKA, b. 1893; d. 1974, zmar³a bezpotomnie; m. FRANCISZEK GDULA1; b. paŸdziernik 8, 1882, Le¿ajsk; d. 1938.

 

More About FRANCISZEK GDULA:

Occupation: mieszka³ na ul. Siedlañskiej k/ S. Chomicza

 

 

9.  ANTONI4 NIEMCZYCKI (ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)

       

Child of ANTONI NIEMCZYCKI is:

20.              i.    KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, b. 1900, ok.

 

 

10.  MARIA4 NIEMCZYK (ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married LEON GDULA, son of JACEK GDULA and MARIANNA SAWICKA

       

Child of MARIA NIEMCZYK and LEON GDULA is:

21.              i.    KATARZYNA5 GDULA, b. paŸdziernik 19, 1904.

 

 

11.  KONSTANCJA4 KIMLOWSKA (MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1848, and died in Le¿ajsk.  She married (1) ADAM PODGÓRSKI.    She married (2) ANTONI ATAMAN luty 23, 1876 in Le¿ajsk, ks. Boles³aw Corodyñski, son of WALENTY ATAMAN and ANNA W£OCH.  He was born 1851.

       

Children of KONSTANCJA KIMLOWSKA and ANTONI ATAMAN are:

                   i.    ANIELA5 ATAMAN, m. KIE£BOWICZ.

22.             ii.    MARIA ATAMAN, b. paŸdziernik 12, 1877.

23.            iii.    BOLES£AW ATAMAN, b. paŸdziernik 30, 1879.

24.            iv.    MA£GORZATA ATAMAN, b. lipiec 13, 1881, Lezajsk; d. styczeñ 20, 1952, Lezajsk.

25.             v.    ADAM ATAMAN, b. grudzieñ 6, 1883; d. lipiec 8, 1964, Le¿ajsk.

 

 

12.  W£ADYS£AW4 KIMLOWSKI (MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1850, and died 1926 in Le¿ajsk.  He married KATARZYNA SAWICKA 1876 in Le¿ajsk, daughter of TOMASZ SAWICKI and MARIA HOROSKA.  She was born 1858, and died 1930 in Le¿ajsk.

       

Children of W£ADYS£AW KIMLOWSKI and KATARZYNA SAWICKA are:

                   i.    STANIS£AW5 KIMLOWSKI.

                  ii.    JAN KIMLOWSKI.

                 iii.    JÓZEF KIMLOWSKI, m. S£AWIÑSKA.

 

 

13.  ADAM4 ZAWADZKI (KAROLINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 25, 1871.  He married (1) JULIA DEC, daughter of WIKTOR DEC and TEOFILA MAJEWSKA.    He married (2) ROZALIA SERAFIN, daughter of JAKUB SERAFIN and FRANCISZKA WÊGLARZ.  She was born lipiec 22, 1885 in Le¿ajsk.

       

Child of ADAM ZAWADZKI and JULIA DEC is:

                   i.    JAN5 ZAWADZKI, b. grudzieñ 26, 1900; d. grudzieñ 27, 1900.

 

       

Children of ADAM ZAWADZKI and ROZALIA SERAFIN are:

                  ii.    MARIAN5 ZAWADZKI, b. wrzesieñ 5, 1906; d. listopad 7, 1906, Le¿ajsk.

                 iii.    JANINA EMILIA ZAWADZKA, b. luty 21, 1911, Le¿ajsk.

                 iv.    ROMAN TEOFIL ZAWADZKI, b. marzec 27, 1914, Le¿ajsk.

 

 

Generation No. 5

 

14.  KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA (JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1887, and died 1951.  She married W£ADYS£AW DEC 1915.  He was born 1885, and died 1967.

       

Children of KATARZYNA KRYSTYNIACKA and W£ADYS£AW DEC are:

26.              i.    ANTONINA6 DEC, b. 1910, ok.

27.             ii.    STANIS£AW DEC, b. 1914.

28.            iii.    JÓZEF DEC, b. 1921.

                 iv.    BRONIS£AWA DEC, b. 1926; m. JAN SAWICKI.

 

 

15.  STANIS£AWA5 KRYSTYNIACKA (JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1890, and died 1928 in zmar³a przy porodzie syna Jana.  She married (1) MICHA£ CHOJNACKI, son of ANTONI CHOJNACKI and BOGUS£AWA SZELIGA.  He was born 1892, and died 1942 in Le¿ajsk.  She married (2) CZES£AW SERAFIN 1909 in Le¿ajsk.  He was born 1888, and died 1919.

       

Children of STANIS£AWA KRYSTYNIACKA and MICHA£ CHOJNACKI are:

                   i.    JULIA6 CHOJNACKI, b. 1922; m. W£ADYS£AW JEDNAKIEWICZ.

                  ii.    WIES£AWA CHOJNACKA, b. 1924; m. TADEUSZ MIELESZKO.

                 iii.    MICHA£ CHOJNACKI, b. 1926; m. ZOFIA MENDYK.

                 iv.    ADAM CHOJNACKI, b. 1928; m. KRYSTYNA GRECHUTA.

                  v.    JAN CHOJNACKI, b. 1928; d. 1928, zmar³ przy porodzie razem z matk¹.

