Powrót


  

 

 

Descendants of Tomasz Wodziñski

 

 

Skróty:  

b.    -born = urodzony = *

d.    -died = zmarł = †

burial = pochowany

Generation No. 1

 

1.  TOMASZ1 WODZIÑSKI  He married MA£GORZATA LISIEWICZ

       

Children of TOMASZ WODZIÑSKI and MA£GORZATA LISIEWICZ are:

                   i.    BOLES£AW2 WODZIÑSKI.

                  ii.    KAZIMIERZ WODZIÑSKI.

2.              iii.    MARIAN JULIAN WODZIÑSKI, b. 1840; d. 1915, Cmentarz Komunalny w Leżajsku. Grobowiec - główna aleja, na rogu..

 

 

Generation No. 2

 

2.  MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI (TOMASZ1) was born 1840, and died 1915 in Cmentarz Komunalny w Leżajsku. Grobowiec - główna aleja, na rogu..  He married ANIELA GRAFF paZdziernik 27, 1863, daughter of BERNARD GRAFF and TEKLA PAW£OWSKA.  She was born 1845, and died 1886.

       

Children of MARIAN WODZIÑSKI and ANIELA GRAFF are:

3.                i.    STANIS£AW3 WODZIÑSKI.

                  ii.    MALWINA WODZIÑSKA.

 

More About MALWINA WODZIÑSKA:

Occupation: Iwanikówka, powiat Bohorodczany pod Stanisławowem

 

                 iii.    TADEUSZ WODZIÑSKI.

                 iv.    W£ADYS£AW WODZIÑSKI.

 

More About W£ADYS£AW WODZIÑSKI:

Occupation: Kraków

 

4.               v.    MARIA WODZIÑSKA, b. kwiecieñ 9, 1882, Leżajsk; d. marzec 17, 1957, Leżajsk.

 

 

Generation No. 3

 

3.  STANIS£AW3 WODZIÑSKI (MARIAN JULIAN2, TOMASZ1)  He married STEFANIA P£OSZAJ

 

More About STANIS£AW WODZIÑSKI:

Occupation: Leżajsk

       

Child of STANIS£AW WODZIÑSKI and STEFANIA P£OSZAJ is:

                   i.    ANNA4 WODZIÑSKA, d. Zmarła na białaczke. Pochowana obok Mariana Wodzinskiego (swojego dziadka) na Cmentarzu w Leżajsku..

 

 

4.  MARIA3 WODZIÑSKA (MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1) was born kwiecieñ 9, 1882 in Leżajsk, and died marzec 17, 1957 in Leżajsk.  She married ALEKSANDER REICHARD DE REICHARDSPERG listopad 24, 1906 in Lwów -  koŚciół oo. Zmartwychwstañcóww, son of FRANCISZEK (XAVER and JÓZEFINA RAPALSKA.  He was born maj 29, 1864 in Ruda Jastkowska, and died 1945.

       

Children of MARIA WODZIÑSKA and ALEKSANDER REICHARD DE REICHARDSPERG are:

5.                i.    ZOFIA4 REICHARD, b. sierpieñ 22, 1907, Leżajsk; d. luty 7, 1998, Katowice. Pochowana-Siemianowice Śląskie.

6.               ii.    KAZIMIERA REICHARD, b. marzec 7, 1909; d. grudzieñ 13, 1999, Wiêcławice k/Krakowa.

7.              iii.    ANNA REICHARD, b. sierpieñ 7, 1910, Leżajsk; d. Leżajsk.

                 iv.    ANDRZEJ REICHARD, b. grudzieñ 7, 1912; d. 1943, Obódz koncentracyjny Oranienburg Sachssenchausen.

 

 

Generation No. 4

 

5.  ZOFIA4 REICHARD (MARIA3 WODZIÑSKA, MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1) was born sierpieñ 22, 1907 in Leżajsk, and died luty 7, 1998 in Katowice. Pochowana-Siemianowice Śląskie.  She married ZYGMUNT BAUER grudzieñ 28, 1933 in Bielany, son of ANTONI BAUER and JÓZEFA HAJNOWSKA.  He was born kwiecieñ 11, 1906, and died grudzieñ 31, 1958 in Katowice. Pochowany-Siemianowice Śląskie.

       

Child of ZOFIA REICHARD and ZYGMUNT BAUER is:

                   i.    EWA5 BAUER, b. sierpieñ 23, 1934, Kraków.

 

 

6.  KAZIMIERA4 REICHARD (MARIA3 WODZIÑSKA, MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1) was born marzec 7, 1909, and died grudzieñ 13, 1999 in Wiêcławice k/Krakowa.  She married STANIS£AW DYAKOWSKI marzec 5, 1935 in KoŚciół parafialny w Dąbrowie Górniczej. 

       

Children of KAZIMIERA REICHARD and STANIS£AW DYAKOWSKI are:

8.                i.    BARBARA5 DYAKOWSKI.

                  ii.    WOJCIECH DYAKOWSKI.

                 iii.    STANIS£AW DYAKOWSKI.

 

 

7.  ANNA4 REICHARD (MARIA3 WODZIÑSKA, MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1) was born sierpieñ 7, 1910 in Leżajsk, and died in Leżajsk.  She married JÓZEF MRÓZ wrzesieñ 15, 1941 in Leżajsk, son of JAN MRÓZ and JULIA JANTOÑ.  He was born grudzieñ 1, 1910, and died paZdziernik 26, 1984 in Tuchów.

       

Children of ANNA REICHARD and JÓZEF MRÓZ are:

                   i.    MACIEJ5 MRÓZ.

9.               ii.    MARIA MRÓZ, b. marzec 21, 1942, Nisko.

                 iii.    ANDRZEJ MRÓZ, b. sierpieñ 26, 1945; d. lipiec 14, 1965.

                 iv.    JAN MRÓZ, b. kwiecieñ 14, 1948.

 

 

Generation No. 5

 

8.  BARBARA5 DYAKOWSKI (KAZIMIERA4 REICHARD, MARIA3 WODZIÑSKA, MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1)  She married FIRLEY

       

Child of BARBARA DYAKOWSKI and FIRLEY is:

                   i.    PAWE£6 FIRLEY, b. 1972.

 

 

9.  MARIA5 MRÓZ (ANNA4 REICHARD, MARIA3 WODZIÑSKA, MARIAN JULIAN2 WODZIÑSKI, TOMASZ1) was born marzec 21, 1942 in Nisko.  She married JERZY PIETRZAK, son of PIOTR PIETRZAK and STANIS£AWA JAROSZ.  He was born grudzieñ 21, 1943.

       

 

 


 

Powrót

Aktualizacja strony: 2009-01-23