Powrót


  

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

 

 

 

Descendants of Wojciech Urbañski

 

 

Generation No. 1

 

1.  WOJCIECH1 URBAÑSKI was born 1723 in Leżajsk, and died 1791.  He married MICHALINA SZYMKIEWICZ

       

Children of WOJCIECH URBAÑSKI and MICHALINA SZYMKIEWICZ are:

2.                i.    SEBASTIAN2 URBAÑSKI.

                  ii.    ZUZANNA URBAÑSKA.

                 iii.    PAULINA URBAÑSKA.

3.              iv.    JAN URBAÑSKI.

 

 

Generation No. 2

 

2.  SEBASTIAN2 URBAÑSKI (WOJCIECH1)  He married TEKLA KRAJEWSKA

       

Children of SEBASTIAN URBAÑSKI and TEKLA KRAJEWSKA are:

4.                i.    WAWRZYNIEC3 URBAÑSKI.

5.               ii.    IGNACY URBAÑSKI.

                 iii.    KATARZYNA URBAÑSKA.

                 iv.    FRANCISZKA URBAÑSKA.

                  v.    LUDWIKA URBAÑSKA1, b. 1787.

 

 

3.  JAN2 URBAÑSKI (WOJCIECH1)  He married EWA KUZNIAR

       

Child of JAN URBAÑSKI and EWA KUZNIAR is:

                   i.    JÓZEF3 URBAÑSKI.

 

 

Generation No. 3

 

4.  WAWRZYNIEC3 URBAÑSKI (SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married REGINA KUZNIAR

       

Children of WAWRZYNIEC URBAÑSKI and REGINA KUZNIAR are:

6.                i.    WOJCIECH4 URBAÑSKI.

                  ii.    TEKLA URBAÑSKA.

                 iii.    SEBASTIAN URBAÑSKI.

7.              iv.    JÓZEF URBAÑSKI.

 

 

5.  IGNACY3 URBAÑSKI (SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ZOFIA KUZIEMKA

       

Child of IGNACY URBAÑSKI and ZOFIA KUZIEMKA is:

8.                i.    JÓZEF4 URBAÑSKI, b. 1835; d. 1891.

 

 

Generation No. 4

 

6.  WOJCIECH4 URBAÑSKI (WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married KATARZYNA CZAPLA

       

Children of WOJCIECH URBAÑSKI and KATARZYNA CZAPLA are:

9.                i.    JAKUB5 URBAÑSKI.

                  ii.    AGNIESZKA URBAÑSKA.

10.            iii.    TOMASZ URBAÑSKI.

                 iv.    STANIS£AW URBAÑSKI, m. KATARZYNA GARBACKA.

11.             v.    JÓZEF URBAÑSKI.

                 vi.    ANNA URBAÑSKA.

                vii.    IGNACY URBAÑSKI.

12.          viii.    WALENTY URBAÑSKI.

                  ix.    JAN URBAÑSKI.

                   x.    ANTONINA URBAÑSKA.

                  xi.    KLEMENTYNA URBAÑSKA.

 

 

7.  JÓZEF4 URBAÑSKI (WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married (1) REGINA ŚWIĄDER.    He married (2) ANNA PIEKUTA.    He married (3) ELŻBIETA DEC.    He married (4) WIKTORIA MIS.    He married (5) KATARZYNA ŚWIĄDER

       

Children of JÓZEF URBAÑSKI and REGINA ŚWIĄDER are:

                   i.    BARBARA5 URBAÑSKA.

                  ii.    ANTONI URBAÑSKI.

                 iii.    TEKLA URBAÑSKA, m. JAN DZIURZYÑSKI.

 

       

Children of JÓZEF URBAÑSKI and ANNA PIEKUTA are:

                 iv.    FRANCISZKA5 URBAÑSKA.

                  v.    KAROL URBAÑSKI.

                 vi.    APOLONIA URBAÑSKA.

                vii.    FRANCISZEK URBAÑSKI.

 

       

Children of JÓZEF URBAÑSKI and ELŻBIETA DEC are:

               viii.    MARIA5 URBAÑSKA.

13.             ix.    MICHA£ URBAÑSKI.

 

       

Child of JÓZEF URBAÑSKI and KATARZYNA ŚWIĄDER is:

                   x.    JAN5 URBAÑSKI.