 

       

Child of STANIS£AWA KRYSTYNIACKA and CZES£AW SERAFIN is:

                 vi.    MARIA6 SERAFIN, b. 1911; m. JAN B£OTNICKI.

 

 

16.  MARCIN5 KRYSTYNIACKI (JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born listopad 13, 1892, and died lipiec 20, 1952.  He married (1) MALWINA KIE£BOWICZ2, daughter of ANDRZEJ KIE£BOWICZ and ZOFIA SROKA.  She was born 1898, and died 1992.  He married (2) MARIA NIEMCZYCKA3, daughter of JAKUB NIEMCZYCKI and PAULINA KOMORNICKA.  She was born paŸdziernik 26, 1904, and died styczeñ 19, 1987.

 

More About MALWINA KIE£BOWICZ:

Occupation: bezdzietna

 

More About MARIA NIEMCZYCKA:

Occupation: Le¿ajsk, Borki

       

Child of MARCIN KRYSTYNIACKI and MARIA NIEMCZYCKA is:

29.              i.    JAN MICHA£6 KRYSTYNIACKI, b. wrzesieñ 29, 1946, Le¿ajsk Borki 28.

 

 

17.  JULIAN5 NIEMCZYCKI (JAKUB4, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  He married W£ADYS£AWA NIEMCZYCKA

       

Child of JULIAN NIEMCZYCKI and W£ADYS£AWA NIEMCZYCKA is:

                   i.    IRENA6 NIEMCZYCKA, m. GRZ¥ŒLEWICZ.

 

More About IRENA NIEMCZYCKA:

Occupation: Le¿ajsk, B³onie 1

 

 

18.  MARIA5 NIEMCZYCKA (JAKUB4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)3 was born paŸdziernik 26, 1904, and died styczeñ 19, 1987.  She married MARCIN KRYSTYNIACKI, son of JAN KRZYSTYNIACKI and JÓZEFA FIJA£KOWSKA.  He was born listopad 13, 1892, and died lipiec 20, 1952.

 

More About MARIA NIEMCZYCKA:

Occupation: Le¿ajsk, Borki

       

Child is listed above under (16) Marcin Krystyniacki.

 

19.  STANIS£AW5 NIEMCZYCKI (JAKUB4, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  He married ZOFIA ZAWADZKA

 

More About STANIS£AW NIEMCZYCKI:

Occupation: Le¿ajsk, Studzienna 6

       

Children of STANIS£AW NIEMCZYCKI and ZOFIA ZAWADZKA are:

                   i.    DANUTA6 NIEMCZYCKA, m. JÓZEF JARZYÑSKI4.

                  ii.    JANINA NIEMCZYCKA, m. KIEBA£A.

                 iii.    STANIS£AW NIEMCZYCKI.

 

 

20.  KATARZYNA5 NIEMCZYCKA (ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1900 in ok.  She married ANTONI DEC.  He was born 1896 in ok Le¿ajsk.

       

Children of KATARZYNA NIEMCZYCKA and ANTONI DEC are:

30.              i.    HELENA6 DEC.

                  ii.    FRANCISZEK DEC.

31.            iii.    ZOFIA DEC, b. 1903; d. 1929, Le¿ajsk.

32.            iv.    MARIA DEC, b. 1930, ok Le¿ajsk.

 

 

21.  KATARZYNA5 GDULA (MARIA4 NIEMCZYK, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 19, 1904.  She married ANTONI DEC, son of MARCIN DEC and JULIA PRZYBYLSKA.  He was born czerwiec 1, 1903.

       

Child of KATARZYNA GDULA and ANTONI DEC is:

                   i.    ANNA DANUTA6 DEC, b. wrzesieñ 20, 1937, Le¿ajsk.

 

 

22.  MARIA5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 12, 1877.  She married ANTONI GDULA luty 9, 1898 in Le¿ajsk, Fara, son of JAN GDULA and MARIANNA ORDYCZYÑSKA.  He was born sierpieñ 15, 1874, and died 1953 in Le¿ajsk. ¯y³ 79 lat. Poch. z synem Kazimierzem i synow¹ W³adys³aw¹ z d. Matuszko.

       

Children of MARIA ATAMAN and ANTONI GDULA are:

                   i.    WINCENTY SEBASTIAN6 GDULA, b. luty 18, 1899, Le¿ajsk; d. sierpieñ 8, 1942, Le¿ajsk.

                  ii.    JÓZEFA GDULA, b. lipiec 4, 1901; d. paŸdziernik 12, 1908, Le¿ajsk.

33.            iii.    JAN GDULA, b. czerwiec 9, 1903; d. 1949, Le¿ajsk. Zmar³ na serce..

                 iv.    MICHA£ GDULA, b. wrzesieñ 23, 1904, Le¿ajsk; d. listopad 19, 1946, Zmar³ na serce; m. STEFANIA KOSTKA, kwiecieñ 15, 1945, Le¿ajsk.

                  v.    HELENA GDULA, b. sierpieñ 4, 1906, Le¿ajsk; d. grudzieñ 24, 1914, Le¿ajsk, lat 8.

