POWRÓT

O mnie

W poszukiwaniu korzeni

W poszukiwaniu moich korzeni Blog

Historia Kuryłówki

W poszukiwaniu przodków z Leżajska, Kuryłówki i okolic

Liber Natorum et Dornbach - Tarnawiec -Kurylowka

Descendenci-Potomkowie

Indeks nazwisk i osób

Korespondencja

Domestic Life Ours Ancestors

Nieznane twarze

 


 


RODY

Andres

Feldmanowie

Gottman

Graff

Hausner

Horst

Kahl

Reichard

Reichert

Milli

Schőnborn

Szczepkowski

Zimmermann 


CMENTARZE

Cmentarze w Leżajsku

Cmentarz Koziarnia-Kopki FOTO 

Cmentarz w Krzeszowie FOTO 

Photo Milli

FOTO

Groby Ordyczyńskich

Ocalić od zapomnienia-groby przodków

Groby moich przodków

Grobu moich przodków

Groby przodków


ELLISISLAND

Emigracja mieszkańców Kuryłówki

Emigracja Leżajszczan

Emigracja mieszkańców Dornbach


LINKI

Osady niemieckie w Galicji

http://www.josef-rothaug.de/

Rody uczone-Inglotowie

Niemce z Kamienia - Nowiny

Lezajsk google satellite maps

Kolonizacja w Galicji -materiały Ludwiga Schneidera

Königsberg Church Records ‎(S88)‎


 

 

 

Znaczenie_nazwiska_  Liczebność_Feldmanów_w_Polsce  Mapa


W moich poszukiwaniach genealogicznych przez długi okres trudno było mi znaleźć odpowiedź, skąd wywodzi się ród Feldmanów.
Dopiero kontakt z Feldmanem mieszkającym w Nisku, skierował moje poszukiwania w zupełnie inny zakątek ziemi.

 

Top


 

Po I rozbiorze Polski Galicja poddana została intensywnym procesom germanizacyjnym. Jednym z ich przejawów była akcja kolonizacyjna, nasilona szczególnie za panowania Józefa II. Cesarz wydał w latach 1781-1788 szereg patentów określających zasady kolonizacji. W dawnych dobrach królewskich osadzono kolonistów niemieckich. Powstały wtedy cztery ośrodki osadnicze: w okolicy Kolbuszowej, Mielca, Leżajska i Niska. Łącznie założono w Galicji 123 kolonie. W rejonie niżańskim, poza wspomnianą Kurzyna, kolonie istniały także w Wólce Tanewskiej (Tanefsan) i w Pławię. (Schőnanger).

Osadnictwo józefińskie nie spełniło pokładanych w nim nadziei. Koloniści obrządku rzymskokatolickiego wtopili się z czasem w żywioł polski, zaś protestanckiego żyli w izolacji. W II połowie XIX wieku rozpoczęła się reemigracja kolonistów, przybrała ona na siłę przed wybuchem I wojny światowej, a po jej zakończeniu reszta niemieckich osadników opuściła Galicję. Pozostały wykupione przez Polaków domy kolonistów, po części zachowane do dzisiaj.

Wieś Kurzyna położona jest w powiecie Nisko, na prawym brzegu Tanwi w odległości 1,5 km od niej. Kurzyna Średnia i Mała oddzielone są od Kurzyny Wielkiej małym potoczkiem dopływem Tanwi zwanym Kurzynką lub Rowem. Okolice są przeważnie równinne, piaszczyste. Historia wsi Kurzyna sięga koloni niemieckiej. Okolice tutejsze były to dawniej nieprzebyte lasy królewskie należące do puszczy Sandomierskiej. Kurzyna Wielka i Mała są tłumaczeniem nazwy wsi niemieckiej Klein; Raucherdorf i Gross Rauchersdorf. Powstanie osady Rauchersdorf należy odnieść do roku 1783, kiedy rząd austriacki i po pierwszym rozbiorze Polski zabrał dobra królewskie, niektóre części sprzedał, a w innych osadzał kolonistów niemieckich. Dopiero później rząd austriacki osadzał tu wysłużonych żołnierzy z okolic Wiednia. Między tymi przybyszami obok katolików była duża liczba luteran. Ślady dawnego osadnictwa niemieckiego na terenach Kurzyny objawiają się w niemiecko brzmiących nazwiskach mieszkańców np. Tapper, Reichert, Schiffer, Andres, Hajder.

W zabudowie fragmentów wsi (Kurzyna Wielka i Mała) zwracają uwagę pozostałości osadnictwa józefińskiego: domy ustawione szczytami do drogi. Osadnicy niemieccy utworzyli dwie kolonie: Rauchersdorf Gross (Kurzyna Wielka) i Rauchersdorf Klein (Kurzyna Mała).