 

 

8.  JÓZEF4 URBAÑSKI (IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)2 was born 1835, and died 1891.  He married (1) ZOFIA JAKUBIEC.    He married (2) ZOFIA BUCHTA

 

More About JÓZEF URBAÑSKI:

Occupation: Leżajsk, Siedlañska

       

Child of JÓZEF URBAÑSKI and ZOFIA JAKUBIEC is:

14.              i.    STANIS£AW5 URBAÑSKI, b. 1861; d. listopad 25, 1898, Lat 38.

 

       

Children of JÓZEF URBAÑSKI and ZOFIA BUCHTA are:

                  ii.    ELEONORA5 URBAÑSKA, b. 1870; d. 1921; m. W£ADYS£AW GARBACKI.

15.            iii.    KATARZYNA URBAÑSKA, b. 1872; d. 1905.

16.            iv.    EMILIA URBAÑSKA, b. 1876; d. 1910.

 

 

Generation No. 5

 

9.  JAKUB5 URBAÑSKI (WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married JULIA KARASIÑSKA

       

Children of JAKUB URBAÑSKI and JULIA KARASIÑSKA are:

17.              i.    FRANCISZEK LOLO6 URBAÑSKI.

                  ii.    STANIS£AW URBAÑSKI.

18.            iii.    MARIA URBAÑSKA.

                 iv.    ANIELA URBAÑSKA.

19.             v.    WIKTOR URBAÑSKI, b. paŸdziernik 15, 1891.

 

 

10.  TOMASZ5 URBAÑSKI (WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married (1) IZABELA GDULA.    He married (2) JOANNA GDULA

       

Children of TOMASZ URBAÑSKI and IZABELA GDULA are:

                   i.    JÓZEF6 URBAÑSKI.

                  ii.    IGNACY URBAÑSKI, m. MARIA GRIINSTEIN.

                 iii.    ELŻBIETA URBAÑSKA.

                 iv.    KATARZYNA URBAÑSKA.

                  v.    KATARZYNA URBAÑSKA.

 

 

11.  JÓZEF5 URBAÑSKI (WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married JÓZEFA BANAŚ

       

Children of JÓZEF URBAÑSKI and JÓZEFA BANAŚ are:

                   i.    ANIELA6 URBAÑSKA.

                  ii.    JULIA URBAÑSKA.

 

 

12.  WALENTY5 URBAÑSKI (WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married MARIA SIUZDAK

       

Children of WALENTY URBAÑSKI and MARIA SIUZDAK are:

                   i.    PAULINA6 URBAÑSKA.

                  ii.    WIKTORIA URBAÑSKA.

                 iii.    JAN URBAÑSKI.

 

 

13.  MICHA£5 URBAÑSKI (JÓZEF4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ANIELA DĄBEK

       

Child of MICHA£ URBAÑSKI and ANIELA DĄBEK is:

                   i.    ZOFIA6 URBAÑSKA.

 

 

14.  STANIS£AW5 URBAÑSKI (JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)3 was born 1861, and died listopad 25, 1898 in Lat 38.  He married ANNA LEOÑCIA SERAFIN, daughter of MACIEJ SERAFIN and MARIANNA RAZNIKIEWICZ.  She was born 1864, and died 1925.

       

Children of STANIS£AW URBAÑSKI and ANNA SERAFIN are:

                   i.    MICHA£6 URBAÑSKI, d. listopad 26, 1891.

                  ii.    ANIELA URBAÑSKA4, b. 1889; d. 1982.

20.            iii.    W£ADYS£AW URBAÑSKI, b. 1893; d. 1975.

                 iv.    ZYGMUNT URBAÑSKI, b. 1894; d. maj 14, 1905, lub 1904.

                  v.    MARIA URBAÑSKA, b. 1896; d. listopad 30, 1902.

                 vi.    KAZIMIERA URBAÑSKI, b. 1898; d. listopad 17, 1902.

 

 

15.  KATARZYNA5 URBAÑSKA (JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born 1872, and died 1905.  She married IGNACY PIZIAK, son of JÓZEF PIZIAK and KATARZYNA RZUCID£O

       

Children of KATARZYNA URBAÑSKA and IGNACY PIZIAK are:

                   i.    ADAM6 PIZIAK.

21.             ii.    MARIAN PIZIAK.