34.            vi.    KAZIMIERZ GDULA, b. kwiecieñ 15, 1908; d. wrzesieñ 2, 1986, Le¿ajsk.

                vii.    PIOTR GDULA, b. maj 12, 1910, Le¿ajsk; d. listopad 18, 1915, Le¿ajsk, lat 5.

               viii.    LEOPOLD GDULA, b. paŸdziernik 20, 1912, Le¿ajsk; d. maj 24, 1948, Le¿ajsk; m. MONIKA DRO¯D¯AL, wrzesieñ 17, 1946, Le¿ajsk, Fara.

35.             ix.    WALERIAN JAN GDULA, b. grudzieñ 27, 1913, Le¿ajsk.

36.              x.    EDWARD ANTONI GDULA, b. paŸdziernik 11, 1916, Le¿ajsk; d. paŸdziernik 1945, Le¿ajsk.

37.             xi.    ZOFIA GDULA, b. styczeñ 1, 1922, Le¿ajsk; d. grudzieñ 18, 1986, Le¿ajsk.

 

 

23.  BOLES£AW5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 30, 1879.  He married ANIELA SOSNICKA, daughter of TOMASZ SOSNICKI and TEKLA WACH.  She was born kwiecieñ 19, 1883, and died wrzesieñ 29, 1973 in Le¿ajsk.

       

Children of BOLES£AW ATAMAN and ANIELA SOSNICKA are:

                   i.    MIECZYS£AW6 ATAMAN.

                  ii.    ZOFIA ATAMAN, d. ¯y³a 4 lata.

38.            iii.    KAZIMIERA ATTAMAN, b. grudzieñ 7, 1906; d. sierpieñ 3, 1997, Le¿ajsk.

                 iv.    STANIS£AW ATAMAN, b. wrzesieñ 17, 1909, Le¿ajsk.

                  v.    ZOFIA ATAMAN5, b. wrzesieñ 11, 1912, Le¿ajsk; d. styczeñ 1, 1995, Le¿ajsk; m. (1) JAN BAUER; b. maj 12, 1908; d. luty 1945; m. (2) JAN LUDWIK ZIELIÑSKI6, listopad 8, 1948; b. lipiec 17, 1909, Kulików; d. luty 19, 1997, Le¿ajsk.

                 vi.    STEFAN JAN ATAMAN, b. czerwiec 25, 1914; d. maj 9, 1947, Le¿ajsk.

 

 

24.  MA£GORZATA5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born lipiec 13, 1881 in Lezajsk, and died styczeñ 20, 1952 in Lezajsk.  She married MICHA£ GDULA styczeñ 30, 1901 in Lezajsk, son of JÓZEF GDULA and MAGDALENA PIZIAK.  He was born wrzesieñ 17, 1875 in Lezajsk, and died 1923 in USA.

       

Children of MA£GORZATA ATAMAN and MICHA£ GDULA are:

39.              i.    MARIAN6 GDULA, d. paŸdziernik 8, 1980, Le¿ajsk.

                  ii.    LUDWIK GDULA, b. listopad 18, 1902, Lezajsk; d. czerwiec 21, 1903, Lezajsk.

40.            iii.    JANINA GDULA, b. listopad 1, 1913, Le¿ajsk; d. sierpieñ 13, 1990, Le¿ajsk.

 

 

25.  ADAM5 ATAMAN (KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born grudzieñ 6, 1883, and died lipiec 8, 1964 in Le¿ajsk.  He married (1) ZOFIA KATARZYNA KWIECIÑSKA, daughter of ANTONI KWIECIÑSKI and WIKTORIA ORDYCZYÑSKA.  She was born listopad 13, 1886, and died 1975 in Le¿ajsk.  He married (2) ZOFIA GAJDA listopad 11, 1933. 

       

Children of ADAM ATAMAN and ZOFIA KWIECIÑSKA are:

                   i.    STANIS£AWA KAROLINA6 ATAMAN, m. (1) ROMAN SZEPELAK; m. (2) PIOTR KNAP.

                  ii.    KAZIMIERZ ANTONI ATAMAN, b. styczeñ 10, 1910.

41.            iii.    ROMAN LEOPOLD ATAMAN, b. listopad 18, 1911, Le¿ajsk.

                 iv.    ALBINA MARIA ATAMAN, b. grudzieñ 3, 1914; m. JÓZEF PAJEK.

                  v.    ZYGMUNT MARCELI ATAMAN, b. czerwiec 2, 1921; m. MARIA NIERADKA.

42.            vi.    STEFANIA ATAMAN, b. listopad 15, 1925; d. czerwiec 13, 1997, Le¿ajsk.

                vii.    HENRYKA ANNA ATAMAN, b. luty 18, 1931, Le¿ajsk; m. HENRYK KABULSKI.

 

       

Child of ADAM ATAMAN and ZOFIA GAJDA is:

               viii.    RYSZARD FRANCISZEK6 ATAMAN, m. (1) KRYSTYNA ATAMAN; m. (2) BRONIS£AWA SZYD£OWSKA, czerwiec 6, 1964.

 

More About RYSZARD FRANCISZEK ATAMAN:

Occupation: USA-Filadelfia

 

 

Generation No. 6

 

26.  ANTONINA6 DEC (KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1910 in ok.  She married STANIS£AW KOSTEK, son of PRA KOSTEK

       

Children of ANTONINA DEC and STANIS£AW KOSTEK are:

43.              i.    EL¯BIETA7 KOSTEK.

                  ii.    LESZEK KOSTEK, m. MA£GORZATA GROMASZKIEWICZ.

                 iii.    MIECZYS£AW KOSTEK.