Historia szkolnictwa

Jak wynika z dekretów pisanych po niemiecku, Szkoła w Kurzynie Średniej była otwarta od roku 1792. Nauczyciel był zobowiązanych uczyć dzieci z gmin tutejszych oraz dalszych po polsku i niemiecku. W roku 1882 roku Rada Szkolna Krajowa we Lwowie zorganizowała Szkołę ludową w Kurzynie Średniej dla gmin Kurzyny Wielkiej i Małej. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku, który kilkakrotnie restaurowano. Budynek okazał się za mały, bo w 1892 roku wynajęto w prywatnym domu izbę. W 1894 roku zaczęto myśleć o budowie nowej szkoły. Jednak z budową zwlekano do roku 1908. Koszty budowy tej szkoły były wielkie. Była to szkoła o trzech wielkich klasach, kancelarii dla nauczyciela, mieszkania, olbrzymiego korytarza. Trudno było wówczas znaleźć taką szkołą w okolicznych wsiach tutejszego powiatu. Biografia : "Trzy Kurzyny wsie powiatu niżańskiego"; Franciszek Guściora

Źródło: http://www.zskurzyna.scholaris.pl/historia.html 

Top


Znaczenie nazwiska

 

 

 

 

Dotyczy

 

FELDMAN

 

Opis

 

Nazwisko pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Feldman, tę zaś utworzono przyrostkiem –mann od nazwy miejscowej Felde lub tym samym przyrostkiem od określenia topograficznego Feld(e) ‘pole’, tak nazywano kogoś mieszkającego w pobliżu takiego miejsca zob. R. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Manheim 2005, s. 239.

 

Powrót do strony z wynikami Genpol

 


Liczebność Feldmanów w Polsce

 Ogólna charakterystyka:

Najwięcej osób z nazwiskiem Feldman: województwo warszawskie (53 osób), a także województwa: lubelskie (39 osób) oraz opolskie (27 osób).

Najmniej osób: województwa zamojskie (1 osoba), elbląskie (1 osoba) i bydgoskie (1 osoba).

Występuje w 31 województwach. Razem 391 osób. 

 

Według liczebności:

53 osób - województwo warszawskie

39 osób - województwo lubelskie

27 osób - województwo opolskie

25 osób - województwo krakowskie

22 osób - województwo piotrkowskie

20 osób - województwo wrocławskie

20 osób - województwo wałbrzyskie

19 osób - województwo przemyskie

18 osób - województwo gorzowskie

17 osób - województwo łódzkie

17 osób - województwo kieleckie

14 osób - województwo legnickie

11 osób - województwo katowickie

10 osób - województwo toruńskie

10 osób - województwo skierniewickie

  9 osób - województwo poznańskie

  8 osób - województwo szczecińskie

  8 osób - województwo jeleniogórskie

  8 osób - województwo gdańskie

  6 osób - województwo białostockie

  5 osób - województwo nowosądeckie

  5 osób - województwo konińskie

  4 osoby - województwo tarnobrzeskie

  4 osoby - województwo rzeszowskie

  3 osoby - województwo koszalińskie

  2 osoby - województwo płockie

  2 osoby - województwo pilskie

  2 osoby - województwo chełmskie

  1 osoba - województwo zamojskie

  1 osoba - województwo elbląskie

  1 osoba - województwo bydgoskie

 

Alfabetycznie:

Województwo białostockie: 6 osób.

Województwo bydgoskie: 1 osoba.

Województwo chełmskie: 2 osoby.

Województwo elbląskie: 1 osoba.

Województwo gdańskie: 8 osób.

Województwo gorzowskie: 18 osób.

Województwo jeleniogórskie: 8 osób.

Województwo katowickie: 11 osób.

Województwo kieleckie: 17 osób.

Województwo konińskie: 5 osób.

Województwo koszalińskie: 3 osoby.

Województwo krakowskie: 25 osób.

Województwo legnickie: 14 osób.

Województwo lubelskie: 39 osób.

Województwo nowosądeckie: 5 osób.

Województwo opolskie: 27 osób.

Województwo pilskie: 2 osoby.

Województwo piotrkowskie: 22 osób.

Województwo poznańskie: 9 osób.

Województwo przemyskie: 19 osób.

Województwo płockie: 2 osoby.

Województwo rzeszowskie: 4 osoby.

Województwo skierniewickie: 10 osób.

Województwo szczecińskie: 8 osób.

Województwo tarnobrzeskie: 4 osoby.

Województwo toruńskie: 10 osób.

Województwo warszawskie: 53 osób.

Województwo wałbrzyskie: 20 osób.

Województwo wrocławskie: 20 osób.

Województwo zamojskie: 1 osoba.

Województwo łódzkie: 17 osób.

Top


Mapa

http://www.cospar2000.pl/rauchersdorf

 

Town

Admin District

Gmina

Roman Catholic

Jewish

Greek Catholic

Rauchersdorf

Nisko

Ulanów

Rauchersdorf

Ulanów

--

http://www.polishroots.org/asp/findTown.asp


 


Księga Gości-przeglądanie


 


Leżajsk moje miasto

Spacerkiem po mieście

Foto-Leżajsk

Leżajsk w obiektywie

Sylwetki Leżajszczan

 

Top

 

POWRÓT

Top

Strona utworzona: 2004-11-24             Aktualizacja strony: 2010-12-09