22.            iii.    KAZIMIERZ JÓZEF PIZIAK, b. luty 23, 1893, Leżajsk.

                 iv.    HELENA PIZIAK, b. listopad 20, 1895; d. wrzesieñ 5, 1902, Leżajsk.

                  v.    STEFANIA PIZIAK, b. 1900; d. 1903, Leżajsk; m. (1) W£ADYS£AW WILCZEK; m. (2) JÓZEF WAWRZASZEK.

 

 

16.  EMILIA5 URBAÑSKA (JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born 1876, and died 1910.  She married JÓZEF SZELIGA

       

Children of EMILIA URBAÑSKA and JÓZEF SZELIGA are:

23.              i.    MARIA6 SZELIGA.

24.             ii.    MICHALINA SZELIGA.

                 iii.    EUGENIA SZELIGA, m. BRONIS£AW KONIOR.

25.            iv.    FRANCISZEK SZELIGA.

 

 

Generation No. 6

 

17.  FRANCISZEK LOLO6 URBAÑSKI (JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married BRONIS£AWA GO£ÊBIOWSKA

       

Children of FRANCISZEK URBAÑSKI and BRONIS£AWA GO£ÊBIOWSKA are:

26.              i.    JULIAN7 URBAÑSKI, d. zgin¹ł jako wiêzieñ polityczny w niemieckim obozie za działalnoŚæ w AK.

                  ii.    MARIA URBAÑSKA, m. (1) ANTONI KIE£BOWICZ; m. (2) ANTONI KIE£BOWICZ.

27.            iii.    JANINA URBAÑSKA, b. czerwiec 14, 1920.

 

 

18.  MARIA6 URBAÑSKA (JAKUB5 URBAÑSKI, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married STANIS£AW B£OÑSKI

       

Children of MARIA URBAÑSKA and STANIS£AW B£OÑSKI are:

28.              i.    JANINA7 B£OÑSKA.

29.             ii.    ZOFIA B£OÑSKA.

                 iii.    ZBIGNIEW B£OÑSKI.

30.            iv.    WOJCIECH B£OÑSKI.

                  v.    IRENA B£OÑSKA, m. WOJCIECH STRACH.

                 vi.    TADEUSZ B£OÑSKI.

 

 

19.  WIKTOR6 URBAÑSKI (JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born paŸdziernik 15, 1891.  He married HELENA PUDELSKA luty 16, 1924, daughter of ANDRZEJ PUDELSKI and KRONENBERG

       

Children of WIKTOR URBAÑSKI and HELENA PUDELSKA are:

31.              i.    ZYGMUNT7 URBAÑSKI, b. styczeñ 1, 1925, Grabówka pow Kałuż.

32.             ii.    ROMAN URBAÑSKI, b. kwiecieñ 15, 1928, w Kosowie.

 

 

20.  W£ADYS£AW6 URBAÑSKI (STANIS£AW5, JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born 1893, and died 1975.  He married W£ADYS£AWA LENCZNAR, daughter of FRANCISZEK LENCZNAR and JULIA MRÓZ.  She was born 1895 in £añcut, and died 1981.

       

Children of W£ADYS£AW URBAÑSKI and W£ADYS£AWA LENCZNAR are:

33.              i.    JULIUSZ7 URBAÑSKI ULAS, b. maj 22, 1928.

34.             ii.    ANNA URBAÑSKA, b. 1931.

 

 

21.  MARIAN6 PIZIAK (KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married MARIA PODLEŚNA

       

Children of MARIAN PIZIAK and MARIA PODLEŚNA are:

35.              i.    BOGDAN7 PIZIAK.

                  ii.    S£AWOJ PIZIAK5, d. 1883; m. IRMINA PRUŻYÑSKA.

 

 

22.  KAZIMIERZ JÓZEF6 PIZIAK (KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born luty 23, 1893 in Leżajsk.  He married MARIA MACHINKO

       

Children of KAZIMIERZ PIZIAK and MARIA MACHINKO are:

36.              i.    DANUTA7 PIZIAK.

37.             ii.    ALINA PIZIAK.

 

 

23.  MARIA6 SZELIGA (EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married STANIS£AW DEC

       

Children of MARIA SZELIGA and STANIS£AW DEC are:

38.              i.    TADEUSZ7 DEC.

                  ii.    W£ADYS£AW DEC, m. ZOFIA HEGNEL.

 

 

24.  MICHALINA6 SZELIGA (EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married ADAM DEC

       

Child of MICHALINA SZELIGA and ADAM DEC is:

39.              i.    ZYGMUNT7 DEC.