 

 

27.  STANIS£AW6 DEC (KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1914.  He married (1) STEFANIA SZWAB7, daughter of MICHA£ SZWAB and MARIA MARUSZAK.    He married (2) ANNA KWASNIEWSKA

       

Children of STANIS£AW DEC and STEFANIA SZWAB are:

                   i.    RYSZARD7 DEC.

                  ii.    TADEUSZ DEC, m. (1) KRYSTYNA WACH; m. (2) KRYSTYNA WACH.

 

 

28.  JÓZEF6 DEC (KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1921.  He married JANINA DECOWA

       

Children of JÓZEF DEC and JANINA DECOWA are:

                   i.    ZDZIS£AW7 DEC.

                  ii.    JERZY DEC.

 

 

29.  JAN MICHA£6 KRYSTYNIACKI (MARCIN5, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born wrzesieñ 29, 1946 in Le¿ajsk Borki 28.  He married BARBARA MARUSZAK styczeñ 27, 1979 in Le¿ajsk, daughter of STANIS£AW MARUSZAK and ALBINA KISIELEWICZ.  She was born paŸdziernik 6, 1945 in Le¿ajsk Opaliñskiego 128.

 

More About JAN MICHA£ KRYSTYNIACKI:

Occupation: Le¿ajsk ul. Opaliñskiego 128

       

Children of JAN KRYSTYNIACKI and BARBARA MARUSZAK are:

44.              i.    EWA AGNIESZKA7 KRYSTYNIACKA, b. 1980.

                  ii.    ADAM MARCIN KRYSTYNIACKI8, b. 1980.

                 iii.    TOMASZ ANTONI KRYSTYNIACKI, b. 1982.

 

 

30.  HELENA6 DEC (KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married ANTONI GROMACZKIEWICZ.  He died grudzieñ 13, 1913 in lat 43.

       

Child of HELENA DEC and ANTONI GROMACZKIEWICZ is:

45.              i.    JÓZEF ZYGMUNT7 GROMACZKIEWICZ, b. marzec 26, 1910; d. paŸdziernik 26, 1995, Le¿ajsk.

 

 

31.  ZOFIA6 DEC (KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1903, and died 1929 in Le¿ajsk.  She married LEON RZUCID£O.  He was born styczeñ 15, 1898, and died lipiec 14, 1988 in Le¿ajsk. Pochowany w 1 grobowcu z Emilia.

       

Children of ZOFIA DEC and LEON RZUCID£O are:

46.              i.    ZYGMUNT EDWARD7 RZUCID£O, b. luty 3, 1922; d. sierpieñ 15, 2009, lat 87. Le¿ajsk.

                  ii.    W£ADYS£AW RZUCID£O9, b. kwiecieñ 17, 1924, Le¿ajsk.

 

 

32.  MARIA6 DEC (KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)10 was born 1930 in ok Le¿ajsk.  She married ANTONI ¯UBLIÑSKI11, son of STANIS£AW ¯ABA and CZES£AWA GDULA

       

Child of MARIA DEC and ANTONI ¯UBLIÑSKI is:

                   i.    MARIA7 ¯UBLIÑSKA, m. WIES£AW PUSTELNIAK.

 

 

33.  JAN6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born czerwiec 9, 1903, and died 1949 in Le¿ajsk. Zmar³ na serce..  He married EMILIA SKOCZYLAS.  She was born 1909, and died 1997.

       

Child of JAN GDULA and EMILIA SKOCZYLAS is:

47.              i.    KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA, b. 1945.

 

 

34.  KAZIMIERZ6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born kwiecieñ 15, 1908, and died wrzesieñ 2, 1986 in Le¿ajsk.  He married W£ADYS£AWA MATUSZKO, daughter of JULIAN MATUSZKO and ROZALIA ARGASIÑSKA.  She was born czerwiec 14, 1922 in Z³oczów.

       

Children of KAZIMIERZ GDULA and W£ADYS£AWA MATUSZKO are:

48.              i.    CZES£AW7 GDULA.

49.             ii.    MAREK GDULA, b. sierpieñ 1946, Le¿ajsk.

50.            iii.    MARTA GDULA-¯UKOWICZ, b. czerwiec 24, 1948, Le¿ajsk.

                 iv.    EL¯BIETA GDULA, b. wrzesieñ 27, 1949; d. Le¿ajsk.

51.             v.    MA£GORZATA GDULA, b. 1952; d. styczeñ 23, 1989.

 

 

35.  WALERIAN JAN6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born grudzieñ 27, 1913 in Le¿ajsk.  He married MELANIA GDULOWA

       

Child of WALERIAN GDULA and MELANIA GDULOWA is:

                   i.    HALINA7 GDULA.

 

 

36.  EDWARD ANTONI6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 11, 1916 in Le¿ajsk, and died paŸdziernik 1945 in Le¿ajsk.  He married KAZIMIERA BOGUS£AWA KWIECIÑSKA luty 1, 1941 in Le¿ajsk, daughter of JÓZEF KWIECIÑSKI and FRANCISZKA CHOJNACKA.  She was born luty 16, 1922 in Le¿ajsk.