 

 

25.  FRANCISZEK6 SZELIGA (EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ZOFIA KAWALEC

       

Child of FRANCISZEK SZELIGA and ZOFIA KAWALEC is:

                   i.    KRYSTYNA7 SZELIGA, m. ZYGMUNT POLANOWSKI.

 

 

Generation No. 7

 

26.  JULIAN7 URBAÑSKI (FRANCISZEK LOLO6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)6 died in zgin¹ł jako wiêzieñ polityczny w niemieckim obozie za działalnoŚæ w AK.  He married STANIS£AWA KARASIÑSKA

       

Child of JULIAN URBAÑSKI and STANIS£AWA KARASIÑSKA is:

40.              i.    KRZYSZTOF8 URBAÑSKI.

 

 

27.  JANINA7 URBAÑSKA (FRANCISZEK LOLO6 URBAÑSKI, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born czerwiec 14, 1920.  She married (1) JULIAN ZIATKOWSKI.  He died 1945 in Zastrzelony.  She married (2) STANIS£AW PELC7, son of JÓZEF PELC and ANIELA PELCOWA.  He was born czerwiec 29, 1922 in Czarna pow. £añcut, and died 1982.

       

Child of JANINA URBAÑSKA and JULIAN ZIATKOWSKI is:

                   i.    JERZY8 ZIATKOWSKI, m. (1) MIROS£AWA LEWCZUK; m. (2) EMILIA CHMIELEWSKA.

 

       

Child of JANINA URBAÑSKA and STANIS£AW PELC is:

41.             ii.    WAC£AW8 PELC.

 

 

28.  JANINA7 B£OÑSKA (MARIA6 URBAÑSKA, JAKUB5 URBAÑSKI, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married STANIS£AW KIDAWA, son of KIDAWA

       

Child of JANINA B£OÑSKA and STANIS£AW KIDAWA is:

42.              i.    JAN8 KIDAWA-B£OÑSKI, b. luty 28, 1953, Chorzów.

 

 

29.  ZOFIA7 B£OÑSKA (MARIA6 URBAÑSKA, JAKUB5 URBAÑSKI, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married JAN KOC

       

Child of ZOFIA B£OÑSKA and JAN KOC is:

                   i.    ZBIGNIEW8 KOC.

 

 

30.  WOJCIECH7 B£OÑSKI (MARIA6 URBAÑSKA, JAKUB5 URBAÑSKI, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)

       

Child of WOJCIECH B£OÑSKI is:

                   i.    ZBIGNIEW8 B£OÑSKI.

 

 

31.  ZYGMUNT7 URBAÑSKI (WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born styczeñ 1, 1925 in Grabówka pow Kałuż.  He married JADWIGA WYROBCZYK

       

Children of ZYGMUNT URBAÑSKI and JADWIGA WYROBCZYK are:

43.              i.    KRZYSZTOF8 URBAÑSKI.

44.             ii.    ALEKSANDER URBAÑSKI.

 

 

32.  ROMAN7 URBAÑSKI (WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born kwiecieñ 15, 1928 in w Kosowie.  He married GENOWEFA FRĄCZEK8 1955 in Czarna k/ Ustrzyk Dolnych. 

 

More About GENOWEFA FRĄCZEK:

Occupation: Czarna k/ Ustrzyk Dolnych

       

Children of ROMAN URBAÑSKI and GENOWEFA FRĄCZEK are:

45.              i.    MARIA8 URBAÑSKA.

46.             ii.    KRYSTYNA URBAÑSKA.

47.            iii.    BOGDAN URBAÑSKI.

48.            iv.    KRYSTYNA CIUBA.

 

 

33.  JULIUSZ7 URBAÑSKI ULAS (W£ADYS£AW6 URBAÑSKI, STANIS£AW5, JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born maj 22, 1928.  He married DANUTA JANUSZ, daughter of W£ADYS£AW JANUSZ and ZOFIA PIENIĄŻEK

       

Children of JULIUSZ URBAÑSKI ULAS and DANUTA JANUSZ are:

49.              i.    KINGA8 URBAÑSKA.

50.             ii.    KRZYSZTOF URBAÑSKI.

 

 

34.  ANNA7 URBAÑSKA (W£ADYS£AW6 URBAÑSKI, STANIS£AW5, JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1) was born 1931.  She married (1) MIECZYS£AW BURAK.    She married (2) LUDWIK ZALEWSKI

       

Child of ANNA URBAÑSKA and MIECZYS£AW BURAK is:

                   i.    JOANNA8 BURAK.

 

 

35.  BOGDAN7 PIZIAK (MARIAN6, KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)9He married ALINA PIZIAK, daughter of KAZIMIERZ PIZIAK and MARIA MACHINKO

       

Child of BOGDAN PIZIAK and ALINA PIZIAK is:

                   i.    GRAŻYNA8 PRUŻYÑSKA, m. JANUSZ MALCZEWSKI.

 

 

36.  DANUTA7 PIZIAK (KAZIMIERZ JÓZEF6, KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married ALBIN CZARNECKI

       

Child of DANUTA PIZIAK and ALBIN CZARNECKI is:

51.              i.    ANDRZEJ8 CZARNECKI.

 

 

37.  ALINA7 PIZIAK (KAZIMIERZ JÓZEF6, KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married BOGDAN PIZIAK9, son of MARIAN PIZIAK and MARIA PODLEŚNA

       

Child is listed above under (35) Bogdan Piziak.

 

38.  TADEUSZ7 DEC (MARIA6 SZELIGA, EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married KRYSTYNA DECHNIK

       

Children of TADEUSZ DEC and KRYSTYNA DECHNIK are:

52.              i.    RYSZARD8 DEC.

53.             ii.    JAROS£AW DEC.

 

 

39.  ZYGMUNT7 DEC (MICHALINA6 SZELIGA, EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ZENOBIA BORKOWSKA

       

Child of ZYGMUNT DEC and ZENOBIA BORKOWSKA is:

54.              i.    AGATA8 DEC.

 

 

Generation No. 8

 

40.  KRZYSZTOF8 URBAÑSKI (JULIAN7, FRANCISZEK LOLO6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married BOLES£AWA FELKEL, daughter of LEOPOLD FELKEL and STEFANIA NIEMIEC

 

More About KRZYSZTOF URBAÑSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Children of KRZYSZTOF URBAÑSKI and BOLES£AWA FELKEL are:

                   i.    BARTEK9 URBAÑSKI, m. MONIKA WINCZURA.

                  ii.    MACIEK URBAÑSKI.

 

More About MACIEK URBAÑSKI:

Occupation: Leżajsk

 

                 iii.    PAULINA URBAÑSKA.

                 iv.    MARCELINA URBAÑSKA, m. TIM TURNBULL.

 

 

41.  WAC£AW8 PELC (JANINA7 URBAÑSKA, FRANCISZEK LOLO6 URBAÑSKI, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married (1) KRYSTYNA BĄK.    He married (2) LIDIA SZMUC

       

Child of WAC£AW PELC and KRYSTYNA BĄK is:

                   i.    KAROLINA9 PELC.

 

       

Child of WAC£AW PELC and LIDIA SZMUC is:

                  ii.    DAGMARA9 PELC.

 

 

42.  JAN8 KIDAWA-B£OÑSKI (JANINA7 B£OÑSKA, MARIA6 URBAÑSKA, JAKUB5 URBAÑSKI, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)10 was born luty 28, 1953 in Chorzów.  He married MA£GORZATA MARIA GRABSKA, daughter of MACIEJ GRABSKI and HELENA NOWAKOWSKA.  She was born maj 5, 1957 in Warszawa.

       

Child of JAN KIDAWA-B£OÑSKI and MA£GORZATA GRABSKA is:

                   i.    JAN9 KIDAWA-B£OÑSKI.

 

 

43.  KRZYSZTOF8 URBAÑSKI (ZYGMUNT7, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married HANNA OSTROWSKA

       

Child of KRZYSZTOF URBAÑSKI and HANNA OSTROWSKA is:

                   i.    RAFA£9 URBAÑSKI.

 

 

44.  ALEKSANDER8 URBAÑSKI (ZYGMUNT7, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ANNA SOBCZYK

       

Children of ALEKSANDER URBAÑSKI and ANNA SOBCZYK are:

                   i.    TOMASZ9 URBAÑSKI.

                  ii.    MA£GORZATA URBAÑSKA.

 

 

45.  MARIA8 URBAÑSKA (ROMAN7 URBAÑSKI, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married ANDRZEJ PAJDAK

       

Children of MARIA URBAÑSKA and ANDRZEJ PAJDAK are:

                   i.    JAKUB9 PAJDAK.

                  ii.    ANNA PAJDAK.