       

Children of EDWARD GDULA and KAZIMIERA KWIECIÑSKA are:

                   i.    RENATA7 GDULA, b. wrzesieñ 1845; m. SIMICZ.

 

More About RENATA GDULA:

Occupation: Kraków, ul. Nad Sudo³em

 

                  ii.    ALICJA JANINA GDULA, b. styczeñ 1, 1942; d. 1989.

 

 

37.  ZOFIA6 GDULA (MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born styczeñ 1, 1922 in Le¿ajsk, and died grudzieñ 18, 1986 in Le¿ajsk.  She married (2) ZYGMUNT EDWARD RZUCID£O paŸdziernik 24, 1946, son of LEON RZUCID£O and ZOFIA DEC.  He was born luty 3, 1922, and died sierpieñ 15, 2009 in lat 87. Le¿ajsk.

       

Child of ZOFIA GDULA is:

                   i.    EDWARD7 RZUCID£O.

 

       

Children of ZOFIA GDULA and ZYGMUNT RZUCID£O are:

52.             ii.    HALINA7 RZUCID£O.

53.            iii.    ANNA RZUCID£O.

                 iv.    KRYSTYNA RZUCID£O, m. JAN RAZINKIEWICZ.

                  v.    EWA RZUCID£O.

                 vi.    JAN RZUCID£O, b. maj 22, 1947; d. lipiec 9, 1964.

 

More About JAN RZUCID£O:

Occupation: Zgin¹³ tragicznie-utopi³ siê w Sanie

 

 

38.  KAZIMIERA6 ATTAMAN (BOLES£AW5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born grudzieñ 7, 1906, and died sierpieñ 3, 1997 in Le¿ajsk.  She married KUROWSKI

       

Child of KAZIMIERA ATTAMAN and KUROWSKI is:

                   i.    STANIS£AW7 KUROWSKI.

 

 

39.  MARIAN6 GDULA (MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) died paŸdziernik 8, 1980 in Le¿ajsk.  He married (1) JAROS£AWA ATAMAN, daughter of MICHA£ ATAMAN and MARIA HOROSZKO.  She was born 1929 in Le¿ajsk.  He married (2) JANINA CZAJKA marzec 21, 1940 in Le¿ajsk, daughter of ANTONI CZAJKA and ANTONINA KIE£BOWICZ.  She was born grudzieñ 10, 1920, and died lipiec 21, 1961 in Le¿ajsk.

       

Children of MARIAN GDULA and JANINA CZAJKA are:

54.              i.    ROMANA7 GDULA.

                  ii.    MICHA£ GDULA, m. IRENA DEC; b. 1943; d. lipiec 21, 2004.

55.            iii.    JAN GDULA.

 

 

40.  JANINA6 GDULA (MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born listopad 1, 1913 in Le¿ajsk, and died sierpieñ 13, 1990 in Le¿ajsk.  She married JÓZEF ALFONS ORDYCZYÑSKI styczeñ 7, 1940 in Le¿ajsk, son of STANIS£AW ORDYCZYÑSKI and TEKLA BUREK.  He was born lipiec 22, 1913 in Le¿ajsk, and died styczeñ 10, 1983 in Le¿ajsk.

       

Children of JANINA GDULA and JÓZEF ORDYCZYÑSKI are:

56.              i.    MIECZYS£AW7 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 12, 1941, Le¿ajsk; d. czerwiec 28, 1984, Le¿ajsk.

                  ii.    MARIA WALERIA ORDYCZYÑSKA, b. grudzieñ 15, 1942; d. wrzesieñ 22, 1943, Le¿ajsk.

 

More About MARIA WALERIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Le¿ajsk, £azienna 10

 

57.            iii.    KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA, b. czerwiec 18, 1946, Le¿ajsk; d. styczeñ 23, 2006, Le¿ajsk.

58.            iv.    PIOTR ORDYCZYÑSKI, b. kwiecieñ 28, 1952, Le¿ajsk; d. luty 20, 2001, Le¿ajsk.

 

 

41.  ROMAN LEOPOLD6 ATAMAN (ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born listopad 18, 1911 in Le¿ajsk.  He married KAZIMIERA ¯AK paŸdziernik 2, 1938 in Le¿ajsk. 

       

Children of ROMAN ATAMAN and KAZIMIERA ¯AK are:

                   i.    PAWE£7 ATAMAN.

                  ii.    WITOLD JAN ATAMAN.

 

 

42.  STEFANIA6 ATAMAN (ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born listopad 15, 1925, and died czerwiec 13, 1997 in Le¿ajsk.  She married (1) JULIUSZ MARIAN GDULA paŸdziernik 28, 1941, son of KAROL GDULA and ANIELA BOCHENEK.  He was born luty 9, 1916, and died kwiecieñ 3, 1961.  She married (2) LUDWIK DZIWOTA grudzieñ 27, 1969, son of STANIS£AW DZIWOTA and WIKTORIA MAJDER.  He was born 1920, and died 2006 in Cmentarz w Lezajsku. Le¿y z ¿on¹ Stefani¹, KOnstancj¹ Kimlowsk¹, Antonim Atamanem i El¹ Gdul¹..

       

Children of STEFANIA ATAMAN and JULIUSZ GDULA are:

59.              i.    EWA7 GDULA.

                  ii.    HALINA GDULA12, b. paŸdziernik 2, 1942, Le¿ajsk; d. paŸdziernik 24, 1942, Le¿ajsk, ¿y³a 22 dni.

 

More About HALINA GDULA:

Occupation: Le¿ajsk, ul. Studzienna

 

                 iii.    EMIL GDULA, b. paŸdziernik 19, 1943.

                 iv.    ELA GDULA, b. 1945; d. 1945, Cmentarz w Le¿ajsku. Le¿y z  babci¹ Konstancj¹ Kimlowska i dziadkiem Antonim Atamanem..

                  v.    TADEUSZ JÓZEF GDULA, b. styczeñ 13, 1949; m. BOGUS£AWA DUTKIEWICZ, paŸdziernik 21, 1972.

                 vi.    JERZY GDULA, b. 1959; d. maj 19, 2006, Le¿ajsk.

 

 

Generation No. 7

 

43.  EL¯BIETA7 KOSTEK (ANTONINA6 DEC, KATARZYNA5 KRYSTYNIACKA, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married W£ADYS£AW MARUSZAK, son of W£ADYS£AW MARUSZAK and STANIS£AWA MARUSZAKOWA.  He died grudzieñ 25, 2005.

       

Children of EL¯BIETA KOSTEK and W£ADYS£AW MARUSZAK are:

                   i.    ROBERT8 MARUSZAK, m. EDYTA JAKUBOWSKA, Le¿ajsk.

                  ii.    MACIEJ MARUSZAK.

                 iii.    TOMASZ MARUSZAK.

 

 

44.  EWA AGNIESZKA7 KRYSTYNIACKA (JAN MICHA£6 KRYSTYNIACKI, MARCIN5, JAN4 KRZYSTYNIACKI, WIKTORIA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)13 was born 1980.  She married WIKTOR WNUK

       

Children of EWA KRYSTYNIACKA and WIKTOR WNUK are:

                   i.    NATALIA8 WNUK.

                  ii.    KLAUDIA WNUK.

 

 

45.  JÓZEF ZYGMUNT7 GROMACZKIEWICZ (HELENA6 DEC, KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born marzec 26, 1910, and died paŸdziernik 26, 1995 in Le¿ajsk.  He married WANDA PUDE£KIEWICZ, daughter of W£ADYS£AW PUDE£KIEWICZ and HELENA OR£OWSKA

 

More About WANDA PUDE£KIEWICZ:

Occupation: Le¿ajsk

       

Child of JÓZEF GROMACZKIEWICZ and WANDA PUDE£KIEWICZ is:

                   i.    MA£GORZATA8 GROMASZKIEWICZ, m. LESZEK KOSTEK.

 

 

46.  ZYGMUNT EDWARD7 RZUCID£O (ZOFIA6 DEC, KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born luty 3, 1922, and died sierpieñ 15, 2009 in lat 87. Le¿ajsk.  He married ZOFIA GDULA paŸdziernik 24, 1946, daughter of ANTONI GDULA and MARIA ATAMAN.  She was born styczeñ 1, 1922 in Le¿ajsk, and died grudzieñ 18, 1986 in Le¿ajsk.

       

Children are listed above under (37) Zofia Gdula.

 

47.  KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA (JAN6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1945.  He married ELIZA ZALISZ 1971.  She was born 1948.

 

More About KAZIMIERZ GDULA S. JANA:

Occupation: Leszno

 

More About ELIZA ZALISZ:

Occupation: Leszno

       

Children of KAZIMIERZ GDULA S. JANA and ELIZA ZALISZ are:

60.              i.    MA£GORZATA8 GDULA, b. 1972.

                  ii.    KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA, b. 1979, Leszno.

 

More About KATARZYNA GDULA C. KAZIMIERZA:

Occupation: Londyn

 

 

48.  CZES£AW7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  He married KRYSTYNA KAPCIA

 

More About KRYSTYNA KAPCIA:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of CZES£AW GDULA and KRYSTYNA KAPCIA are:

                   i.    ANNA8 GDULA14, b. Le¿ajsk; m. ERYK THOREAU.

                  ii.    SZYMON GDULA.

                 iii.    MICHA£ GDULA.

 

More About MICHA£ GDULA:

Occupation: Le¿ajsk

 

 

49.  MAREK7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born sierpieñ 1946 in Le¿ajsk.  He married MARIA TUTAJ15

 

More About MARIA TUTAJ:

Occupation: Kraków. Pochodzi z Tarnowa.

       

Child of MAREK GDULA and MARIA TUTAJ is:

                   i.    JOANNA8 GDULA16, b. 1975, Kraków.

 

More About JOANNA GDULA:

Occupation: Kraków

 

 

50.  MARTA7 GDULA-¯UKOWICZ (KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born czerwiec 24, 1948 in Le¿ajsk.  She married ANTONI ¯UKOWICZ maj 24, 1968 in Kraków.  He was born kwiecieñ 21, 1947 in Lubaczów.

       

Children of MARTA GDULA-¯UKOWICZ and ANTONI ¯UKOWICZ are:

                   i.    RAFA£8 ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 1968, Kraków; m. BEATA ¯UKOWICZ.

61.             ii.    £UKASZ ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 1972, Kraków.

62.            iii.    MARCIN ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 19, 1977.

                 iv.    SZYMON ¯UKOWICZ, b. paŸdziernik 11, 1984, Stalowa Wola.