 

 

46.  KRYSTYNA8 URBAÑSKA (ROMAN7 URBAÑSKI, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married JAN BODZAK

       

Children of KRYSTYNA URBAÑSKA and JAN BODZAK are:

                   i.    PAWE£9 BODZAK.

                  ii.    EWA BODZAK.

                 iii.    MICHA£ BODZAK.

 

 

47.  BOGDAN8 URBAÑSKI (ROMAN7, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married KRYSTYNA CIUBA, daughter of ROMAN URBAÑSKI and GENOWEFA FRĄCZEK

       

Children of BOGDAN URBAÑSKI and KRYSTYNA CIUBA are:

                   i.    RAY9 URBAÑSKI.

                  ii.    MATHEW URBAÑSKI.

 

 

48.  KRYSTYNA8 CIUBA (ROMAN7 URBAÑSKI, WIKTOR6, JAKUB5, WOJCIECH4, WAWRZYNIEC3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married BOGDAN URBAÑSKI, son of ROMAN URBAÑSKI and GENOWEFA FRĄCZEK

       

Children are listed above under (47) Bogdan Urbañski.

 

49.  KINGA8 URBAÑSKA (JULIUSZ7 URBAÑSKI ULAS, W£ADYS£AW6 URBAÑSKI, STANIS£AW5, JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married RYSZARD BUSZTA

       

Child of KINGA URBAÑSKA and RYSZARD BUSZTA is:

                   i.    GABRIELA9 BUSZTA.

 

 

50.  KRZYSZTOF8 URBAÑSKI (JULIUSZ7 URBAÑSKI ULAS, W£ADYS£AW6 URBAÑSKI, STANIS£AW5, JÓZEF4, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married IRENA GOLENIA

       

Children of KRZYSZTOF URBAÑSKI and IRENA GOLENIA are:

                   i.    IGA9 URBAÑSKA.

                  ii.    IGOR URBAÑSKI.

 

 

51.  ANDRZEJ8 CZARNECKI (DANUTA7 PIZIAK, KAZIMIERZ JÓZEF6, KATARZYNA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married (1) I V. CZARNECKA.    He married (2) MIROS£AWA OSITEK.    He married (3) EWA STACIWIÑSKA

       

Children of ANDRZEJ CZARNECKI and MIROS£AWA OSITEK are:

                   i.    ARTUR9 CZARNECKI.

                  ii.    AGATA CZARNECKA.

 

       

Child of ANDRZEJ CZARNECKI and EWA STACIWIÑSKA is:

                 iii.    IZA9 CZARNECKA.

 

 

52.  RYSZARD8 DEC (TADEUSZ7, MARIA6 SZELIGA, EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married (1) LUCYNA M£YNARCZYK.    He married (2) KRYSTYNA BODOWA

       

Children of RYSZARD DEC and LUCYNA M£YNARCZYK are:

                   i.    JACEK9 DEC.

                  ii.    AGATA DEC.

 

 

53.  JAROS£AW8 DEC (TADEUSZ7, MARIA6 SZELIGA, EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  He married ANNA AKERMAN

       

Children of JAROS£AW DEC and ANNA AKERMAN are:

                   i.    KLEMENTYNA9 DEC.

                  ii.    TADEUSZ DEC.

 

 

54.  AGATA8 DEC (ZYGMUNT7, MICHALINA6 SZELIGA, EMILIA5 URBAÑSKA, JÓZEF4 URBAÑSKI, IGNACY3, SEBASTIAN2, WOJCIECH1)  She married KRZYSZTOF PALIWODA

       

Children of AGATA DEC and KRZYSZTOF PALIWODA are:

                   i.    SEBASTIAN9 PALIWODA.

                  ii.    AMADEUSZ PALIWODA.

 

 

 

Endnotes

 

1.  chrzestni- Andrzej Anczykiewicz był bakałarzem w Lezajsku w l. 80-tych XVIII w.

2.  majster na budowach w Wiedniu

3.  koncesjonowany mistrz murarski prowadził budowy w ulubionej przez niego Krynicy

4.  nauczycielka

5.  zmienił nazwisko na Prużyñski

6.  Były żołnierz austriacki, doskonały majster budowlany, burmistrz Leżajska po II WW

7.  ps Kochany

8.  nauczycielka

9.  zmienił nazwisko na Prużyñski

10.  reżyser

 

 

 


 

Powrót

Strona utworzona: 2008-09-04

Aktualizacja strony: 2010-03-12