 

More About SZYMON ¯UKOWICZ:

Occupation: Stalowa Wola

 

 

51.  MA£GORZATA7 GDULA (KAZIMIERZ6, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1952, and died styczeñ 23, 1989.  She married S£AWOMIR KLIMEK, son of WINCENTY KLIMEK.  He died styczeñ 23, 1989.

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Zginê³a tragicznie w wypadku samochodowym

       

Children of MA£GORZATA GDULA and S£AWOMIR KLIMEK are:

                   i.    ALEKSANDRA8 KLIMEK, b. Le¿ajsk.

                  ii.    AGNIESZKA KLIMEK, b. Le¿ajsk.

                 iii.    EWA KLIMEK, b. 1982, Le¿ajsk.

 

 

52.  HALINA7 RZUCID£O (ZYGMUNT EDWARD7, ZOFIA6 DEC, KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married ADAM BAZYLEWICZ, son of ADAM BAZYLEWICZ and KONSTANCJA BAZYLEWICZ

       

Children of HALINA RZUCID£O and ADAM BAZYLEWICZ are:

                   i.    JAKUB8 BAZYLEWICZ.

                  ii.    MACIEJ BAZYLEWICZ.

 

 

53.  ANNA7 RZUCID£O (ZYGMUNT EDWARD7, ZOFIA6 DEC, KATARZYNA5 NIEMCZYCKA, ANTONI4 NIEMCZYCKI, ANTONINA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married TADEUSZ GÓRNY

       

Children of ANNA RZUCID£O and TADEUSZ GÓRNY are:

                   i.    PAWE£8 GÓRNY, b. Le¿ajsk; m. ZYCH, sierpieñ 16, 2008.

                  ii.    EWA GÓRNA, b. 1982.

 

 

54.  ROMANA7 GDULA (MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married (1) ADOLF RÓG.    She married (2) KAROL RÓ¯YCKI

 

More About ROMANA GDULA:

Occupation: Rzeszów

       

Child of ROMANA GDULA and ADOLF RÓG is:

                   i.    ROBERT8 RÓG.

 

       

Children of ROMANA GDULA and KAROL RÓ¯YCKI are:

                  ii.    IZABELA8 RÓ¯YCKA.

 

More About IZABELA RÓ¯YCKA:

Occupation: Rzeszów

 

63.            iii.    DOROTA RÓ¯YCKA.

                 iv.    GABRIEL RÓ¯YCKI.

 

 

55.  JAN7 GDULA (MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  He married EL¯BIETA NIEMIEC, daughter of W£ADYS£AW NIEMIEC and WERONIKA SZEWCZYK

       

Children of JAN GDULA and EL¯BIETA NIEMIEC are:

                   i.    TOMASZ8 GDULA.

                  ii.    MARCIN GDULA.

 

 

56.  MIECZYS£AW7 ORDYCZYÑSKI (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born styczeñ 12, 1941 in Le¿ajsk, and died czerwiec 28, 1984 in Le¿ajsk.  He married ALICJA DERBISZ, daughter of ? DERBISZ and ?? DERBISZ

       

Child of MIECZYS£AW ORDYCZYÑSKI and ALICJA DERBISZ is:

64.              i.    MARIUSZ JAROS£AW8 ORDYCZYÑSKI, b. styczeñ 18, 1971, Nowa Sarzyna.

 

 

57.  KRYSTYNA JULIA7 ORDYCZYÑSKA (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born czerwiec 18, 1946 in Le¿ajsk, and died styczeñ 23, 2006 in Le¿ajsk.  She married ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI kwiecieñ 15, 1968 in Le¿ajsk, Koœció³ Fara w Le¿ajsku, son of WITOLD KIERSNOWSKI and HELENA WYGANOWSKA.  He was born maj 29, 1934 in Kosów Poleski.

 

More About KRYSTYNA JULIA ORDYCZYÑSKA:

Occupation: Le¿ajsk

 

More About ALEKSANDER KAROL MARIA KIERSNOWSKI:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of KRYSTYNA ORDYCZYÑSKA and ALEKSANDER KIERSNOWSKI are:

65.              i.    KSAWERY JERZY8 KIERSNOWSKI, b. styczeñ 17, 1969, Nowa Sarzyna.

                  ii.    WITOLD JÓZEF KIERSNOWSKI, b. czerwiec 20, 1970, Nowa Sarzyna.

                 iii.    PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI, b. listopad 6, 1976, Nowa Sarzyna.

 

More About PIOTR ANDRZEJ KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

58.  PIOTR7 ORDYCZYÑSKI (JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born kwiecieñ 28, 1952 in Le¿ajsk, and died luty 20, 2001 in Le¿ajsk.  He married ANNA DANUTA STANKIEWICZ lipiec 26, 1980 in Le¿ajsk, daughter of ANTONI STANKIEWICZ and JANINA FELDMAN.  She was born luty 24, 1954 in Le¿ajsk.

 

More About ANNA DANUTA STANKIEWICZ:

Occupation: Le¿ajsk

       

Children of PIOTR ORDYCZYÑSKI and ANNA STANKIEWICZ are:

                   i.    JERZY GRZEGORZ8 ORDYCZYÑSKI, b. paŸdziernik 20, 1982, Le¿ajsk.

                  ii.    TOMASZ MACIEJ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 21, 1985, Le¿ajsk.

 

 

59.  EWA7 GDULA (STEFANIA6 ATAMAN, ADAM5, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married WÓJCIAK

 

More About EWA GDULA:

Occupation: Le¿ajsk

       

Child of EWA GDULA and WÓJCIAK is:

                   i.    ROBERT8 WÓJCIAK.

 

 

Generation No. 8

 

60.  MA£GORZATA8 GDULA (KAZIMIERZ7 GDULA S. JANA, JAN6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born 1972.  She married ROMAN MIKO£AJCZAK

 

More About MA£GORZATA GDULA:

Occupation: Leszno

 

More About ROMAN MIKO£AJCZAK:

Occupation: Leszno

       

Children of MA£GORZATA GDULA and ROMAN MIKO£AJCZAK are:

                   i.    JOANNA9 MIKO£AJCZAK, b. sierpieñ 28, 1993, Leszno.

                  ii.    KRZYSZTOF MIKO£AJCZAK, b. listopad 22, 2003.

 

 

61.  £UKASZ8 ¯UKOWICZ (MARTA7 GDULA-¯UKOWICZ, KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 1972 in Kraków.  He married ANETA CHY£A

       

Children of £UKASZ ¯UKOWICZ and ANETA CHY£A are:

                   i.    ZUZANNA9 ¯UKOWICZ, b. listopad 20, 1997.

                  ii.    MICHA£ ¯UKOWICZ, b. 2001.

 

 

62.  MARCIN8 ¯UKOWICZ (MARTA7 GDULA-¯UKOWICZ, KAZIMIERZ6 GDULA, MARIA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born paŸdziernik 19, 1977.  He married BO¯ENA POLAÑSKA

       

Children of MARCIN ¯UKOWICZ and BO¯ENA POLAÑSKA are:

                   i.    SZYMON9 ¯UKOWICZ.

 

More About SZYMON ¯UKOWICZ:

Occupation: Francja

 

                  ii.    JULIA ¯UKOWICZ.

 

More About JULIA ¯UKOWICZ:

Occupation: Francja

 

 

63.  DOROTA8 RÓ¯YCKA (ROMANA7 GDULA, MARIAN6, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1)  She married GRZEGORZ ZABEK 2005 in USA. 

 

More About GRZEGORZ ZABEK:

Occupation: USA

       

Child of DOROTA RÓ¯YCKA and GRZEGORZ ZABEK is:

                   i.    KEISER9 ZABEK, b. styczeñ 18, 2008, USA.

 

 

64.  MARIUSZ JAROS£AW8 ORDYCZYÑSKI (MIECZYS£AW7, JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born styczeñ 18, 1971 in Nowa Sarzyna.  He married URSZULA LIPKA.  She was born grudzieñ 27, 1973.

       

Children of MARIUSZ ORDYCZYÑSKI and URSZULA LIPKA are:

                   i.    NICOLE9 ORDYCZYÑSKA, b. marzec 28, 1999.

                  ii.    AGNIESZKA ORDYCZYÑSKA, b. luty 18, 2002.

                 iii.    ZOFIA ORDYCZYÑSKA, b. 2005; d. 2005.

                 iv.    TOMASZ ORDYCZYÑSKI, b. grudzieñ 2007.

 

 

65.  KSAWERY JERZY8 KIERSNOWSKI (KRYSTYNA JULIA7 ORDYCZYÑSKA, JANINA6 GDULA, MA£GORZATA5 ATAMAN, KONSTANCJA4 KIMLOWSKA, MARIANNA3 TOMASZEWSKA, MARCIN2 TOMASZEWSKI, ANTONI1) was born styczeñ 17, 1969 in Nowa Sarzyna.  He married JUSTYNA BONDARENKO, daughter of JAN BONDARENKO and URSZULA CZY¯

 

More About KSAWERY JERZY KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

More About JUSTYNA BONDARENKO:

Occupation: Ciechanowiec

       

Children of KSAWERY KIERSNOWSKI and JUSTYNA BONDARENKO are:

                   i.    MONIKA9 KIERSNOWSKA.

                  ii.    KAROL KIERSNOWSKI, b. czerwiec 30, 1992.

 

More About KAROL KIERSNOWSKI:

Occupation: Ciechanowiec

 

 

 

Endnotes

 

1.  bezdzietny

2.  I.v Marcina Krystyniackiego

3.  II v Marcina Krystyniackiego

4.  vel Jaczyñski

5.  I V. Jan Bauer; II v. Jan Ludwik Zieliñski

6.  urzêdnik s¹dowy

7.  I v. Stanis³awa Deca

8.  blizniak z Ew¹

9.  Represjonowany 1 III 1943-1 III 1944 r

10.  jej siostra poœlubi³a Antoniego Garbackiego

11.  zmieni³ nazwisko z ¯aba

12.  Jej ojcem chrzestnym by³ Józef Olszowy, natomiast matk¹ chrzestn¹ Julia Gdula.

13.  blizniaczka z Adamen

14.  lekarz oraz nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Medycznych w Olsztynie.

15.  mgr psychologii

16.  asystent stomatologii na UJ

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2008-02-23

Aktualizacja strony: 2010-02-26